Napi Gazdaság, 2000. március (10. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-01 / 51. szám

I NAPI Befektetési lehetőségek magyar és külföldi értékpapírpiacokon NÉMET A Deutsche Balaton Csoport tagja Budapesti Értéktőzsde alapító tagja 1052 Budapest, Fehérhajó u. 8-10. Telefon: (+36-1)327-0540/81 7621 Pécs, Hunyadi út 2/A Telefon: (+36-72) 512-470 3530 Miskolc, Arany Corvin üzletház II. emelet Telefon: (+36-46)500-170 4------­-----------------------------------­A Pannonplast elállt a TVK-üzlettől Mégsem veszi meg a Pannonplast a TVK mű­anyag-feldolgozó üzletágát. A felek az elvégzett jogi, pénzügyi és üzleti átvilágítás során nem ju­tottak megállapodásra, így a tranzakcióval kap­csolatos tárgyalásokat befejezettnek tekintik - adta hírül a két cég tegnap tőzsdezárás utáni kö­zös nyilatkozata. A piacon január közepén jelen­tek meg először nem hivatalos információk a két társaság közötti ügyletről. Az elemzők ugyan mindkét fél számára előnyösnek ítélték a tranz­akciót, de kiemelték, hogy a 15-20 milliárd fo­rintra becsült vételár, illetm ennek finanszírozá­sa a Pannonplast számára komoly kockázatot jelent. A piaci pletykákkal ellentétben a társasá­got nem terheli semmifajta anyagi kötelezettség a visszalépés miatt. BVami I Tőzsdék-piacok BÉT: száguldott a Rába Közepes forgalom mellett az előző napi esést meghaladó mértékben emelkedtek az árfolyamok a Budapesti Érték­tőzsdén. A nagy papírok általános erősödése mellett nagyot ugrott a Danubius, a Rába és a Pannonplast. A TVK szinte egyetlen kivételként esett, szemben a BorsodChemmel, amely közel 4,5 százalékkal javult. Származékos: csökkenő BUX-hozamok V prompt index 2,5 százalékos erősödésétől elmaradva a atáridős elszámolóárak 0,4-2 százalékkal emelkedtek, mi a kamattartalmak jelentős csökkenését eredményezte, z árutőzsde devizaszekciójában a dollár- és az eurójegy- ések egyaránt drágultak. Külföld: Ismét 10 OOO pont fölött a Dow » hétfői csaknem 180 pontos emelkedését folytatva 70 ponttal, 0,7 százalékkal növekedett tegnap nyitáskor a Dow Jones. A Nasdaq Composite index több mint másfél száza­lékot emelkedett. Európában bizakodó hangulatban zárt a kereskedés. Forintpiac: felszöktek az O/N kamatok Tovább csökkentek a hozamok a 3 hónapos futamidejű diszkontkincstárjegyek tegnapi aukcióján. A papírok éves átlaghozama ezúttal a múlt heti értéknél 20 bázisponttal alacsonyabb, 10,19 százalék lett. A másodlagos állampa­pírpiacon a legtöbb futamidőre emelkedtek a referenciaho­zamok. Az overnight piacot jellemző likviditáshiány miatt az árak az előző napi 11 3/4 százalékról a keddi kereskedés végére egészen 15 3/4 százalékig emelkedtek. BÁT: gyengült a gabonapiac A búza minden lejáratra alacsonyabban zárt, 100-530 fo­rinttal, a takarmánybúza elszámolóára viszont márciusra 40 forinttal emelkedett. A takarmányárpa augusztusra 350 fo­rinttal olcsóbb lett, míg a kukorica jegyzése a május és de­cember közötti határidőkre 30-210 forinttal gyengült, már­ciusra 60 forinttal erősödött. A napraforgómag és a szója­dara márciusra egyaránt csökkent 320, illetve 280 forint­tal, a repcemag pedig augusztusra 200 forinttal drágult. Budapesti tőzsdeindex 10 124,65 pont (+252,39) 1 euró (Budapest) 256,68 Ft (-0,15) 1 USD (Budapest) 265,79 Ft (+2,49) FTSE-100 (London) 6232,60 pont (+133,00) Xetra DAX (Frankfurt) 7644,55 pont (+57,42) Euró/dollár 0,9677 USD (-0,0032) Font/dollár 1,5804 USD (-0,0154) Arany (1 uncia) 293,65 USD (+1,15) Brent (1 hordó) 27,88 USD (+0,47) NAPI MW NAPI-----online iMl! I EH { online MAI SZÁMUNKBAN Menedzserkereső 6. oldal Informatika 21-22. oldal Vásárok és kiállítások 23^24. oldal A ritYtétje íjt’milliánl Idén