Napi Gazdaság, 2000. április (10. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-01 / 77. szám

ÁRA: 128 Ft WWW.NAPI.HUj 2000. ÁPRILIS 1., SZOMBAT X. ÉVFOLYAM 77. (2562.) SZÁM rrm gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP fcv Felfüggesztették a Mol-kereskedést Egész napra felfüggesztették a Mol-kereskedést Budapesten és Londonban egyaránt, mivel a tár­saság szerint pénteken olyan hírek nyilvánosság­ra hozatalára volt kilátás, amelyek a részvény árfolyamát jelentősen befolyásolhatták volna. A nagy jelentőségűnek ítélt bejelentés végül lapzár­tánkig nem történt meg, de az értékpapírpiac sze­replői meg vannak győződve arról, hogy az a Mólnak a Slovnaft szlovák olajtársaságban való tulajdonszerzéséről szól majd. A befektetők azon­ban a bejelentés elmaradását is nyugalommal fogadták, egyszerűen hétfőre téve át az esemény várható időpontját, bár hivatalosan még az sem biztos, hogy ez lenne a „nagy hír”. A várakozá­sok inkább a bejelentéssel együtt feltehetően nap­világra kerülő részleteket illetően fel fokozottak, hiszen ezekből derül majd ki, hogy a hír végső soron pozitív vagy negatív a papír árfolyamának alakulása szempontjából. _______________________________wmpnm Tőzsdék-piacok BÉT: segített a GDP-adat A BUX hajszállal a tízezer pontos szint felett zárta a he­tet, miután pénteken fél százalékkal emelkedett az érté­ke. A kedvező hangulatban nem kis szeepet játszott a nap­világot látott jó GDP-adat és a Nasdaq magához térése. A forgalom a Mól kereskedésének szüneteltetése miatt volt alacsonyabb. A blue chipek közül az OTP, a TVK és a BorsodChem is erősödni tudott, egyedül a Matáv vesztett értékéből. A kisebb súlyú papírok közül a Fotex, a Novot­rade és a Zalakerámia szerepelt kiemelkedően, míg a Kék­kút árfolyama visszaesett. Származékos: OTP-hossz A BÉT határidős indexpiacán az idei decemberi lejárat elszámolóára a prompt BUX félszázalékos erősödését csak­nem kétszeresen meghaladva, 98 ponttal, 10 500 pontra nőtt. A származékos részvénypiacon a júniusi OTP kiugró­an magas, 730 milliós forgalomban 490 forinttal 14 990 forintra drágult. Az árutőzsde devizaszekciójában a jen­jegyzések 5-6 forinttal nőttek. Külföld: nem esett tovább a Nasdaq A vártnál nagyobb mértékben nőtt a fogyasztói költekezés az USA-ban, lassabban gyarapodó jövedelmek mellett. Mélyponton... Februárban egy éve nem látott mértékben nőttek az exportér­tékesítés hó/hó alapon szá­molt, forintban kifejezett árai. Tovább nőtt... Ötödik sebességbe kapcsolt a magyar gazdaság Tavaly 4,5 százalékkal bővült a GDP A KSH előzetes adatai szerint tavaly 4,5 százalékkal bővült a GDP, az utolsó negyedévben a növekedés 5,9 százalékra gyorsult. A lakos­sági fogyasztás robusztusságára utal, hogy nem követte a GDP ne­gyedéves változásait, egész évben 5 százalék körül alakult. A nomi­nális GDP 11 500 milliárd forint lett, s ez megkérdőjelezi az idei kor­mányzati előrejelzés hitelességét. A bruttó hazai termék (GDP) az elmúlt év utolsó negyedében 5,9 százalékkal, az év egészében 4,5 százalékkal bővült - áll a Köz­ponti Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatokat tartalmazó' köz­leményében. Ez jócskán meghaladja a piac által várt 5,5, illetve 4,3 száza­lékot, de a jegybank által be­csült 5,6, illetve 4,4 százalékot is. A KSH egy-két tized százalék- ponttal módosította az elmúlt év egyes negyedeire adott korábbi becsléseit. (Táblázatunkban a módosított adatok szerepelnek.) (Folytatás a 3. oldalon) A KSH a jövőben a negyed­évről szóló első GDP-becslést a termelői oldal alapján a tárgyidőszakot követő 8-9. hé­ten közli, a felhasználói oldal­ból és a korrigált termelői ol­dali GDP-ből számított adatot pedig a 12. héten adja ki. Kormányhatározat az MFB-ről y 33£. Nonprofit bank, jQl fizetett alkalmazottakkal ír Fejlesztés a Az állam kizárólagos tulajdonában levő Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Rt. - az azonos céllal létrehozott külföldi intézményekhez hasonlóan - ezután nem profitorientált szervezetként működik - derül ki a bank­ról szóló kormányhatározat nyilvánosságra hozott szövegéből. A működési költségeket és az üzleti alapon vállalt kockázatokkal kap­csolatos céltartalék-költségeket azonban az MFB eredményének fe­deznie kell. A tulajdonos állam az MFB-től nem von el osztalékot, a képződő jövedelemmel a bank tőkéjét erősíti. A kormányhatározat szerint az MFB legfontosabb feladata az ál­lami infrastrukturális beruházá­sokban való részvétel - ezen be­lül elsősorban a gyorsforgalmi autóút-hálózat fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenység bővítése -, a kis- és közepes vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek re­finanszírozás formájában történő növelése, továbbá a praxispriva­tizációt segítő hitelek nyújtása, illetve közvetítése. Az MFB ennek érdekében átveszi a Gazdasági Minisztériumtól a kis- és közép- vállalkozói célelőirányzat pénz­ügyi lebonyolítását, s forrásait belföldi kötvénykibocsátással bő­víti. A kormány vállalása szerint folyamatos tőkepótlással gondos­kodik a fejlesztési bank feladata­inak ellátásához szükséges forrá­sokról. A korábbi bejelentés sze­rint az MFB tőkéjét az idén 32 milliárd forinttal emelik fel az ÁPV Rt.-n keresztül (NAPI Gazda­ság, 2000. március 1., 1-3. oldal). Ebből 18 milliárd forint márci­us végéig, 14 milliárd pedig au­gusztus végéig esedékes. (A 2000. évi költségvetési törvényben a zárszámadási törvény előkészíté­sekor módosítják az ÁPV-re vo­natkozó rendelkezéseket.) (Folytatás az 5. oldalon) Az Antenna Hungária is szerepet kapna a társaságban Lapzártánkkor a Dow 0,22 százalék, a Nasdaq Composite háromszor ekkora emelkedést mutatott. A hét folyamán azonban így is 10 százalékkal esett a technológiai papí­rok árfolyammozgását reprezentáló index. A vezető euró­pai tőzsdéket napközben gyengülés jellemezte. Az FTSE- 100 azonban zárásra csaknem 1 százalékkal erősödött, a CAC-40 és a Xetra DAX viszont ismét eséssel zárt. Ázsiá­ban alacsonyabban zártak a részvénypiacok. Forintpiac: gyengült a forint A tartalékolási periódus utolsó napján 13 1/8 százalékig emelkedtek az egynapos kamatok. A devizapiacon a fo­rint a kereskedés végén a sáv erős oldalán, az intervenci­ós centrumtól számított 1,91-1,92 százalékon zárt. A másodlagos állampapírpiacon az alacsony forgalom mel- ‘ett a legrövidebb futamidő kivételével emelkedtek a re­ferenciahozamok. BÁT: drágult a repcemag A búza a május és március közötti határidőkre 70-330 forinttal olcsóbb lett. A takarmányárpa ára decemberre li­mittel, 800 forinttal zuhant. A kukorica jegyzése májusra, júliusra és novemberre gyengült, 520/600/200 forinttal, decemberre viszont 180 forinttal emelkedett. A naprafor­gómag októberre 200 forinttal alacsonyabban, december­re 90 forinttal magasabban zárt. A repcemag elszámolóára minden határidőre erősödött, 200/400/200 forinttal, s emelkedett a szójadara jegyzése is, májusra 700, júliusra 600 forinttal. Budapesti tőzsdeindex 10000,64 pont (+55,37) 1 euró ^Budapest) 258,17 Ft (-0,05) 1 USD (Budapest) 269,84 Ft (+0,89) FTSE-100 (London) 6554,20 pont (+109,00) Xetra DAX (Frankfurt) 7584,81 pont (-60,08) Euró 0,9573 USD (-0,0041) Font 1~5952 USD (+0,0004) Arany (1 uncia) 276,75 USD (+1,00) Brent (1 hordó) 24,85 USD (+0,22) A KHVM egy kézbe adná a készenléti és a civil Tetra-szolgáltatást A hírközlési tárca szándékai szerint az Antenna Hungária (AH) Rt. nemzetbiztonsági okokból 25 százalék plusz 1 szavazatos befolyá­soló részesedést szerezne a majdani diszpécser rádiótelefon-rendszer (Tetra vagy Tetrapoh kiépítésére és üzemeltetésére jogot szerző cég- beiu-A minisztérium elképzelései szerint egy társaság végezné a ci­vil és készenléti Tetra-szolgáltatást. )v-p ^ 1 Katona Kálmán, a hírközlési ni. Ennek alapján egyetlen cég tárca vezetője lapunknak el- nyerné meg a két hálózat kiépí- mondta, hogy szerinte a két - a tésének és üzemeltetésének jogát, civil és a készenléti - diszpécser ami ezáltal gazdaságosabb lenne, rádiótelefon-rendszert egy pályá- mintha két társaság kezébe kerül- zat keretében kellene meghirdet- ne a két rendszer. A javaslat egybecseng a BT Hungária igazgatója, Christoph Thomas véleményével, aki koráb­ban elmondta, hogy egyszerűbbé tenné az üzleti modellt, ha a két szolgáltatást összevonnák. A disz­pécserszolgáltatás ugyanis nem tömegtermék, ezért szerinte nem gazdaságos két hálózat kiépítése és üzemeltetése (NAPI Gazdaság, 2000. március 9., 7. oldal). (Folytatás az 5. oldalon) Negatív üzenet az amerikai törvényhozásnak Nem hoztak áttörést az EU és Kína közötti kereskedelmi tárgyalások Az egy nappal korábbi derűlátó várakozásokra rácáfolva eredmény­telenül zárultak tegnap az Európai Unió és Kína közötti tárgyalások arról a kétoldalú megállapodásról, amelyre Pekingnek szüksége vol­na a Kereskedelmi Világszervezetbe (WTO) való felvételhez. Kína négynapi tárgyalás után sem engedett az EU azon követe­léseinek, hogy nyissa meg a kül­földi befektetők számára az or­szág távközlési, biztosítási, illet­ve banki szektorát és az általa fel­ajánlottnál nagyobb mértékben csökkentse az EU-ból származó árukra kivetett vámokat. Brüsszel kevesli azokat az engedményeket, amelyeket Peking az USA-val alá­írt egyezményben vállalt; a maga részéről elvárja, hogy a külföldi befektetők többségi tulajdonhá­nyadot szerezhessenek, a sze­mélygépkocsik vámtarifáját felé­re - 35 százalékról 17 százalék­ra -, az általános vámtarifát pe­dig az OECD-átlag legfeljebb kétszeresére, 7 százalékra csök­kentsék. Az EU támogatása híján újabb késedelmet szenved Kína WTO- tagsága, ráadásul a mostani ku­darc a kétoldalú megállapodásról hamarosan szavazó amerikai tör­vényhozás számára is negatív üzenetet hordoz. A