Munkás, 1919. január-február (22. évfolyam, 2-8. szám)

1919-01-11 / 2. szám

Mélységes fájdalommal vesszük a hírt, hogy Szabó József elvtársunk, a pécsi pártszervezet titkára váratlanul meghalt. Megölte a gyilkos betegség akkor, amidőn küszöbére értünk annak a kornak, melynek eljöveteléért egy emberöltőn át küzdött rendületlen biza­lommal és azzal az eréllyel, amellyel csak oly férfi harcolhat, akit az igaz­ság érzete, az elvek elmaradhatatlan érvényesülésének tudata hévit. Huszonöt óv óta harcolt a vörös lo­bogó alatt, huszonöt év óta volt meg­dönthetetlen tagja a pártnak, mely nálánál szilárdabb, elvéhez hivebb kato­nát alig ismert. Önzetlen, fáradhatatlan vo mint párttag, hozzáférheted,^?1. tél­iemben szilárd volt, mint ember ; nincs munkás a városban, aki nem elszorult szívvel, a veszteség mélységes érzésé­vel ne állná körül ravatalát. Elvtársak ! Igaz proletár szív szűnt meg dobogni. Az a szív, melynek min­den érzése a felszabadulásért küzdő munkásoké volt. Mindnyájunk halottja, kit testvérének ismer mincjen proletár és pártja őt, amint szerető testvérét sirathatja. Ott harcolt a proletárok osztály harcában, amikor kezdő korát élte a mozgalom, végigszenvedte az üldözteté­sek korszakát és látta, hogy mint nő, mint halad feltartóztathatatlanul a forra­MaxirtiáHs árak, melyeket a szerb parancsnokság megállapí­tott és 1918. tíec. hő 28-án hatályba léptetett. Sertés- és marhahús. Elő sertés kg.-ja • • ............................... 7.50 Sertéshús ................................................ 10. — Sertészsír kg.-ja..............•„ ..................... 13 — Nyers szalonna..................................... 11.— , Véreshurka kg.-ja ................................ 6.— Disznósajt ............................................ 10.— Vöröskoibászfélék - •;........................ 14.— Élőmarha kg.-ja ..................................... 4 — Marhahús kg.-ja.. .......... .................... 8.— , Borjúhús B. oszt. betegeknek.............. 10. ■ > Birkahús ................................................ 7.— j Lóhus kg.-ja ......................................... 3. — Vadhús árak. óz, szarvas és vadhús kg.-ja .............. 6.-— j Nyal darabja .........................•'.............. 6.— ; Szárnyas állatok. Bántani való csirke párja • ­.............. 3.— Tyúknak kg.-ja ..................................... 4.— ; búdnak (körér) kg.-ja ....................- 8.— dalom pártja, melynek fejlődését pél- ' dátlami! lelkes agitacióval vitte ö is előre. Ma rnár nagy, n .ajd minden prole­tárok pállja ez a párt és a balsors most elszőlitotta tő link, de tovább is él és diadalmaskodni fog az elv, melyért küzdött, melyet... h idetett és melynek szolgálatában érte delének vegét. Szabó József elvtáns 1872-ben született. ' Fiatal korában már el mert szakképzettségű kömives volt. Az elsői között volt, akik az első pécsi, szociáldemokrata szakszervezet, az építőmunkásokét mega akitptia, Azóta állan­dóan fáradhatatlan hu, so tagja volt a partnak, mely lOOS-.ben titkár \ választotta. Ezt a terhes, nehéz .feladató' Mtütte be a ma), na-, pig es hogy item csa a 'proictaroK, ua a polgárok bizalma is íeléfordult, mutatja, hogy 1°12-ben törvényhatósági bizottsági taggá választották. A közgyűlési teremben is bátor, szókimondó, elvhü szociálfsta volt. Lelkes odaadással vette ki részét a fórra- j. dalomban, melynek mozgalmas napjaiban szeretettel, bizalommal állt mellette minden munkás. * , Szabó József elvtárs a Munkásotthonban lesz felravatalozva, innét saját szakszervezeté­nek, az épitőmurikások szövetséginek tagjai vasárnap délelőtt 0V. órakor kisérik a Széchenyi térre, ahol !0 órakor az ossz- ' munkások veszik át a halottat. Minden szak- szeryezet külön gyülekezve testületileg vonul . fel, úgy hogy 10 óra előtt a Széchenvi-térre érkezzék. Itt búcsúzik a halóitól a pécsi munkásság- mely innét örök nyugvóhelycre a központi temetőbe kíséri Halárak. Elsőrendű halak (vágott) kg.-ja ........ 10.— Másodrendű halak kg.-ji ................. 2 — 5.— Konyhai vetemények. Burgonya kg.-ja ......................... : .—.30 Bab kg -ja ............................................ 120 Borsó kg.-ja ........................................ 1­Lencse kg.-ia ........................................ 7.50 • Vöröshagyma kg.-ia ............................. .4" Fokhagyma kg.-ja .............................• 2. Zöldség kg.-ja ................... .45 Savanyú káposzta kg.'ja ..................... 1.10 ; Savanyu répa kg.-ja ............................. 1. | Tej, tejfel, tűrő és vaj árak. Teljes tej vidéken ab vasút ............. 1.— . Teljes tej vidéken helyt átvéve ......... —.90 Teljes tej pécsi kereskedőnél: . 1.20 Tejfel literje ........................................ 