Muzsika, 1982 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1982-01-01 / 1. szám

muzsika Ára: 10,- Ft Felelős szerkesztő: FEUER MÁRIA Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT, a Lapkiadó Vállalat igazgatója Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1073 Budapest VII., Lenin krt. 9-11. Telefon: 426-139 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a Pos­ta Központi Hírlap. Irodánál (postacím: Budapest V., József nádor tér 1. - 1900) közvetlenül vagy postautalványon, vala­mint átutalással a KHI 215-96162 pénz­forgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj ne­gyed évre 30,— Ft, fél évre 60,— Ft, egy évre 120,— Ft. Külföldiek részére is a fen­ti címen, vagy külföldi képviseleteknél fizethető be. f, Egyetemi Nyomda - 81.7599 Budapest, 1982 Felelős vezető: Sümeghi Zoitán igazgató A címlapon: Ferencsik János (Fábián János felvétele) A hátlapon: Kurtág György (Fábián János felvétele: TARTALOM: Feuer Mária: A 25. ev küszöbén Solti György - Bozay Attila - Doráti Antal: Köszöntjük Ferencsik Jánost 75. születésnapján Maróthy János: Korunk zenéje '81 Breuer János: CIM-kongresszus Budapesten .. 15 OPERA Várnai Péter: Kékszakáll - Offenbach operettje az Erkel Színházban Szabó Zoitán: Mestereink — Földes Imre PENGETŐ Kokits Zsigmond - Mezei János - Karasszon Dezső: Hangszerünk, az orgona Szabó Zoltán: Kell-e nekünk A hét zeneműve? I\ Földes Imre: jelenségek V Csengery Kristóf: Muzsikus füllel - versekről ... V * Peteri Judit - Székely András: KONCERTKRÓNIKA : ORSZÁGSZERTE Tóth Anna: Tosca-élmények Szegeden .' Sz. Farkas Márta: A Cigánybáró ismét Győrött Csengery Kristóf - Boronkay Antal - Somorjay Dorottya: Koncertkrónika Nagykanizsáról, Gyu­láról, Dunaújvárosból, Miskolcról, Szombat­helyről, Szegedről Tátrai Vilmos: KÖNYV, KOTTA HU ISSN 0027-5336 Péteri Judit - Tóth Anna: HANGLEMEZ

Next

/
Thumbnails
Contents