Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1893

A NAGYVÁRADI // f M. KIR. ALLAH FOREALISKOLA tt Értesítője AZ 1893—94. TANÉVRŐL. KÖZLI: VIDOVICH BONAVENTURA, IGAZGATÓ. NAGYVARAD, NYOMATOTT NEUMANN VILMOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents