Műemlékvédelem, 1977 (21. évfolyam, 1-4. szám)

1977 / 1. szám

MŰEMLÉKVÉDELEM MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI SZEMLE XXI. évf. 1977 l.szám A Magyar Építőművészek Szövetsége Műemléki Bizottsága, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Művészeti Országos Választmánya és az Országos Műemléki Felügyelőség lapja Szerkesztő bizottság: Barcza Géza, Dercsényi Dezső, Entz Géza, Gerő László, Hajnóczi Gyula, Havassy Pál, Pamer Nóra, Román András, Szentléleky Tihamér, Vörös Károly, Zádor Mihály Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben, és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI. Budapest V., József nádor tér 1. sz.), telefon: 180-850, postacím: 1900 Budapest, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI. 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámlára. Előfizetési ár: egy évre 32,— Ft, fél évre 16,— Ft. Külföldön terjeszti a KULTÚRA KÖNYV ÉS HÍRLAP KÜLKERESKEDELMI VÁLLALAT, H-1389 Budapest, Postafiók 149 TARTALOM Vörös Károly: A Rakpiactól a Roosevelt térig...................................................................... 1 A. Czéténi Piroska: A Nereidák kútja Pesten ........................................................................ 15 Kiss Ákos: Adatok Gottgéb Antal tevékenységéhez ............................................................ 21 Tóth Sándor: Feldebrőről, hipotézisek nélkül ...................................................................... 29 Hrenkó Pál: Hozzászólás Mikoviny budavári térképéhez .................................................. 40 Visy Zsolt: Elpusztult római erődök ....................................................................................... 44 Demeter Gyula: Műemlék vagy nem műemlék...................................................................... 50 Bende Csaba: Közvilágítás a városképben.............................................................................. 60 TÁJÉKOZTATÓ Rövid hírek, Könyv- és Folyóirat-ismertetések .................................................................. 64 ( A borítón a helyreállított Nereidák kútja, Budapest V. kér. Károlyi M. utcában) Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest 1085, Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100, 142-220. Felelős kiadó Csollány Ferenc Főszerkesztő: Gerő László. Szerkesztőség címe: Budapest 1250, Postafiók 6. Terjeszti a Magyar Posta. INDEX: 25 585 ISSN 0541-2439 74-5645 — Szegedi Nyomda Felelős vezető: Dobó József

Next

/
Thumbnails
Contents