Múltunk - politikatörténeti folyóirat 63. (Budapest, 2018)

2018 / 1. szám

TANÁCSADÓ TESTÜLET Agárdi Péter, Baráth Magdolna, Barta Róbert, Bayer József, Stefano Bottoni, Holly Case, Feitl István.ÍHarsánvi IvánlHubai László, Izsák Lajos, Johancsik János, Krausz Tamás, Martin Mevius, Ormos Mária, Palasik Mária, Pritz Pál, Rainer M. János, Ripp Zoltán, Romsics Ignác, A. Sajti Enikő, Sipos Balázs, Standeisky Éva, Székely Gábor (elnök), Valuch Tibor, Varga Zsuzsanna, Vida István SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Takács Róbert (felelős szerkesztő), Egry Gábor, Fiziker Róbert, Ignácz Károly, Szívós Erika, Leslie M. Waters ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ Sipos Levente MUNKATÁRSAK Kiss Anna (szerkesztőségi titkár), Hradeczky Móni (szerkesztő) Tördelés: Volos Bt. A szerkesztőség címe: 1054 Budapest, Alkotmány u. 2. www.multunk.hu Tel.: 311-4866 • E-mail: multunk@napvilagkiado.hu, multunkjournal@gmail.com Kiadja: a Napvilág Kiadó Kft. • A kiadásért felel a Napvilág Kiadó ügyvezető igazgatója Nyomás, kötés: SÉD Nyomda Kft. Felelős vezető: Katona Szilvia ügyvezető Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. Külföldre és külföldön előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél: www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), 1900 Budapest, 06-1-767-8262, hirlapelofizetes@posta.hu Megjelenik évente négyszer. INDEX 25 700 ISSN 0864-960X A címlapon: Betlehenesek. Grafikus: Forrai. Forrás: Borsszem Jankó, 1931. december 15. A címlap-karikatúra aláírása: Mennyből az angyal lejött hozzátok/ Egységes emberek Hogy gróf Bethlenhez, az egyetlenhez / Menjetek, menjetek E szám megjelenését támogatta Nemzeti Kulturális Alap Politikatörténeti Alapítvány n<á PTM Múltunk Alapítvány

Next

/
Thumbnails
Contents