Napi Gazdaság, 2000. augusztus (10. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-01 / 178. szám

Eladó a Pest-Buda tőzsdei vagyonhányada A Pest-Buda Értékház Rt. felszámolója nyilvá­nos pályázaton értékesíti a brókercég 1,015 szá­zalékos tőzsdei vagyonhányadát. A felszámoló 40 millió forintos irányárat határozott meg, ami több mint duplája az eddigi egyetlen piacinak mondható adásvétel árfolyamának és valamive/f magasabb, mint az eddigi három aukció átlag­árából számolt 35 millió forint. Megfigyelők sze­rint az aukció az eddigieknél nagyobb érdeklő­désre tarthat számot, hiszen a konszolidációs körön belüli tranzakciók - a BÉT közelmúltbeli szabályzatmódosítása miatt - már nem nyilvá­nosak, így kikerültek a tőzsdehányadra vadászó brókercégek látóköréből. ___ Az utóbbi három év legnehezebb kamatdöntése előtt áll a Bank of England monetáris politikai ta­nácsa - állítják elemzők. Nehéz döntés... Mától több tízezer forint bírság­ra számíthatnak azok a borter­melők, akiket a vámhivatalok nem regisztráltak. Mától jövedéki tennék... HHI Tm Ia~~\ Egyetlen cég adott be pályáza­tot a kecskeméti kábeltelevízi­ós hálózatot birtokló Telemozi Kft. tegnap zárult tenderére. Csak a MAVA pályázik... B3 V Erős negyedév előtt áll a hasai idegenforgalom Tőzsdék-piacok BÉT: estek az TT-papírok A nemzetközi IT-piacok gyengélkedése és magyar vállala­ti hírek hiánya miatt a befektetők továbbra is távol ma­radtak a budapesti börzétől. A napközben stagnáló BUX végül 50 pontos gyengüléssel, 8221 ponton zárt. Az OTP és a Richter árfolyama esett, a Matáv és a Mól stabil ma­radt. A Pannon-Flax nyolc százalékot veszített értékéből, a BIF közel húsz százalékkal drágult. Származékos: stagnált a decemberi BUX Az idei decemberi lejárat elszámolóára gyakorlatilag stag­nált - 1 ponttal, 8560-ra csökkent. Az azonnali piacon 2,5 százalékkal gyengülő Richter elszámolóára - az au­gusztusi termin kivételével - 0,5-2,5 százalékkal gyen­gült. A BÁT devizaszekciójában a vezető valuták közül csak a dollár jegyzése változott, 0,8-1 forinttal erősödött. Külföld: megfordult a Nasdaq A Wall Streeten bizonytalanul indult a kereskedés, lapzár­tánkkor azonban a Dow Jones már 0,6, a Nasdaq Composite pedig 1,8 százalékos pluszban állt. A New York-i emelke­désnek köszönhetően a vezető európai börzék 0,5-2 szá­zalékos erősödéssel zártak. A tokiói Nikkei viszont a pén­teki amerikai visszaesés miatt 0,7 százalékkal gyengült. Forintpiac: zuhant az egynapos kamat Budapesti tőzsdeindex 8221,29 pont (-49,85) 1 euró (Budapest) 260,54 Ft (+0,79) 1 USD (Budapest) 280,68 Ft (-1,41) FTSE-100 (Londőiö 6365,30 pont (+29Í6ÖT Xetra DAX (Frankfurt) 7234,34 pont (+106,04) Euró 0,9272 USD (+0,0042) Tont 1,4987 USD (-0,0060) Arany (1 uncia) 276J5 ÜSD (-1,35) Brent (1 hordó) 26,90 USD (-0,46) Júliusban megjött a külföldiek beutazási kedve A magyarországi turisztikai főszezon a tavalyinál szegényebb események­ben. Az ideutazó külföldiek száma, valamint az egy turista által elköltött pénzösszeg ugyanakkor emelkedik, így várhatóan sikerül megismételni a 1999-es magas bevételeket. Elemzők szerint a turisztikai aktívum az év egészében megközelítheti a 2,5 milliárd eurót, ami 300 millió euróval több lenne a hivatalos prognózisban foglaltnál. zalékkal többet, mintegy 19,5 milliárd forintot fizettek ki szál­lásdíjként. Az- idegenforgalmi ak­tívum eddig igen jól alakult, az év végére a többlet - az 1999-es ,2,1 milliárd euró után - elérheti A hazai idegenforgalom bevé­teleinek zömét a külföldi vendé­gek költése jelenti. Az első öt hó­napban mintegy 860 ezer - az előző év azonos időszakáénál hat százalékkal több - külföldi szállt meg és töltött el mintegy 2,7 mil­lió éjszakát