Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1898

л A NAGYVÁRADI М. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1898-99. TANÉVRŐL. * KÖZLI: KRÜGER VIKTOR, IGAZGATÓ. NAGYVÁRAD. Láng József könyvnyomdája 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents