Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1918

IF' " 1| A MAGYAR KEGYES-TANÍTÓREND M MAGYARÓVÁRI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1917—18. TANÉVRŐL. KÖZLI: DB KÁROLYI JÁNOS IGAZGATÓ. MAGYARÓVÁR, 1918. A „MOSONVÁRMEGYE“ KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents