Muskátli - Magyar Kézimunkaujság. A Magyar Iparművészet háziipari melléklete, 1939 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1939 / 1. szám

MUSKÁTLI MAGYAR KÉZIMUNKAUJSÁG A MAGYAR IPARMŰVÉSZÉT HÁZIIPARI MELLÉKLETE. SZERKESZTI SPOLARICH LÁSZLÓ, A MAGYAR KIR. ALL. NÖIPARISKOLA IGAZGATÓJA A NÉPI JÁTÉK NÉPI VISELETBEN Az új magyar nemzeti kultúrában a népi viselet, hímzés, faragás, kerámia mellett a népdalnak és népi játéknak óriási a jelentősége, mert a faji művészet egyik létfeltétele a faj fenntartásának. A népi játékokat nem hivatásos színészek, hanem a nép fiai adják elő. Akik játszák, legtöbbször az idősebbektől tanulták és majd fiaiknak adják tovább. Szájról-szájra, vidékről-vidékre jár és terjed tovább, némi változtatásokkal, akárcsak a népdal. A népi játékok némelyike, mint pl. a regőlés, még a pogány korba vezethető vissza, míg a betle- hemes játékok a kereszténység legrégibb korsza­kából erednek, vallásos misztériumokként szerepel­tek. Vannak népi játékaink, amelyek múltja királyi palotákba is felvezet, mert urat és parasztot egyformán érdekelt. Ötödik esztendeje, hogy a Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetsége a Főváros Isko- lánkívüli Népművelési Bizottságával karácsony táján megrendezi népi játékait fővárosi iskolás­gyerekek közreműködésével. Már maga az előadás címe is vonzott: „Nagykarácsony éccakája ...“ Nemcsak az iparművészek, hanem azok, akiknek hivatásuk az énekoktatás, ünnepélyek rendezése, felfigyeltek, mert néha bizony már nagyon ki­fogytak az ötletekből, hátha valami újat láthatnak, hátha valami olyat, amely közelebb áll a gyermek­iélekhez, mint azok az ünnepélyek, amelyeknek anyagát ugyan jónevű írók és költők műveiből szedték össze, mégis úgy érezték, hogy azt csak mondja a gyerek, de nem éli át. Nem is élheti! Voltak Tamások közöttünk, akik nem érezték meg a népi játék faji és nemzetnevelő hatását és kijelentették, hogy hát szép-szép, de a pesti gyerek lelkivilága egészen más, mint a falusié. Mit érdekel ez egy városi, civilizált csemetét ?! Az idő félreérthetetlenül és megdönthetetlenül meghozta e felfogás cáfolatát. A népi játék a nép leikéből fakad, ezért a gyermek, ha mindjárt elrontott ízlésű nagyvárosi is — reagál rá, mert közel áll hozzá. Pedagógusok talán nem méltá­nyolták eléggé, a gyermek azonban örömmel kap rajta. A „Nagykarácsony éccakája“ harmadik eszten­dejében én is beálltam a népi játék „harcosai“ közé s mondhatnám egész könnyűszerrel betaní­tottam I. elemistáknak a „Székesfehérvári-bölcsős- két“. Jóhangú gyerekeket választottam, akik a Zeneakadémia dobogóján, kíséret és előzetes hangadás nélkül olyan sikert arattak, hogy az akkor még népi dolgokban elég óvatos rádió két játékot viaszlemezre is vett. Azóta már a teljes előadást közvetítette, sőt viaszlemezről december 24-én este meg is ismételte. Volly István, a népi játékok lelkes gyűjtője, minden esztendőben szebbnél-szebb betlehemes játékokkal lepi meg Magyarország közönségét s minden esztendőben más vidékek játékait mutatja be a „Nagykarácsony éccakája ...“ előadásán. Első gyűjtéseit „Népi játékszín“ cím alatt kiadta, amely könyvecskét igazán minden magyar peda­gógusnak figyelmébe ajánlhatok, mert nemcsak karácsonytáji népszokásokat tartalmaz, hanem az év más szakában előadható játékokat is : Gergely- járás, Pünkösdölés stb. E játékok szereplői aszerint, hogy melyik vidék­ről származik a játék, annak megfelelő népi viseletében öltözik s ezzel gya­korlatilag kiküszöböltük a pártás, pruszlikos úgy­nevezett „magyar ruhát“, amely a népszínművel került forgalomba s nem egyéb elmúlt századok úri viseletének ügyetlen utánzatánál, de soha­sem népi. Ezzel a helyes népviseletbe öltözéssel jó aláfes­tést nyertünk a népi dallamok számára, s ezáltal a hatást emeltük. Az ifjúság neveléséhez, fogalom­kapcsolásához is hozzájárultunk. A hangulat ereje még rádión keresztül is érez­hető volt. Hogy milyen mélyen szántó hatása van a népi játékok rádióközvetítésének, különösen olyan vidé­keken, ahol azok teljesen kivesztek, mutatja az a tény, hogy minden „Nagykarácsony éccakája ...“ előadás után garmadával kapjuk a leveleket, amelyekben egyes játékok leírását kérik. Az idén különösen a Felvidék jött ilyen kérelmekkel. CD

Next

/
Thumbnails
Contents