Kereskedelmi Világszervezethez való csatlako­zás előtt a felvételét kérő ország­nak a szervezet minden tagjával meg kell állapodnia a kétoldalú kereskedelmet és beruházásokat érintő összes lényeges kérdésről. A csatlakozási szándékát 14 éve bejelentő Kína tavaly november­ben már megegyezett az USA kormányával, a dokumentum tör­vényhozási ratifikálása azonban még hátravan. Michael Moor, a WTO tavaly szeptemberben hivatalba lépett vezérigazgatója kijelentette, hogy hároméves megbízatása ku­darcának tekintené, ha ez idő alatt Kína nem csatlakozhatna a szervezethez. G. s. Gazdasági hírszerzés Hadüzenet az Echelonnak Az Európai Parlament jiM-és-bal—, oldali frakciói kezdeményezik, ffögy~HtrfŐnKizottság derítsen fényt az Egyesült Államok által irányított nemzetközi megfi- avelőhálózat, az Echelon tevé­kenységére. A brüsszeli bizottság megkeresésére London és Wa- é shington egyaránt cáfolta, hogy az információk avatatlan kezekbe kerültek volna. , „ , 1 • L / fuCÁoi' H— Brüsszeli tudósítónktól: ’ Miért hiúsult meg néhány évvel ezelőtt az Airbus hatmilliárd dol­láros szaúd-arábiai üzlete? Duncan Campbell, a brit The Guardian munkatársa - aki az Európai Parlament megbízásából jelentést készített az Echelonról - állítása szerint az amerikaiak felhívták a szaúdi hatóságok fi­gyelmét arra, hogy az európai konzorcium megvesztegette az ottani légitársaság illetékeseit. Az információhoz állítólag az Echelon néven ismertté vált nem­zetközi megfigyelő hálózaton ke­resztül jutottak hozzá: a megren­delést végül is a Boeing és a McDonnell Douglas kapta meg. (Folytatás a 2. oldalon) Putnok a következük Bezárt a bánya Feketevölgyön Ma befejeződik P termelés a fe­ketevölgyi bányában. A kormány döntése alapján (N.API Gazdaság, 1999. június 23., 3- oldal) idén egy másik - az 1993-as bánya­erőmű integrációból kimaradt - borsodi szénbánya is befejezi ter­melését, a putnoki. A 46 évig tartó feketevölgyi bányászkodás során összesen 17,1 millió tonna szenet fejtettek ki. A földben maradt szénvúgyon mennyisége óvatos becslések sze­rint is meghaladja a 40 millió tonnát, ennek kitermelése azon­ban már veszteséges lenne. Ugyancsak gazdaságtalan a szén­bányászat Putnokon, itt a terme­lést várhatóan az év végén fejezik be. A száz százalékban állami tulaj­donú Borsodi Bányavagyon Hasz­nosító Rt. kezében lévő két bor­sodi akna évente csaknem 700 ezer tonna szenet termelt, ebből a feketevölgyi valamivel keve­sebb mint 200 ezret. A szén túl­nyomó hányadát - állami támo­gatással - az amerikai AES kon­szern vásárolta fel a berentei és tiszapalkonyai hőerőműveinek, az ötödét pedig a lakosságnak ér­tékesítették. (Folytatás az 5. oldalon) Tizennyolcszorosára növelte adózott nyereségét a Dégáz Rt., amelynek saját tőkéje 2,2 mil- liárddal gyarapodott tavaly. Sokszorosára nőtt... 0 0 0 7 7 9 771217 550060 Ü iMlll USD-kötvények 6,2% hozammal Euro-kötvények 3,5% hozammal megvásárolhatók. Információ: 327-0541 NÉMET A Deutsche Balaton Csoport tagja Budapesti Értéktőzsde alapító tagja 1052 Budapest, Fehérhajó u. 8-10. Telefon: (+36-1)327-0540 7621 Pécs, Hunyadi út 2/A Telefon: (+36-72)512-470 3530 Miskolc, Arany Corvin üzletház II. emelet Telefon: (+36-46)500-170

Next

/
Thumbnails
Contents