Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1920

GYŐRI TANKERÜLET. fl MAGYAR KEGYES-TANíTÓREND II MAGYARÓVÁRI « FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTEL ÍTŐJ E fl AZ 1920-21. TANÉVRŐL. b ■ ' , ... '■ ............. , , ...v . ' \ KÖZZÉTESZI: NÉMETH JENŐ IGAZGATÓ. MAGYARÓVÁR KERESZTÉNY NYOMDAVÁLLALAT 1921.

Next

/
Thumbnails
Contents