Mihalik József szerk.: Muzeumi és Könyvtári Értesítő 12. évfolyam (Budapest, 1918)

MUZEUMl ÉS KÖNYVTÁR] ÉRTESÍTŐ A MUZEUMOK ÉS KÖNYVTÁRAK ORSZÁGOS FŐFELÜGYELŐSÉGÉNEK ÉS ORSZ. TANÁCSÁNAK HIVATALOS KÖZLÖNYE XU. ÉVFOLYAM SZERKESZTI Ml H ALIK JÓZSEF MUZEUMl ÉS KÖNYVTÁRI H. ORSZ. FŐFELÜGYELŐ, ELŐADÓ / j 2 szöveg közé nyomott képpel BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1918.

Next

/
Thumbnails
Contents