Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1905

VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ MAGYARÓVÁRI GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1904 1905. TANÉVRE. KÖZLI: RAPPENSBERGER VILMOS, GIMN. IGAZGATÓ. A KEGYES TANITÓRENDIEK GYŐR NITSMANN JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1905.

Next

/
Thumbnails
Contents