Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1930

GYŐRI TANKERÜLET. MAGYAR KEGYES-TANITOREND MAGYARÓVÁRI REÁLGIMNÁZIUMÁNAK r r Értesítője AZ 1930—31. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : MÁTRAI JÁNOS IGAZGATÓ. MAGYARÓVÁR, J92I KERESZTÉNY NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents