A NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI 7. ÉVFOLYAM (1956)

1956 / 1. szám

3 0 2 9 Ii S • А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI R.A. BUDAGOV: A nyelvtudomány történetéből (Saussure ós a saussureizmus ) A "hettita-ibériai" nyélvi egység kérdéséről lezajlott vita eredményei-CA "Voproszii jazűkoznanija" szerkesztőségi cikke) V.P. BSRKOV - B.A.JBBSOV: Kísérletek fordítógép készítésére M.N. ALSKSZ8JBV ós B.7. KOLSANSZKIJ, A.I. SZMIHN'f ICKIJ, G.Sz.KNABS, V.I.GBORGIBV, B«A. SZKR3BR3NNYIK0V, A.I. JBFIMOV oikké­nek, B.GOLLINDBH és K.HORALBK könyvének, valamint egy szovjet régészeti tanulmány­gyűjteménynek kivonatos Ismertetése H 1 г e к : 1. Szovjetunió; 2. Kina; 3« Német De­mokratikus Köztársaság; 4. Csehszlovákia; 5. Bulgária; 6. Magyarország A Magyar TudományasAkadémia Nyelvtudományi Intézetének munkáj ából: 1. TOMPA JÓZSBF: le Író nyelv­tani munkálataink haladásáról. 2. Az intézet szakmai-Ideológiai tanfolyamának vitaűlése és második előadása. 3. Beszámolók, hírek. 4. ab Intézeti munkatársak megjelent munkál és elhangzott előadásai (1936. I.1.-IV.15-) Szemle : Szovjet folyóiratok, évkönyvek és gyűjteményes munkák vn. ÉVF. I. SZÁM 1956.ÁPRILIS B oö»D°A 0P 0E eS*T JtÉZIBAT

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents