Műemlékvédelem, 1982 (26. évfolyam, 1-4. szám)

1982 / 1. szám

A borítólapon egy Tés-i ( Veszprém m.) szélmalom ( Mihalik Tamás felvétele) Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1085 Telefon: 343-100, 336-130. Felelős kiadó Til Imre igazgató Főszerkesztő: Gerő László, Szerkesztőség címe: Budapest, Postafiók 6. 1250 INDEX: 25 585 ISSN 0541—2439 81-5342 — Szegedi Nyomda Felelős vezető: Dobó József MŰEMLÉKVÉDELEM MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI SZEMLE XXVI. évf. 1982 1. szám A Magyar Építőművészek Szövetsége Műemléki Bizottsága, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Művészeti Országos Választmánya és az Országos Műemléki Felügyelőség lapja Szerkesztő bizottság: Barcza Géza, Dercsényi Dezső, Entz Géza, Gerő László, Hajnóczi Gyula, Havassy Pál, Pamer Nóra, Román András, Szentléleky Tihamér, Vörös Károly, Zádor Mihály Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (postacím Budapest V., József nádor tér 1. sz. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI. 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: egy évre 72,— Ft, fél évre 36,— Ft. Külföldön terjeszti a KULTÚRA KÖNYV ÉS HÍRLAP KÜLKERESKEDELMI VÁLLALAT, Budapest, Postafiók 149 H-1389 TARTALOM Dr. Pozsgay Imre művelődési miniszter beszéde a makói József Attila Múzeum felavatásán, a 20. Országos Múzeumi és Műemléki Hónap megnyitóján............................................................ I Magyar Kálmán: Nagyecsed—Sárvár nemzetségi monostora ........................................................ 9 Marjai Márton: Temetők műemléki védelme ............................................................................... 17 Németh István: A dozmati templom (Vas m.) .............................................................................. 21 Ferenczy Károly: Tűnődés a szalonnái ref. templom helyreállításán ............................................. 27 Sisa Béla: A tési (Veszprém m) szélmalmok helyreállítása............................................................ 37 Vukov Konstantin: Nógrád megye fatornyairól............................................................................ 44 Kovács Ernő: Budapest belvárosában az egykori Péterffy palota helyreállítása ............................. 49 Pereházy Károly: A budavári lakónegyed fémművessége az ekletikától napjainkig ........................ 54 Gyurkó János: Hozzászólás Feldebrő kérdéseihez (Győrjfy György kiegészítő megjegyzéseivel) .... 64 OLVASÓINK ÍRJÁK Zakar János: Egy soproni vonatkozású ikonográfiái tévedés helyreigazítása................................. 68 GYAKORLATI TANÁCSADÓ Urbán István: Szerkezettervezési (statikus) munkák a műemlékek helyreállításánál ..................... 70 Pomozi István: A hasított zsindelyfedés technológiája................................................................... 84 TÁJÉKOZTATÓ Rövid hírek, könyv és folyóirat ismertetések................................................................................ 87

Next

/
Thumbnails
Contents