Magyarországon. Ja­nuár és május között a különbö­ző szállástípusok közül a drá­gább szállodák, valamint az ifjú­sági szállók forgalma tíz százalé­kot meghaladó mértékben nőtt. A külföldiek a tavalyinál húsz szá­(millióeuró) Időszok 1999 2000 Változás Január 83 105 +22 Február 83 Í3Ö +V Március ____________10________157_________+1_ Április 132 207 +75 Május 187 211 +24 Összesen 810 642 +168 a 2,5 milliárd eurót is - véli Tö­rök Zoltán, a Raiffeisen Értékpa­pír Rt. elemzője. (Folytatás a 3. oldalon) Több cég elvesztette exportpartnereinek egy résséf | ^ á y További bevételkiesések"^7'^ az Al-Duna hajózhatatlansága miatt iák A gabona és az acél szállítása átlagosan tonnánként 8-20 dollár több­letköltséggel jár, mióta az Al-Duna nem hajózható. A szállítmányozó cégek árbevétel-kiesése milliárdos nagyságrendű, az elvesztett ex­port- és importpartnerek visszaszerzése a hajóforgalom helyreállítá­sa után is kétséges. A vállalatok segélyre nem számítanak, az Al- Duna megtisztítását legkorábban a jövő év tavaszára teszik. Továbbra is nagy árbevétel-ki­esést jelent az Al-Duna hajózha­tatlansága a szállítmányozó cé­geknek. Az ukrán tulajdonban lévő DMS Duna-tengeri Szállítá­si Kft. egy évre jutó árbevétel-ki­esése 2,5 milliárd forint. Az al­dunai gabonaforgalom a háború előtt körülbelül évi 1 millió ton­na volt. A hajóforgalom szünete­lése az exportőröknek megköze­lítőleg 8-9 millió dollár többlet- költséget jelent, mert a gabona vonaton történő szállítása ton­nánként 8-9 dollárral drágább - mondta Nikoletti András, áz uk­rán hajózási társaság magyaror­szági kirendeltségének egyik ügyvezető igazgatója. A főként szóját, gabonát és ko­hászati termékeket szállító válla­latnak körülbelül 30-40, a gabo­napiacon szereplő partnerével szűnt meg az üzleti kapcsolata, de Nikoletti szerint a hajózható­ság helyreállása nyomán a part­nerek vissza fognak térni. (Folytatás a 6. oldalon) Visszatér a kimenekített tőke A tartalékolási periódus zárónapján az előző heti szokatlanul magas árak után több mint 2 százalékponttal, 9 százalékra csökkentek az overnight kamatok. Az MNB-kötvény tegnapi aukcióján 10,63 százalékos átlaghozam alakult ki, míg a má­sodlagos állampapírpiacon a hosszabb lejáratú papírok refe­renciahozama kismértékben csökkent. BÁT: vegyesen zárt a gabonapiac A búza augusztusra, márciusra, valamint májusra 80/200/ 240 forinttal olcsóbb lett, a többi jegyzett terminre viszont 100-800 forinttal drágult. Augusztusra a takarmánybúza jegyzése is gyengült 60 forinttal, a két távolabbi idei terminre pedig 10/390 forinttal erősödött. A kukoricapi­ac a júliusi kivételével minden határidőre alacsonyabban zárt 130-200 forinttal. Hét százalék fölötti orosz GDP-növekedés Győzelmi jelentéssel felérő beszámolót tartott az orosz gazdaság idei első félévi eredményeiről Vlagyimir Szokolin, a moszkvai statisztikai hivatal vezetője. Az előzetes adatok szerint jelentősen nőtt a GDP, csökken az infláció és emelkednek az állótőke-beruházások. Az év első felében éves össze­hasonlításban 7,3 százalékkal nőtt az orosz bruttó hazai termék (GDP) - közölte a statisztikai hi­vatal -, az ipari termelés pedig 10,3 százalékkal nőtt (1999 első felében 3,1 százalék volt az ipar éves növekedése). Az állótőke-be­ruházások 14,3 százalékos éves emelkedése új rekordot jelent. Ráadásul Szokolin szerint ez többségében orosz befektetéseket jelent - közölte az Interfax -, a korábban az országból kivitt tőke most külföldi adóparadicsomok­ban bejegyzett, orosz tulajdon­ban levő off-shore cégek neve alatt tér vissza. A statisztikai hi­vatal elnöke úgy vélte, hogy az orosz export döntő részét adó energiahordozók és nyersanya­gok áremelkedése után a befek­tetések növekedése