Napi Gazdaság, 2000. szeptember (10. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-01 / 205. szám

AH-csere csak alanyi kárpótoltaknak Az ÁPV Rt. döntése értelmében az Antenna Hun­gária őszi részvényértékesítése során kárpótlásig A zárszámadási törtiénqjavaslat nagyobb idei költségvetési hiánnyal számol jegyért kizárólag alanyi kárpótoltak jegyezhet- ' nek részvényt. A felkínált 36,6 százalékos pakett mindössze 5 százalékát, több mint 200 ezer da­rabot adják majd jegyért. A kárpótlási jegyeket a vagyonkezelő névértéken, 174,2 százalékon fo­gadja be. Az átváltási arány még nem ismert, la­punk számításai szerint egy Antenna-részvényért 3 kárpótlási jegyet és némi készpénzt kell adni­uk a kárpótoltaknak. Amennyiben a kárpótlási jegyért felajánlott teljes mennyiséget lejegyzik, több mint 600 ezer darab jegyet sikerül majd ki­vonni a piacról. Megfigyelők kételkednek abban, hogy van még ennyi jegy az eredeti kárpótoltak­nál. A vártnál 10 milliárddal kisebb a bevételi többlet ah Mintegy 600 millió forinttal, 396,2 milliárd forintra növelte a köz­ponti költségvetés idei várható hiányát a Pénzügyminisztérium (PM) - derül ki az 1999. évi zárszámadási törvényjavaslatból. A kiadási és bevételi főösszegeket 85-84 milliárd forinttal emelte meg a pénz­ügyi tárca. Járai Zsigmond pénzügyminiszter korábban 94 milliárdos többletet valószínűsített. 9. oldal lozsdék-piacok BET: tovább esett a TVK A kedvező idei gazdasági folya­matoknak köszönhetően növek­vő bevételek, illetve a tervezett­nél magasabb infláció miatt emelkedő kiadások egyenlege­ként kismértékben növekszik a központi büdzsé idei deficitje. A PM áfából 1079,8, míg az szja-ból 682,4 milliárd forint bevételre számít az idén, így ez a két adó­nem együttesen 110 milliárddal növeli a büdzsé bevételeit. Más adónemeknél, így a pénzintéze­tek társasági adójánál viszont el­maradásra számít a tárca, így a módosított számok szerint 84,268 milliárd forinttal emelke­dik idén a költségvetés bevételi főösszege. Ez pontosan 10 milli­árd forinttal marad el a pénzügy- miniszter által korábban említett 94 milliárd forinttól. A törvény- javaslat alapján a költségvetés 3877,7 milliárdos kiadási és 3481,4 milliárdos bevételi fő­összeg mellett 396,2 milliárd fo­rint hiánnyal zár, ami lényegében megfelel az idei költségvetési tör­vény éves előirányzatának. A törvényjavaslat szerint a több­letkiadások zöme, 60,3 milliárd forint az ÁPV Rt. privatizációs tar­talékait hivatott feltölteni. A tör­vénymódosítás értelmében 70-ről 90 százalékra emelkedik a priva­tizációs tartalékon belül részvé­nyekben tarható állomány aránya. (Folytatása3. oldalon) A délelőtti százpontos indexesés után végül 27 pontos csökkenéssel zárt a BÉT részvényindexe. A TVK 3500, a Matáv 1625 forinton zárt, a távközlési részvény árfolya­ma a nap folyamán 1600 forint alatt is járt. A Mól 4000 forint körül ingadozott, a kárpótlási jegy 867 forinton zárt. Származékos: emelkedő kamattartalom Az idei decemberi elszámolóár a prompt BUX gyengülése ellenére 49 ponttal, 8730 pontra emelkedett. A Matáv pia^n a távolabbi lejáratok esetében bizakodóak voltak a befektetők, a prompt ár esését csak a szeptemberi jegy­zés követte. A BÁT devizaszekciójában az euró és a jen némileg erősödött, a dollár elszámolóára nem változott. Külföld: optimizmus a Wall Streeten New Yorkban a Dow Jones 1,7, az S&P-500 1,3, a Nasdaq Composite pedig csaknem 2 százalékkal emelkedett lap­zártánkig, miután a piaci szereplők vásárlási kedve vissza­tért a friss makroadatok hatására, a pénzügyi szektorban pedig folytatódtak a felvásárlási találgatások. Londonban 0,9, Frankfurtban 0,8 százalékkal emelkedett, Párizsban viszont 0,1 százalékkal csökkent az index. Tokióban gyen­gült a Nikkei. Devizapiac: gyengült a forint Kétszeres túljegyzés mellett 8 bázisponttal emelkedett az átlaghozam a 12 hónapos futamidejű diszkontkincstár­jegyek aukcióján. A másodlagos piacon továbbra is a bel­földi befektetők eladásai domináltak, így a legtöbb futam­időre nőtt a hozamszint. A devizapiacon a forint minimális mértékben eltávolodott az