Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1878

A NAGYVÁRADI M. KIK. ÁLLA M I FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1878—79. TANÉVRŐL. SZERKESZTÉ: VALKOVSZKY MIKLÓS, kir. igazgató. NAGYVÁRADON, NYOMATOTT IIOLLÓSY JENŐ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1879.

Next

/
Thumbnails
Contents