Művelődés, 1980 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1980-01-01 / 1. szám

A SZOCIALISTA MŰVELŐDÉSI ÉS NEVELÉSI TANÄCS FOLYÓIRATA Világ prolefárja^egyesUljeUk! MŰVELŐDÉS Köszöntjük az ország első emberét! 1 Évkezdés 3 Dr. Balogh András Az ember megváltozott szerepe a munkafolyamat­ban 3 Gyár math János A Szocialista Egységfront II. kongresszusa. Egy­ségesen az országépitő munkában 5 Téli főidény a közművelődésben Barabás Sándor Művészbrigádról javító szándékkal 6 Wass György Fúvós jog Zselyken 8 Znorovszky Attila Csirák Csaba szavai 10 Az olvasóké a szó! Kádár Ferenc Nagykárolyi visszhang 12 Iszlay László Szerdán hat órára 12 Erdőközi Zoltán Nyílt levél Mester Ágnesnek 13 Szabó Zsolt Lírától a közéletig és vissza. Beszélgetés a 60 éves Létay Lajossal 14 PEGAZUS Kercsó Attila, Irodalmi kör és közművelődés Gyergyószent­Farkas László miklóson 17 Gálné Esztegár Ildikó, Bajna György, Kercsó Attila, Szabó Edit, Burján G. Emil írásai 17 Horváth Arany Márika néni 19 Csibiné Siklódi Márika Pontot, vesszőt nem tudok, de a szó mind igaz KRÓNIKA 23 MŰHELY Pávai István Népi harmóniavilág 2. 25 VADRÓZSÁK Nagy Olga Állandó és változó a népi kultúrában 27 Petkes Józsej Kútágasokon csillagminták 29 Dánielisz Endre Nagyszalontai vásárok a századfordulón 30 Nagy Jenő Néprajz és nyelvtudomány 32 ENCIKLOPÉDIA Szabó Attila, Az alakor nyomában 35 Márton Anna Gergely Géza Csokonai és a színház 38 K.J. Tisztelgés 40 Osvát Kálmán Magyar irodalom 40 Szekernyés János Dal a régi dalosokról 42 NAPTÁR 45 SZIVÁRVÁNY 47 OLVASÓINK FIGYELMÉBE! Februári számunkkal együtt megjelenik a JÁTÉKSZÍN MŰSORMEEEÉKRET Előfizetéseket február 1-ig elfogad a szerkesztőség a kö­vetkező címen: Gyarmath Annamária, Redac^ia Műve­lődés, 71341 Bucure^ti 33. Casa Scínteii, postautalványon lehet küldeni XXXIII. évfolyam 1980. 1. január Főszerkesztő Kovács János Felelős titkár Mezei József Szerkesztőség 71341 Bucurefti 33 Casa Scinteii c.p. 4102 Telefon 17 28 55 17 60 10/1893; 1795 Előfizetési díj: egész évre 60 lej, fél évre 30 lej, negyedévre 15 lej, számonként 5 lej Előfizetések a postahivataloknál Egyéni előfizetéseket a szerkesz­tőség címére: Gyarmath Annamá­ria, Redacpa Művelődés, 71341 Bucurefti 33. Casa Scinteii, pos­tautalványon lehet küldeni Folyóiratunk lupá ásóknál a kő- i vetkező városokban kapható: Arad, Brassó, Bukarest, Csíkszereda, Déva, Kézdivásárhely, Kolozsvár-Napoca, Kovászna, Marosvásárhely, Máramarossziget, Nagybánya, Nagykároly, Nagyvárad, Petrozsény, Resica, Sepsiszcntgyörgy, Szatmár, Szeben, Székelyudvarhely, Torda, Temesvár, Zilah Külföldi olvasóink figyelmébe! A Művelődésre előfizetéseket el­fogad az ILEXIM Departamentul Export — Import presá P.O. Box 136-137 Telex: 11226 Bucuresti, str. 13 Decembrie nr.3 Taxele poftel« «ebitat« conform aprob&ri D.G.P.Tc иг. 137/7475/1979. NYOMDA : Combinatul Poligrafic „Casa Scinteii“, Bucurefti, Piaja Scinteii nr. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents