Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1895

A NAGYVÁRADI M. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1895—96. TANÉVRŐL. közli : KRÜGER VIKTOR, H. IGAZGATÓ. NAGYVÁRAD, LÁNG JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1896.

Next

/
Thumbnails
Contents