Műemlékvédelem, 2007 (51. évfolyam, 1-6. szám)

2007 / 1. szám

rr MUEMLEKVEDELEM n KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOLYÓIRAT LI. évf. 2007 szám Alapította: Gerő László Szerkesztőbizottság: Alföldy Gábor, Amóth Adám, Bugár-Mészáros Károly, Deák Zoltán, Granasztóiné Györffy Katalin, Harangi Anna, Káldi Gyula, Lővei Pál, Simon Mariann, Sisa József, Virágos Gábor Főszerkesztő: Valter Ilona Szerkesztő: Merhán Orsolya Szerkesztőség: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága 1014 Budapest, Szentháromság tér 6., félemelet 41. Telefon: 224-55-80 Fax: 224-55-81 E-mail: muemlek.vedelem@koh.hu Előfizetésben terjeszti az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Előfizetési díj 2007. évre: 2940,- Ft Példányonként megvásárolható az ÉTK Kft. könyvesboltjában (Budapest VII., Hársfa u. 19.), valamint a Lapker Rt. budapesti és vidéki hírlapboltjaiban. Egy szám ára: 546,- Ft TARTALOM Varga Kálmán: 50 éves a Műemlékvédelem..................................................................................1 Marosi Ernő: A műemlékvédelem fél évszázada..........................................................................2 Kaiser Anna: Megemlékezés Gerő Lászlóról.................................................................................5 Valter Ilona: A Műemlékvédelem múltja és jelene .......................................................................7 VÁRKUTATÁSUNK MAI HELYZETE László Csaba: A cseszneki vár....................................................................................................8 Rácz Miklós: A sámsonházai Fejérkö - egy ismeretlen várrom régészeti kutatása ........12 Simon Zoltán: A füzéri vár régészeti kutatása.......................................................................14 Simon Zoltán: A regéci vár régészeti kutatása ...................................................................17 Bartos György - Juan Cabello: A siklósi vár. Építéstörténeti vázlat a legújabb kutatások tükrében (2004-2006)..............................................................20 Fülöp András: Ásatások Somló várában. Kutatási helyzetkép .........................................23 Gere László: A szigetvári vár 2004. és 2006. évi ásatásának főbb eredményei .............28 Juan Cabello - Simon Zoltán: Egy vár Vámosatya határában ..........................................30 Koppány András: Pécsely, Zádorvár állagvédelmi munkálatai 2004-2006 között ........34 Vándor László: Újabb kutatások a becsehely-polai római katolikus templomnál .................36 Búzás Gergely: Visegrád egyik középkori templomának feltárása ..........................................43 SEGÉDLET A kulturális javak fogalomhasználatához, a hatósági és jogi alkalmazói munkához (Buzinkay Péter)......................................................................................................55 KIÁLLÍTÁS 150 éve született Gerecze Péter (Bakó Zsuzsanna Ildikó)...................................................59 ÉPÍTÉSZETI ÉVFORDULÓK (Agostházi László).........................................................................................................................62 A címlapon: a regéci vár látképe (Simon Zoltán felvétele) A n Kulturálís ÖRÖKSÉcvÉDELmi Hivatal folyóirata Felelős kiadó: dr. Varga Kálmán, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke A folyóirat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megbízásából az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. gondozásában készül Felelős vezető: dr. Hamvay Péter igazgató Kiadói szerkesztő: Ágoston Jánosné. Tipográfia: unCut-Art Tipografika Stúdió Bt. 1074 Budapest, Hársfa u. 21. Tel: 342-77-34, fax: 342-73-37, e-mail: e.karacsony@etkkft.hu Nyomdai munkák: Grafika Press Nyomdaipari Zrt. Azonossági szám: 4/2007 INDEX: 25 585 ISSN: 0541-2439

Next

/
Thumbnails
Contents