A NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI 3. ÉVFOLYAM (1952)

1952 / 1. szám

30293S A NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI TARTALOM 7.A> ZTEGINGEY: A nyelvfejlődés belső törvényeinek fo­galmához. Sz.B.BERNSTEJN: A.A.Sahmatov nyelvtani szisztémája. 7.P. SZXJHOfYIN: Néhány intézkedés a tudományos kutató­munka megjavítása érdekében a nyelvtudomány terü­letén. A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Elnökségének 1951. okt.l9-i 623.sz.határozata. Az etnogenezis kérdései a Szovjetunióban. Je.M.GAbKINA-PEDORÜK, P.Y.TA7ANYEC, A.I.SZMIRNYICKIJ szovjet nyelvészek cikkeinek kivonatos ismertetése. Beszámolók a szovjet dialektológia problémáiról. H i r e k: A szovjet nyelvtudomány eseményei. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkájából t Szlavisztikai munkálatok.­Az intézeti munkatársak előadásai 1952. első ne­gyedében. Szemle: Szovjet folyóiratok, évkönyvek és gyűj­teményes munkák. Az intézeti könyvtár külföldi szerzeményei. 1952 ÁPRILIS 4 m.ÉVF. 1. SIKIA D о A • P • E - S • T KÉZIRAT GYANÁNT В 0 и •

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents