Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1894

5*1 ё ^ 2>Т.А.СГЗГТГ^2г.А_1Э1 М. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1894-95. TANÉVRŐL. KÖZLI : YIDOYICH BONAYENTURA, IGAZGATÓ. «X* NAGYVARAD. NYOMATOTT LASZKY ArMIIJ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1895.

Next

/
Thumbnails
Contents