Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1917

A KEGYESTANÍTÓRENDIEK MAGYARÓVÁRI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1916-1917. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: SARANG JÓZSEF FÖG1MN. IGAZGATÓ. MAGYARÓVÁR, 1917. A „MOSONVÁRMEGYE“ KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents