A MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei (15. kötet, 1-2. szám)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI: SŐTÉR ISTVÁN, LAKÓ GYÖRGY, SZABOLCSI BENCE ASZERKESZTESERT FELEL: SÖTÉR ISTVÁN OSZTALYTITK A R SEGÉDSZERKESZTŐ: GARAMVÖLGYI JÓZSEF Szerkesetőség : Budapest V. Széchenyi rakpart 3., I. 145. Kiadóhivatal: - Budapest V. Alkotmány utca 21. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: Acta Linguistica Acta Litteraria Acta Orientalia A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának, valamint a Társadalmi-Töri énei i Tudományok Osztályának közös folyóirata : Acta Antiqua Az Actákban orosz, német, angol, francia nyelven (az Acta Antiquában latinul is) jelennek meg a nemzetközi tudományosságot is érdeklő cikkek a nyelv-, irodalom-, művészet- és zenetudomány, orientalisztika és klasszika-filológia köréből. A közlés nyelvét a szerző és a szerkesztőség együttesen állapítja meg. Kéziratok magyar nyelven vagy a fenti nyelvek egyikén az illető Acta szerkesztőségének küldendők be. Az Acta Linguistica szerkesztősége : Budapest V. Szalay u. 10., az Acta Litteraria szerkesztősége : Budapest V. Pesti Barnabás u. 1., az Acta Orientalia és az Acta Antiqua szerkesztősége : Budapest V. Alkotmány u. 21. A Közleményekben megjelent munkák tiszteletdíja nyomtatott ívenként 400 Ft, valamint 100 különlenyomat. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de a kéziratok megőrzéséért felelősséget nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként (egy kötet négy füzetből áll) belföldi címre 40 Ft, külföldi címre 60 Ft. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest V. Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 05-915-111-44), külföldi megrendelések a „KULT URA" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat Budapest VI. Népköztársaság útja 21. Magyar Nemzeti Bank cgyszámlaszám : 43-790-067-181) útján eszközölhetők.

Next

/
Thumbnails
Contents