Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1906

A KEGYES TAN I TÓRENDI EK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ MAGYARÓVÁRI GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1905—1906. TANÉVRŐL. KÖZLI: RAPPENSBERGER VILMOS, QIMN. IGAZGATÓ. GYŐR NITSMANN JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1906.

Next

/
Thumbnails
Contents