Műemlékvédelem, 1963 (7. évfolyam, 1-4. szám)

1963 / 1. szám

MŰEMLÉKVÉDELEM MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI SZEMLE VII. évf. 1963 1. szám Szerkeszti : a Magyar Építőművészek Szövetsége Műemléki Bizottsága, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Művészeti Országos Választmánya és az Országos Műemléki Felügyelőség Főszerkesztő : Dr. Gerő László TARTALOM Sedlmayr János: A soproni Fabricius-ház helyreállítása 1 Zádor Mihály: A budai Várnegyed új épületeiről tartott ankét ............................................................................................................ 9 Budai Aurél: A budai Várnegyed foghíjbeépítésének város­képi problémái......................................................................................... 10 Borsos Béla: Hozzászólás a Fővárosi Műemlékfelügyelőség „Vári foghíjbeépítési” ankétján 19 Gerő László: Még néhány szó a történeti városok épület­együtteseinek és megújításuknak problémáihoz ......................... 22 Császár László: A pákozdi műemlékjellegű templom ... 29 GYAKOBLATI TANÁCSADÓ Ludwig Deiters (Berlin) Elektromos sugárzó-fűtés alkalmazása műemlékekben................................................................. 32 Gab n ai Sándor: Tricozálos habarcs alkalmazása a műemlék­védelemben .............................................................................................. 36 TÁJÉÍKOZTATÓ A borítólapon a soproni Fabricius-ház homlokzati részlete {Terv.: Sedlmayr J., fénykDobos L.) V Kiadja a Gondolat Könyv-, Lapkiadó és Terjesztővállalat Budapest VIII. Bródy Sándor u. 16 Felelős kiadó a Gondolat Könyvkiadó igazgatója Képszerkesztő : Kende Frigyes Terjeszti a Magyar Posta. Előfizetéseket felvesz a Posta Központi Hírlapiroda (Budapest V. József nádor tér 1. Telefon : 180 — 850) és bármely vidéki postahivatal Előfizethető a 61 282-es csekkszámon. Közületeknek a 61 066-os csekkszámon Előfizetési ár: egy évre 28,— Ft, fél évre 14,— Ft Külföldön terjeszti a KULTÚRA KÖNYV ÉS HÍRLAP KÜLKERESKEDELMI VÁLLALAT (Budapest VI. Népköztársaság útja 21.) és a „Kultúra” külföldi képviseletei 630374 Athenaeum Nyomda, Budapest INDEX 25.585

Next

/
Thumbnails
Contents