Református gimnázium - Bethlen kollégium, Nagyenyed, 1894

A NAG YEN VEDI EV. REF. BETHLEN-KOLLÉGIUM 1894—95. TANÉVI ÉRTESÍTŐJE. KIADTA AZ IGAZGATÓSÁG. NAGY-ENYED, írj. CIRNER JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents