Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1910

r __ f A KEGYES TANITORENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ MAGYAROVARI GIMNÁZIUM Értesítője Az 1909—1910. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: RAPPENSBERGER VILMOS, GIMN. IGAZGATÓ. 0 MÉM ADHATÓ lÍÁ ELI % ► sz. Ar MAGYARÓVÁR 1910. NYOMATOTT A „MOSONVÁRMEGYE“ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents