A MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei (17. kötet, 1-4. szám)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI: SŐTÉR ISTVÁN, LAKÓ GYÖRGY, SZABOLCSI BENCE A SZERKESZTÉSÉRT FELEL: SŐTÉR ISTVÁN OSZTÁLYTITKÁR SEGÉDSZERKESZTŐ: GARAMVÖLGYI JÓZSEF Szerkesztőség: Budapest; V., Nádor u. 7.; III. 338. Kiadóhivatal: Budapest; V., Alkotmány u. 21. A Magyar Tudományos Akadémia, Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: Acta Linguistica Acta Litteraria Acta Orientalia Studia Slavica A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály, valamint a Társadalmi-Történet Tudományok Oszályának közös folyóiiata: Acta Antiqua Az Actákban orosz, német, angol, francia nyelven (az Acta Antiquában latinul is) jelennek meg a nemzetközi tudományosságot is éideklő cikkek a nyelv-, irodalom-, művészet- és zenetudomány, orientalisztika és klasszika-filológia köréből. A közlés nyelvét a szerző és a szerkesztőség együttesen állapítja meg. Kéziratok magyar nyelven vagy a fenti nyelvek egyikén az illető Acta szerkesztőségéhez küldendők be. Az Acta Linguistica szerkesztősége: Budapest, V., Szalay u. 10., Az Acta Litter aria szerkesztősége: Budapest, V., Pesti Barnabás u. 1., az Acta Orientalia és az Acta Antiqua szerkesztősége: Budapest, V., Alkotmány u. 27. A Studia Slavica szerkesztősége: Budapest, V., Pesti Barnabás u. 1. A Közleményekben megjelent munkák tiszteletdíja nyomtatott ívenként 400 Ft valamint 100 különlenyomat. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de a kéziratok megőrzésééit felelősséget nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként (egy kötet négy füzetből áll) bel­földi címre 40 Ft, külföldi címre GO Ft. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest, V., Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „KULTURA" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, I., Fő u. 32. Magyar Nemzeti Bank cgyszámlaszám: 43-790-181) útján eszközölhetők.

Next

/
Thumbnails
Contents