Műemlékvédelem, 1982 (26. évfolyam, 1-4. szám)

1982 / 1. szám - Dr. Pozsgay Imre művelődési miniszter beszéde a Makói József Attila Múzeum felavatásán, a 20. Országos Múzeumi és Műemléki Hónap megnyitóján, 1981. október 2.

1. dr. Pozsgay Imre művelődési miniszter megnyitója Makón, az új József Attila Múzeumban. DR. POZSGAY IMRE MŰVELŐDÉSI MINISZTER BESZÉDE A MAKÓI JÓZSEF ATTILA MÚZEUM FELAVATÁSÁN, A 20. ORSZÁGOS MÚZEUMI ÉS MŰEMLÉKI HÓNAP MEGNYITÓJÁN (1981. október 2.) Hazánkban és szerte a világon mindannyian a közeli és a távoli múlt történéseibe való visszapillantás igényével és az élményszerzés reményével lépjük át valamely múzeum küszö­bét : legyen az nemzetközi hírű monumentális gyűjtemény, a korábbi századok városi, falusi életmódját bemutató skanzen, a tech­nika-történeti emlékek vagy a képzőművészeti alkotások tárháza, esetleg egy kis város nagy múltjának szerény emlékhelye. A megismerés vágya, a várakozás izgalma még nagyobb itt, amikor ma egy közösség legújabb kultúrá- lis létesítményeként múzeumot avathatunk és annak első állandó kiállítását megnyithat­juk. Az esemény ünnepélyességét, jelentőségét növeli, hogy ezzel a mozzanattal megkezdődik a múzeumok hagyományos közművelődési rendezvénysorozata, az országos múzeumi és műemléki hónap. Huszadik éve minden októberben a múze­umok új kiállításokkal, ismeretterjesztő elő­adások sokaságával, a múzeumi munka jellegzetességeit, sikereit és gondjait is be­mutató rendezvényeikkel fokozottan töreked­nek arra, hogy felkeltsék a közönség érdeklő­dését, mind szélesebb körben tudatosítsák a muzeális értékek, a műemlékek védelmének fontosságát, növeljék és állandósítsák társa­dalmi kapcsolataikat. 1

Next

/
Thumbnails
Contents