Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1931

GYŐRI TAIMKERÜLET. MAGYAR KEGYES-TANÍTÓREND MAGYARÓVÁRI REÁLGIMNÁZIUMÁNAK r r AZ 1931—32. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MÁTRAI JÁNO! IGAZGATÓ. MAGYARÓVÁR, 1932 a .mosonvármegye. könyvnyomdája.

Next

/
Thumbnails
Contents