Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1946

ÁLLAMI FÖFELÜGYELETI HATÓSÁG: SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET KATOLIKUS ISKOLAI FŐHATÓSÁG: DUNÁNTÚLI KERÜLET. INTERN ÁT US A MAGYAR KEGYESTANÍTÖREND MOSONMAGYARÓVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA É S G I M N Á Z I U M Á N A K AZ 1946—47. ISKOLAI ÉVRŐL A GIMNÁZIUM FENNÁLLÁSÁNAK 208. ÉVÉBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 2. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE: BOZI FERENC gimnáziumi i g a z g a F ó GALAMBOS LÁSZLÓ DR álFalános iskolai igazgaFó es ISKOLAFENNTARTÓ: A MAGYAR KEGYESTANÍTÖREND , MOSONVÁRMEGYE' KÖNYVNYOMDÁJA ÉS KÖNYVKÖTÉSZETE MOSONMAGYARÓVÁR

Next

/
Thumbnails
Contents