5.— Polgári túró kg.-ja.................................. 4.40 Tejcsarnoki túró kg.-ja ......................... 3.60 j Rendes vajnak kg.-ja ......................... 13.50 j Teavajnak kg.-ja ................................. 24.— i Tojásnak darabja ................................. --i.50 j Lábbeli (cipő) árak. Rendelt fémcipő anyaf?aí együtt .110.— , Rendelt női cipő anya gaí együtt... 100.— 1; Rendelt gyermekcipő „ ,, 45-80.— Készáru férfi cipő ......................... 60—70.— Készára női cipő ......................... 45—65.— Készáru gyermekcipő ................. 25—45.— Talpalás féri és női . cipő, anyaggal együtt ............................................... 12 — Talpalás férfi és női cipő, anyag nélkül 7.20 Fűszeráru. Magyarbors. egész, 1 dkg ..................... 2­Magyarbors, törött, 1 dkg. tiszt* . - ~ 2. ­Magyarbors, törött, kevert ................. - .80 Szegfübors, egész, 1 dkg ...................... —.90 Szegfübors, törött, 1 dkg. tiszta • • • ■ —.70 Szegfübors, törött, kevert 1 dkg............—50 Fahéj, egész. 1 dkg ................................ 2-— Fehéj, törött, 1 dkg,.................................—.90 Tea, császárkeverék 1 dkg ................... 1.80 Tea, közönséges 1 dkg. ..................... 1.20 Paprika, félédes 1 kg. .......................... 30.— Paprika, erős 1 kg................................. 20.— Paprika, kereskedelmi 1 kg ................ 12,— Árpakása 1 kg. ..................................... 1. ­Só 1 kg......................... ........................... — .76 Petróleumpótló 1 liter ......................... 1 — Gyertya 1 kg........................................... 4.— Kevert kávé 1 kg. ................................. 6 — Mosószóda 1 kg. ....................... —.66 Lugkő 1 kg. ............................. 2-50 ?~t a: ------- . ; J a v ~ --Jrx*'*■*"- ­Hadi mosószappan 1 darab ..................1.— Mosdós.zappan 1 darab..................... 2.10 Mosószappan 1 kg., I. r. ................. 2.40 Mosószappan 1 kg., II. .......................... 2. - ­Cipőkrém, kicsi, 1 doboz .................. —.80 Cipőkrém, közép, 1 doboz ................ l.3<* Cipőkrém, nagy 1 doboz .................... 1.8" Cipőkrém, egy negyed kg ................... 3.50 Cukor, kristály 1 kg. ■. ..................... 3.48 Cukor, süveg, 1 kg. ............................. 3.45 Cukor, kocka, 1 kg. ............................. 3.60 Rum, hatósági, egy liter ..................... 13. Rövidáru. Fehér ing 1 darab................................. 25.— Színes ing 1 darab I. r. ..................... 25.— Színes ing 1 darab II. r. ................. 20 — Alsónadrág I. r. .................................... 25 — Alsónadrág II. r. .................................... 20.— Alsónadrág III r .................................... 15.— Esőernyö 1 darab I. rendű .............lOO. Esőernyő í darab 15. rendű ............. 80.— Esőernyö l darab Ili. rendű ............. 50. • Cáron és seTyea»fona?ak árai. 100 mt. cérna (fehér vagy fekete) •• .60 250 mt. cérna (fehér vagy fekete) • ■ 1.50 500 mt. cérna (fehér vagy fekete ■ 3.- ­1000 mt. cérna (fehér vagy fekete) • • 5.50 40 mt. gépselyem 5ű-es vagy 60-as .. 1.20 50 mt. gépselyem 50-es vagy 60-aV .. 1,20 Egy orsó lyukselyem barna sziliben — 70 Egy motring selyem dkg. ................. 2.— Forpcss (egy orsó egész) .........................70 Bélés áruk. I Serge bélés (gyapjú minden színben) 40. - Serge bélés (pamut, minden színben) 32.— Clott bélés ............................................ 26.— I. Szatin, ujjbélésnek való ................. 10.— II. Szatin. ujjbélésnek való • • ............ 5.— I. Vatirvászon ..................................... 12.— II- Vatirvászon ..................... 6.— Kanavász férfiruhákhoz (kellék) ---- 6.— Zsebvászon .............................-............ 10.— Angin (nadrágzsebnek) ..................... 12 — Bársonygallér (fekete vagy kék) drb. 16.— BársonygaWér (bármily színben) .... 14. — XXII. évfolyam. 2. »mm, ■ FlíFIZETfí! ÍR Fgfct étre 12- Fél évre 6.— »»fjed énre 3. fjy Mrs 1. fgyes rzim éra 24 Kifér. lOidiWwrtii és i ráta yvtiiOtir­ssg tettf *«- színig 541 Szociáldemokrata politikai hetilap, a szervezett ipari, földmrveiő* es bányamunkások pécsi Közlönye lündennemü pénzek, levelek ős egyéb kül­demények i. „MUNKÁS;< szerkesztőségébe = Zrínyi-utca tS. címre küldendők. =.-. ' rieíelős :erk.: 72ABÓ JÓZSEF.- Kia ■ Ja: ::: A üí'.s .ncraldémokrata oártszervezet. :? Szövegoldali hirdetéseket nem közlünk. Abirde- tésí ro'/atban közölt hirdetések díja tarifánk szerint számittatik. — Hirdetéseket csak pén­tek délelőtt 9 óráig veszünk fel. : h M Péck, WW. Január 11 »mmih

Next

/
Thumbnails
Contents