és a barterüz- letek visszaszorulása stabilizálja a gazdasági növekedést. (Folytatása2.oldalon) Nyakkendőüzem helyett nyakkendőalapanyag-szövöde Mégis épít gyárat a Roland Tiszaújvárosban Információink szerint mégsem fordít hátat Tiszaújvárosnak a Roland Divatház Rt., amely korábban visszamondta ott tervezett beruházását. A társaság egy egyelőre meg nem nevezett céggel nyakkendőalap- anyag-szövödét létesítene, egymilliárd forintos beruházással. A Roland néhány hónappal ez­előtt jelentette be, hogy félmil- liárd forintért nyakkendőgyártó üzemet épít a tiszaújvárosi ipari parkban, a Kaposvári Ruhagyár Rt. megvásárlásával azonban okafogyottá vált a beruházási terv (NAPI Gazdaság, 2000. júni­us 29., 1-7. oldal). A cég később jelezte, hogy nem kíván lemondani a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Terület- fejlesztési Tanács támogatásáról és egy újabb beruházási tervet helyezett kilátásba. A Roland Rt.-tői származó információink szerint a vállalat egy német tár­sasággal nyakkéndőalapanyag- szövödét létesít egymilliárd fo­rint beruházással. Tájékoztatá­suk szerint ilyen szövődé nem működik Kelet-Közép-Európá- ban, Olaszországban, Franciaor­szágban és Németországban vi­szont igen. (Folytatás az 5. oldalon) \ ÁRA: 128 Ft _____________WWW.NAPI.HU | 2000. AUGUSZTUS 1., KEDD X. ÉVFOLYAM 178. (2663.) SZÁM Ujji gazdaság IHHHHHI V ÜZLETI HÍRLAP Tematikus oldalaink: HÉTFŐ , / Pr Befektető melléklet ingatlan- és műtárgypiaci oldalakkal U Agrárium \ .. I KEDD Reklám+Marketing/Média/Tanácsadók, Autósvilág, Törvényalkotás SZERDA NAPI fórum az információs társadalomról. Intemetgazdaság, Informatika, Idegenforgalom/Vásárok és kiállítások CSÜTÖRTÖK NAPI hírverő (közbeszerzések, árverések, felszámolások) PÉNTEK NAPI pihenő Városbemutató MINDENNAP Menedzserkereső (álláspiac), Idegenforgalmi ajánló MAI SZÁMUNKBAN Menedzserkereső 4. oldal Tanácsadók, vezetőkiválasztás 7. oldal Autósvilág 8. oldal Törvényalkotás - jogalkalmazás 9. oldal jpU - ( Indul a monster.hu Magyar cégeket vesz a TMP l Az Európában is terjeszkedő amerikai TMP Worldwide Inc, né- hány hónapon belül Magyaror­szágon is elindítja webés münk&L , erő-toborzó üzletágát. A közép-európai hálózatot mű­ködtető fejvadász cég, a Per- sonnelSelect Kft. megvásárlásával a magyar piacon is megjelent a TMP Worldwide Inc., amely to­vábbi felvásárlásokat tervez. A cég webdesignnal és - nagyobb nemzetközi cégek számára - ál­láshirdetések tervezésével is fog­lalkozik, és információink szerint néhány hónapon belül elindítja a fejvadászattal foglalkozó mons- ter.com magyar megfelelőjét, elő­reláthatólag monster.hu címen. (Folytatás az 5. oldalon) Csütörtökön ECB-ülés Elszaladt a PPI az eurózónában Júniusban erőteljesen emelkedett a termelői árindex (PPI) Francia- országban, Olaszországban, Spa­nyolországban és Hollandiában. Elemzők szerint ez megerősíti azt a nézetet, hogy az Európai Köz­ponti Bank (ECB) - amelynek kor­mányzótanácsa holnapután táv- konferenciás ülést tart - hama­rosan újabb szigorításra kénysze­rül. A termelői árak az eurótérség gazdasági teljesítményének több mint felét adó négy országban, havi 0,3-0,6 százalék közötti mértékben nőttek júniusban, éves összehasonlításban az ár­emelkedés üteme 5,8-13 száza­lék között volt. A térség második legnagyobb gazdaságában, Fran­ciaországban havi szinten 0,5 százalékkal, éves szinten 6,1 szá­zalékkal emelkedett a PPI. (Folytatás a 2. oldalon) Nil Be m S m mZOOO: „a legjobb magyar értékpapírcég” (euromoney) IS ggpa -------------------------wmlSSm* 1 999: „legjobban ajánlott értékpapírcég” (euromoney') ■ EÍkS| ^onuorae * 7 99B’ 7 997,? 996: „legjobb magyar értékpapírcég” (euromoney)

Next

/
Thumbnails
Contents