Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1875

A NAGYVÁRADI M. KIR ÁLLAMI FŐREÁLTANODA ÉRTESÍTŐJE 1875/6. tanévről. SZEIWíSZTÉ: ALKOVSZKY yVllKLÓS, kir. igazgat». V NAGYVÁRADON, NYOMATOTT HOLLÓSY LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1876. J

Next

/
Thumbnails
Contents