Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények 46. (1989)

mÜfZERÜGVI ti míRÍiTECHniKfil KOzicmínvEK Szerkeszti: A Szerkesztőbizottság A Szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Stokum Gyula Feleló's szerkesztő: Bittsánszky Géza Operatív szerkesztő: Racinai Rudolf Technikai szerkesztő: Árkos Iván Lektorálta: Bállá Éva, Dr. Cornides István, Henter László, Kiss Gyula, Fól­iák Katalin, Pomáziné Kiss Éva és Dr. Lukács Gyula E számunk szerzői: Bohuss Aurél, Búzás Péter, Ko­vács Attila, Kőfalvi Jenő, Kőhal­mi Sándor, Máté Tibor, Mustó Ferenc, Pápay Zoltán, Dr. Po- rubszky Tamás, Radnai Rudolf, Sarkad i Ferenc MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGÁLATA ORSZÁGOS KUTATÓFILM KÖZPONT Központ eb TARTALOM 1989. 46. szám Szerkesztőség: MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata Országos Kutatófilm Központ Budapest XI. Szakasits Árpád út 59-61. Levélcím: Budapest, Pf. 58. 1502 Telefon: 662-366 Terjeszti: MTA MMSZ Műszerkölcsönzés Kovács Attila: Üzemeltetési és szervíztapasztalataink (4.) A RIKEN- DENSHI gyártmányú regisztrálók ................................................................. 5 Szaktanácsadás Radnai Rudolf: Mérések logikai analizátorokkal (2.) Logikai analizátorok triggerelése .............................................................. 9 Kőfalvi Jenő: Válogatás az Országos Műszernyilvántartás nagyértékű új­donságaiból ........................................................................................................ 15 Üj irányok a műszer- és méréstechnikában Kőfalvi Jenő: A Fourier-transzformációs ion-ciklotronrezonancia tömeg­spektrometria ................................................................................................... 17 Dr. Porubszky Tamás-Máté Tibor—Mustó Ferenc: Röntgencsőfeszültség mérésének korszerű műszerei ......................................................................... 23 Hazai műszerfejlesztés Bohuss Aurél—Búzás Péter-Kőhalmy Sándor-Pápay Zoltán-Sarkadi Fe­renc: „Anamult” piPHA-5 hálózatanalizátor-multiméter ............................. 33 K ülföldi műszerújdonságok Összeállította: Kő falvi Jenő-Radnai Rudolf............................................... 37 K önyvismertetés Összeállította: Radnai Rudolf-Kőfalvi Jenő ................................................ 43 Szolgálatunk életéből ........................................................................................... 51 A kiadásért felel: Dr. Stokum Gyula Készült: Magyar Tudományos Akadémia Sokszorosító Üzemében, Budapest 8918661 Felelős vezető: Dr. Héczey Lászlóné 1

Next

/
Thumbnails
Contents