Műemlékvédelem, 1964 (8. évfolyam, 1-4. szám)

1964 / 3. szám

MŰEMLÉKVÉDELEM MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI SZEMLE VIII. évf. 1964 3. szám Szerkeszti: a Magyar Építőművészek Szövetsége Műemléki Bizottsága, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Művészeti Országos Választmánya és az Országos Műemléki Felügyelőség. Főszerkesztő: Dr. Gerő László TARTALOM Voit Pál: Művészettörténetírás és műemlékvédelem............ 129 Pataki János Vidor: A hazai műemlékvédelem törté­netéből. Az egri vár (I. közlemény) ........................................... 137 Molnár József : Hamza bég dzsámija Érden . ................. 142 Bar tál Ernő : Az esztergomi Fürdő Szálloda ..................... 148 Imrényi Imre: Budapest, I. Táncsics M. u. 15. sz. lakó­ház helyreállítása ................................................................................ 153 Rozványiné, Tombor Ilona: Adatok az egervári vár építéstörténetéhez ......................................................................... 156 Pereházy Károly : Móri présházak........................................ 159 B udai Aurél : Üj épület a műemlékvárosban........................ 162 Újlaki Endre : A „Pásztorok oltára” restaurálása a kecs­keméti piarista templomban ........................................................... 171 Barcza Géza dr. : A muzeális tárgyak és a műemlékek védelmének jogi problémái .............. 179 TANULMÁNYUTAK Mueller Othmar : Tanulmányúton Dél-Romániában ... 183 TÁJÉKOZTATÓ Rövid hírek, könyv- és folyóiratismertetések ................................. 188 A borítólapon a visegrádi királyi palota egyik gótikus részlete (fényk.: Dobos Lajos) Kiadja a Gondolat Könyv-, Lapkiadó és Terjesztővállalat, Budapest, VIII. Bródy Sándor u. 16. Felelős kiadó a Gondolat Könyvkiadó igazgatója. Képszerkesztő: Kende Frigyes. 64.3188. Athenaeum Nyomda, Budapest. Felelős vezető : Soproni Béla igazgató. INDEX : 25.585. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizetéseket felvesz a Posta Központi Hírlapiroda (Budapest. V., József nádor tér 1. Telefon: 180 — 850) és bármely vidéki postahi­vatal. Előfizethető a 61 282-es csekkszámon. Közületeknek a 61 066-os csekkszámon. Előfizetési ár: egy évre 28,— Ft, fél évre 14,— Ft. Külföldön terjeszti a KULTÚRA KÖNYV ÉS HÍRLAP KÜLKERESKEDELMI VÁLLALAT (Budapest, VI., Népköztársaság útja 21.) és a ,,Kultúra” külföldi képviseletei

Next

/
Thumbnails
Contents