Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1921

GYŐRI TANKERÜLET. A MAGYAR KEGYES-TANÍTÓREND MAGYARÓVÁRI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1921—22. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: NÉMETH JENŐ IGAZGATÓ. MAGYARÓVÁR, 1922. A „MOSONVÁRMEGYE“ KÖNYVNYOMDÁJA:

Next

/
Thumbnails
Contents