körbeér a Nagykörút Idei beruházásaira 58,8 milliárd fo­rintot kíván fordítani a főváros? amiből egyebek mellett befejeződik fa7kungária körgyűrű kiépítése az /rpád és a Lágymányosi hidak kö­zött. Az MSZP szerint a fejlesztési forrásokból 1-1,5 milliárd forintot, a varosuzemafétési feladatokra keil átcsoportosítani. A beruházásokat jünlureTszeptember között, a nyá­ri szabadságok ideje alatt kívánja lebonyolítani a főváros. > , 1 jlaCK> Értesülésünk szerint egy nappal a főváros idei költségvetéséről döntő közgyűlés ülése előtt nincs egyetértés a várost vezető koalí­ciós pártok között a szükséges fejlesztési és a működési kiadá­sok megítélésében. Az MSZP sze­rint az államtól származó forrá­sok szűkülése miatt a tervezett­nél 1-1,5 milliárddal nagyobb összeget kell az intézmények működési kiadásaira elkülöníte­ni (az idei költségvetés kiadási főösszege 270 milliárd forint). (Folytatás a 3. oldalon) Vezetnek a németek Csökkenő FDI Lengyelországban Tavaly 8,3 milliárd dollárra csök­kentek a közvetlen külföldi tőke- befektetések (FDI) Lengyelország­ban az 1998-as 10,1 milliárdról - jelentette be tegnap Varsóban a külföldi befektetések állami hi­vatala (PAIZ). A legtöbb befekte­tő Németországból érkezett. A közel 40 milliós Lengyelor­szágba a rendszerváltás óta 38,9 milliárd dollár külföldi tőke áramlott be, míg a 10 milliós Magyarországra 22 milliárd - hívta fel a figyelmet a Bloom­berg hírügynökség. (Folytatás á 2. oldalon) I 0 0 0 5 1 9 771217 550039 b ju/ 0^­,b 2000. MÁRCIUS 1.. SZERDA X. ÉVFOLYAM 51. (2536.) SZÁM gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP Szakemberhiány mutatkozik A magyar működőtőke-export Hazai és külföldi bíróságok Franciaországban, ahol janu- tavaly az 1998. évi 481 millió előtt folytatódhat a Budapesti árban hétéves mélypontra süly- dollárról 249 millióra csők- Értéktőzsde épületének eladásá- lyedt a munkanélküliség. kent. ra kiírt pályázat utáni jogvita. Hétéves mélyponton... Gyorsult a tőkeimport... PER Bíróság előtt... Tíz helyett öt év alatt épülne'tneg 600 kilométer aúwpálya / * főkét emel az MFB-ben azAPV Rt. /a ív. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. 32 milliárd forint­tal emeli a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Rt. alaptőkéjét - egyebek mellett erről határozott kedden a kormány. A pénzintézet az összeg egy részét az autópálya-építések finanszírozására használja fel. A bank a beruházások megvalósítása érdekében emellett hiteleket vesz fel, illetve kötvényt bocsát ki. dán hozza nyilvánosságra a pénz­ügyi tárca és a bank. A miniszter elmondta, hogy Magyarország a következő két év sztrádaépítései során nem számíthat uniós támo­gatásra. A kormány szándéka, hogy a korábbi autópálya-beruhá­zásoknál gyorsabban, olcsóbban és fokozottabb magyar részvétel­lel épüljenek a sztrádák A kor­mány megbízta az MFB-t, hogy a korábbi tízéves autópálya-fejlesz­tési koncepciót dolgozza át, és a tervezett 600 kilométeres útháló­zatot öt év alatt építse meg. *** (Folytatás a 3. oldalon) 1/ \ \ /? 1 0 / 2 f a sztrádaberuházásokra, a többit a kis- és középvállalkozások fejlesz­tésére fordítja. A kormánydöntés alapján a pénzintézet emellett ál­lamilag garantált hiteleket vehet fel, illetve lakossági kötvényt bo­csáthat ki. Az utóbbi értéke 50 milliárd forint alatt marad - mondta Matolcsy. A hitel és a ki­bocsátás további részleteit szer­Tájékoztató a kormány üléséről: A kormány tegnapi határozat szerint az ÁPV Rt. 32 milliárd fo rinttal emeli az autópálya-beruhá zások pénzügyi hátterének meg valósításáért felelős MFB alaptő kéjét - mondta Matolcsy Györg, gazdasági miniszter kedden, kormányülést követő sajtótájékoz tatón. A