intervenciós sáv erős szélétől. BÁT: vegyesen zárt a gabonapiac A búza elszámolóára a kifutó szeptemberi határidőre 310 forinttal esett, augusztusra változatlan maradt, a többi terminre pedig 50-160 forinttal emelkedett. Szeptember­re csökkent a takarmánybúza ára is, ugyanakkor decem­berre 80 forinttal erősödött a jegyzése. A takarmányárpa szeptemberre 440 forinttal alacsonyabban, a többi lejá­ratra változatlanul zárt. A kukorica az idei határidőkre 250/100 forinttal olcsóbb lett, a távolabbiakra 20-200 forinttal drágult. A TAX a felszabadított szeptemberi terminre kétlimitnyivel, 1610 forinttal zuhant. Az olajos magvak közül csak a repce jegyzése változott, augusztus­ra 400 forinttal erősödött. I NAPI adatok Budapesti tőzsdeindex 8433,19 pont (-27,60) 1 euró (Budapest) 261,39 Ft (+0,17) 1 USD (Budapest) 294,91 Ft (+2,39) FTSE-100 (London) 6672,70 pont (+57,60) Xetra DAX (Frankfurt) 7216,45 pont (+30,89) Euró 0,8879 USD (-0,0040) Font 1,4485 USD (-0,085) Arany (1 uncia) 277,00 USD (+3,70) Brent (1 hordó) 31,92 USD (+0,76) Augusztusban két számjegyű lesz az infláció? Éves csúcson a belföldi termelői árindex A belföldi termelői árak júliusban - év/év alapon - idén a leggyor­sabb ütemben, 14,8 százalékkal emelkedtek. A gáz, a gőz- és me­legvíz-szolgáltatás, az élelmiszer, valamint a kőolaj-feldolgozás ter­melői árának emelkedése a követ­kező hónapokban két számjegyű­re pumpálhatja a fogyasztói árin­dexet. Az ipar termelői árai júliusban 1,2 százalékkal, a belföldi értéke­sítés árai 1,8 százalékkal, míg a fo­rintban számolt exportárak 0,6 szá­zalékkal haladták meg a júniusi árakat - tette közzé tegnap a Köz­ponti Statisztikai Hivatal (KSH). Az év/év alapon számolt belföldi ter­melői árindex így két éve nem lá­tott magasságba, 14,8 százalékra szökött jú­liusban. Júliusban a gáz termelői ára 6,1, a gőz- és melegvíz-ellá­tás díja 3,9 százalék­kal nőtt. Ezzel azon­ban még nem fújt ki az áremelés okozta inflációs nyomás, mert az óraleolvasá­sok eltérő időpontja miatt a követ­kező hónapok termelői áraiban további emelkedés jelenik meg. (Folytatás a 3. oldalon) TERMELŐI* ÉS FOGYASZTÓI ÁRAK (változás az előző év azonos időszakához képest, %) Szeptemberben eldől, kié lesz a több tucat balatoni ingatlant birtokló cég A Hunguest ajánlott legtöbbet a Siotourért A meghosszabbított határidőig a Siotour Rt. többségi részvénycso­magjára az elővásárlási joggal rendelkező, a kisebbségi tulajdonos Interlines Kft.-t is tagjai között tudó Somogyi Vállalkozói Konzorciu­mon kívül hárman is ajánlatot tettek - jelentette be csütörtöki saj­tótájékoztatóján Gyenesei István, a tulajdonos Somogy Megyei Ön- kormányzat elnöke. A testület szeptember 7-én rendkívüli közgyűlé­sen dönt a győztesről. A versengők között van a Hunguest Vagyon­kezelő Rt. és az OTP egy leánycége is. Jól döntött a többségi tulajdo­nos Somogy Megyei Önkormány­zat, amikor augusztus 31-éig meghosszabbította a Siotour Ide­genforgalmi és Kereskedelmi Rt. többségi részvénycsomagjára ki­írt pályázatot, hiszen az elővásár­lási joggal rendelkező, a kisebb­ségi tulajdonost is tömörítő So­mogy Megyei Vállalkozói Kon­zorcium már korábban 180 szá­zalékos árfolyamon beadott aján­latán kívül másik három pályázat is érkezett: a legmagasabb, 279 százalékos árajánlatot a Hunguest Vagyonkezelő Rt. tette - közölte Gyenesei István, az önkormány­zat elnöke a tenderbontást köve­tő tegnapi kaposvári sajtótájékoz­tatón. Elmondta: a pályázatok I SIOTOUR-AJÁNLATOK (százalék) HunguestVagyonkezelő Rt. 279 OTP Kft. 260 Balatoni Idegenforgalmi Konzorcium 185,1 Somogy MegyeiVállalkozói Konzorcium 180 Forrás: NAPI Gazdaság bontását végző önkormányzati bizottság a Hunguest ajánlatát aggályosnak tartja, mert a társa­ság a 200 millió forintos bánat­pénz egy részét késve fizette be. (Folytatás a 7. oldalon) Rekordmélységben az euró árfolyama Óvatosan emelte a kamatokat az ECB Az ECB a sokak által vártnál kisebb mértékben, 25 bázisponttal emelte meg az eurózóna irányadó kamatait az inflációs nyomás csökkentése érdekében. A bank az óvatos lépéssel általános nézet szerint ki akarta védeni azt a vádat, hogy visszafogja a gazdasági növekedést. Az euró árfolyama tegnap rekordmélységbe süllyedt a dollárral szemben. Az Európai Központi Bank (ECB) szeptember 6-ai hatállyal 25 bázisponttal, 4,5 százalékra emelte az irányadó kéthetes repokamatot, a betéti kamatot pedig mai hatállyal 3,25-ről 3,5 százalékra, a marginális hitelka­matot ugyancsak mától 5,25-ről 5,5 százalékra növelte. Az aktív repo aukciójának minimális ho­zama ennek nyomán 4,5 százalék­ra emelkedett. Az elemzők túl­nyomó többsége kamatemelést várt az ECB-től, de erősen meg­oszlottak a vélemények a 25, il­letve az 50 bázispontos szigorí­tás között. Az ECB kormányzóta­nácsa, amely ezt megelőzően legutóbb június 8-án 50 bázis­ponttal emelt, a tegnapi döntésé­vel a tavaly novemberben meg­kezdett szigorítási ciklusban hat alkalommal, összesen 2 százalék- ponttal vitte feljebb a térség ka­matait. Az ECB a kiadott közlemény­ben leszögezi, hogy a szigorítás a középtávú árstabilitás biztosítá­sa érdekében vált szükségessé, miután a bank monetáris politi­kájában irányadó mindkét ténye­ző - az infláció és a pénzmennyi­ség bővülése - tekintetében egy­aránt kedvezőtlenül alakultak a folyamatok. (Folytatás a 2. oldalon) MAI SZÁMUNKBAN Városbemutató - Székesfehérvár 4-5. oldal Menedzserkereső 6. oldal f ....................................... IlF.IúÜ pihenő 17-19. oldal Soroksár 20. oldal Fizmérleg-konszenzus A hiány 980 millió euró? A NAPI Gazdaság konszenzusa 120-130 millió euróra teszi a fo­lyó fizetési mérleg júliusi hiányát, ezzel a héthavi deficit alatta ma­radna az egymilliárd eurónak. Az elemzők szerint a továbbra is erős export és a turizmus kiemel­kedően jó szezonja mutatkozik meg leginkább az MNB által jövő hétfőn közzéteendő előzetes ada­tokban. A lapunk által 11 elemző elő­rejelzései alapján készített kon­szenzus 120 millió euróra teszi a folyó fizetési mérleg júliusi hiá­nyát, a szélsőértékek nélkül szá­molt hiány 135 millió euró. Az előrejelzések 50 millió euró és 155 millió euró hiány között szó­ródtak, az átlagnál lényegesen alacsonyabb hiányra két elemző számít. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn, szeptember 4-én teszi közzé idevágó előzetes szá- m í t á s a i t. (Folytatás a 3. oldalon) Új kockázati alap Tőkebevonás a Mobil Asknál A Hollandiában bejegyzett, koc­kázati tőke kihelyezésével foglal­kozó befektetési alap, a Technologieholding Central and Eastern Europe Fund - egyelőre meg nem jelölt mértékű - forrást juttatott a szervizeléssel és WAP- fejlesztéssel is foglalkozó Mobil Ask Kft.-nek. Bár 5 millió forintról csupán mintegy 8,45 millió forintra nőtt nemrég a Mobil Ask Kft. törzstő­kéje, úgy tudjuk, hogy a tőkeeme­lést végrehajtó és ezzel kisebbségi tulajdonrészt szerző holland Technologieholding Central and Eastern European Fund és Technologieholding Central and Eastern European Parallel Fund ennél nagyságrendileg több for­rással látta el a Nokia telefonok szervizelésével és WAP-fejlesztés- sel foglalkozó társaságot. Ez a be­fektetés a kockázati tőkealap első invesztíciója Magyarországon. (Folytatás a 7. oldalon) ÁRA: 128 Ft WWW.NAPI.HU I 2000. SZEPTEMBER 1., PÉNTEK X. ÉVFOLYAM 205. (2690.) SZÁM ÍTüni gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP A francia kormány a követke- A költségvetés legújabb terve- Tegnap lerakták az Artesyn ző három évben összesen 120 zete szerint jövőre 30 százalék- Technologies új, húszmillió milliárd frankkal csökkenti az kai emelkedne az agrártárca dollár beruházásból elkészülő adókat. támogatási kerete. üzemének alapkövét. A francia kormány... |^| Jelentősen nőnek... . ^ Lerakták Tatabányán...-------------------------------£------­Mindenki szereti a nyugalmat és a biztonságot. Különösen igaz ez pénzügyeink kezelésére & CIB ÉRTÉKPAPÍR Magyarország legtőkeerősebb befektetési vállalkozása • telefon: (1) 457.6805 • fax: [11212-5162 • e-maii: cibbroker@cib.hu alapkezeio@cib.hu • internet: www.cibertekpapir.hu www.cibalap.hu • CIB24: 06-40-242-242-es kék számon, valamint a CIB Bank fiókhálózatában.

Next

/
Thumbnails
Contents