bank az összeg egy részé InterjúNaszvadi Györggyel, a PMállamtitkárával /í ^ Az adocsokkentes feltetele a hatékonyabb közszféra umban vannak, hogy a 2001-es költségvetéssel kapcsolatban sem a bevételi, sem a kiadási oldalról nincs még határozott PM-állás- pont. A pénzügypolitika a továb­biakban is fenn akarja tartani a ja­vuló pénzügyi egyensúlyt. Mun­kaanyagainkban azzal számo­lunk, hogy a gazdasági növeke­dés folytatódik, és az ez évit el­érő vagy kismértékben meghala­dó növekedés várható 2001-fc‘rn. (Folytatás a 4. oldalon) A közszféra átlagos bérnövekedése idén 3-4 százalékponttal túllépi a tervezettet, mert az intézmények saját bevételeiket szabadon alakíthat­ják. A 2001-gyei induló kincstári reform ennek is elejét kívánja venni - mondta Naszvadi György, a Pénzügyminisztérium (PM) közigazgatá­si államtitkára, aki szerint tartható a 6-7 százalékos infláció.- A PM ebben a hónapban tér- évi büdzsé tervezésénél milyen jeszti a kormány elé a jövő évi folyamatokkal számolnak? költségvetés irányelveit. A jövő - A számítások abban á stádi­A korábbi hiteleket még nem fizették vissza Új többségi tulajdonos a gyulai Giulio Kötőipari Rt.-ben Február 25-ei hatállyal pénzügyi befektetők többségi tulajdonába ke­rült a gyulai Giulio Kötőipari Rt. - erősítette meg a NAPI Gazdaság információját Sümeghy Csaba, a cég korábbi többségi tulajdonosa, fideszes országgyűlési képviselő. A tulajdonosok tavaly év végén össze­hívott közgyűlésen döntötték el, hogy csődeljárást kémek a cég ellen (NAPI Gazdaság, 2000. január 27., 5. oldal), mivel a társaság elvesz­tette napi fizetőképességét, és nyilvánvalóvá vált, hogy önerőből kép­telen a felhalmozott adósság rendezésére. 138 millió forint összegű hitelt vett fel a Konzumbanktól, de bel­földi hitelezőinek - a banki összeget is beszámolva - 288 millió forinttal tartozik jelenleg. Emellett külföldi hitelezői felé 31,5 millió forint tartozása áll fenn. Azzal, hogy részvénycsere útján jutott többségi tulajdonhoz a meg nem nevezett fővárosi pénz­ügyi befektető, megörökölte a cég teljes adósságállományát is. (Folytatás az 5. oldalon) Két csődegyezségi tárgyalás is eredménytelenül zárult január­ban és februárban, miután a hi­telező pénzintézet, a Konzum­bank Rt. ragaszkodott ahhoz nogy a Uulio Kotoipari Kt. (Giulio) vele különtárgyalásokon állapodjon meg az adósságtör­lesztés ütemezéséről. A textilipa­ri cég három tételben, összesen Szerkezeti reformokat sürget az OECD Megugrott az infláció az eurózónában Januárban felgyorsult az árak emelkedése az eurózónában a nyers­olaj drágulása nyomán. A havi infláció 0,2 százalék, a 12 havi inflá­ció pedig 2 százalék volt a tegnap közzétett adatok szerint, ami azt jelenti, hogy az áremelkedés üteme all ország átlagában elérte az Európai Központi Bank (ECB) által megszabott plafont. ía januári z szazaieKos ínriaci- ós index a legmagasabb 1997 ja­nuárja óta, és meghaladja a Dow Jones hírügynökség által megkér­dezett elemzők 1,9 százalékos át­lagos előrejelzését. Decemberben még 1,7 százalékos, tavaly janu­árban pedig 0,8 százalékos volt az Eurostat által számított har­monizált fogyasztói árindex. Az energiaárak nélkül számított maginfláció csak 1 százalék volt januárban - ugyanannyi, mint decemberben -, szemben az egy évvel korábbi 1,3 százalékkal. Az energiahordozók egy év alatt 12 százalékkal lettek drágábbak az eurózónában. A tizenöt tagú EU egészében 1,8 százalékos volt az infláció. Az Eurostat közölte, hogy janu­ártól új módszerrel számítja a harmonizált árindexet: több áru­féleséggel kalkulál, és módosult az egyes országok súlya is az in­dexen belül. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents