Napi Gazdaság, 2000. november (10. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-02 / 256. szám

* ARA: 148 Ft www.napi.hu 2000. NOVEMBER 2., CSÜTÖRTÖK A Mól megvette a TVK saját részvényeit A szeptember végén kötött Mol-BorsodChem meg­egyezéssel összhangban az olajtársaság megvette a TVK hollandiai leányvállalatának tulajdonában lévő 9,5 százaléknyi TVK-részvényt. Az akció előtt - hogy ne lépje túl a nyilvános ajánlattételt je­lentő 33 százalékos küszöböt - 6,4 százaléknyi TVK-t eladott a CIB Banknak, amelyre visszavá­sárlási opciót kapott. így a Mól jelenleg 32,9 szá­zalékot birtokol, további 14,4 százalék pedig a számára barátinak számító két bank kezében van. A tranzakció révén a TVK-hoz, pontosabban egy­előre az Amerwind BV-hez mintegy 14 milliárd fo­rint folyik be. 11. oldal MAI SZAMUNKBAN A Gazprom és a Gaz de France megállapodást írt alá egy új, Ukrajnát elkerülő gázvezeték megépítéséről. Vezetéket épít... A korábbi tervekkel ellentétben nem született kormánydöntés a készenléti Tetra-rendszerről, és nincs is rá fedezet a büdzsében. 2 | Nincs döntés... 3 Nem kell fizetnie... 7 A Legfelsőbb Bíróság elutasítot­ta a külföldi hitelintézetek Pos­tabankkal szembeni követelését a Nádor 95-höz kötődő ügyben. A MAPI Gazdaság szeptemberi fízetésimérleg-konszenzusa Az elemzők a külkermérleg romlásától tartanak A NAPI Gazdaság által megkérdezett makroelemzők fizetésimérleg- prognózisaiból számított konszenzus szerint szeptemberben 114,6 millió euró hiány keletkezett a mérlegben. Az elemzők leginkább a külkereskedelmi mérleg alakulásától tartanak, a többi tétel szerin­tük az eddigi trendeknek megfelelő, ideértve az idegenforgalom ked­vező alakulását is. fórum az információs társadalomról 21. oldal Internetgazdaság 22. oldal Informatika 23-24. oldal A NAPI Gazdaság 11 elemző megkérdezésével készült szep­temberi fizetésimérleg-konszen- zusa 114,6 millió euró hiányt mutat. A becslések meglehetősen széles skálán mozognak, a leg­alacsonyabb becsült hiány 39 millió euró, a legmagasabb 184 millió. Az elemzők szinte mind­egyike megjegyezte, hogy mosta­ni becslése a szokásosnál nagyobb bizonytalanságot hordoz magá­ban, mert a vámstatisztikai alapú külkereskedelmi mérleg, illetve a pénz- és számlamozgásokon ala­puló, MNB által számított külke­reskedelmi mérleg közötti rés rég nem látott nagyságúra nyílt. (Er­ről lásd részletes cikkünket a 4. oldalon.) A vámstatisztikai hiány csak augusztus hónapban 499 millió dollárral volt magasabb, mint az MNB által kimutatott kül­kereskedelmi deficit. Az elemzők ebből azt a következtetést vonják le, hogy néhány augusztusi szál­lítás kifizetése szeptemberre csú­szott, ami most megjelenik a fi­zetési mérlegben. (Folytatás a 3. oldalon) Fellélegezhet a konkurencia Tőzsdék-piacok ^Kivonul a Carrefour Magyarországról BÉT: vették az Antennát Minimális csökkenéssel, 8162 ponton zárt kedden a BUX. A Matáv 1380 forintra esett vissza, a Mól és a TVK árfo­lyama lényegében nem változott. A nap nyertese az An­tenna Hungária 10 százalékot erősödő részvénye volt, de jól szerepelt a 8700 forintra dráguló BorsodChem is. Származékos: borúlátóbb BUX-piac Az idei decemberi indexjegyzés a prompt BUX kismértékű gyengülése mellett 96 ponttal, 8190 pontra csökkent. A ka­mattartalom így az utóbbi hetekben megszokott 10 százalék körüli értékről 2 százalék közelébe zuhant. A prompt keres­kedésben remekelő BorsodChem elszámolóra valamennyi le­járatra 6-7 százalékkal erősödött. Külföld: életjelek a tech-szektorban A Wall Streeten a keddi erőteljes emelkedés után szer­dán lapzártánkig előző záróértékük körül ingadoztak a főbb indexek. Az európai tőzsdék sem tudták folytatni a keddi ralit, Tokióban viszont a Nikkei a keddi 0,5 után 2,3 százalékkal erősödött. Forintpiac: kissé erősödött a forint Nem változott a 3 hónapos futamidejű diszkontkincstárje­gyek átlaghozama a kincstár keddi aukcióján. A másodla­gos állampapírpiacon nem alakult ki egyértelmű tendencia, a referencihozamok eltérő mértékben és irányba változtak. Kisebb forinterősödés jellemezte a bankközi devizapiacot. BÁT: vegyesen zárt a kukoricapiac A búza minden lejáratra olcsóbb lett, 100-650 forinttal, gyengült a takarmánybúza jegyzése is, decemberre 300 forinttal. A kukoricapiac vegyesen zárt, novemberre, vala­mint jövő novemberre és decemberre 30-300 forinttal csökkent, a december és július közötti lejáratokra 100- 230 forinttal emelkedett az elszámolóár. A piaci viszonyok feltérképezése után a Carrefour francia hiper- marketlánc úgy döntött, hogy nem létesít üzleteket Magyaror­szágon es~mégszüntetj jttgnj_Xfc=— gát is - tudta meg a NAPI Gaz­daság. Az éles konkurenciaharc miatt határozott így a társaság, amely Magyarország helyett in­kább Romániában és Kínában nyit hipermarketeket. ( /, <hA£>b v Fellélegezhet a konkurencia, miután a francia érdekeltségű Carrefour hipermarketlánc a piac felmérése után úgy döntött, hogy ^ ' Spéder kizárja a Postabankkal való fúziót mégsem növeli érdekeltségei számát magyarországiakkal. Ko­rábbi értesüléseink szerint a fran­cia érdekeltségű cég leányválla­lata, a Carrefour Hungary Keres­kedelmi és Szolgáltató Kft. Bu­dapesten, Zuglóban és Albertfal­ván tervezett üzleteket nyitni a szintén francia GRC Hungária Kft. ingatlanfejlesztő céggel kar­öltve. A magyarországi terjeszke­dés helyett azonban Romániában és Kínában nyit hipermarketeket a társaság - mondta lapunknak a magyarországi cég képviselő­je, aki arra nem tudott választ adni, miért emelték a közelmúlt­ban a társaság törzstőkéjét a mi­nimális 3 millióról 82,1 millió forintra. (Folytatás a 5. oldalon) CARREFOUR-ARBEVETEL (Mrd euró) 40 -------­1996 1997 1998 1999 Forrós: www.carrefour.com V3 IC. Részvénycseréről szóló tárgyalásokat kezd az ÁPV Rt. az OTP Bankkal a \ A kormány felhatalmazza az ÁPV Rt.-t, hogy kezdjen tárgyalásokat az OTP Bankkal a Postabank integrációjáról - jelentette be kedden Borókai Gábor kormányszóvivő. Az OTP szerint elképzelhető az ál­lam tulajdonszerzése, ha korlátozott mértékű és időben is limitált - mondta Spéder Zoltán, az OTP alelnöke és vezérigazgató-helyettese a kormányülést követően összehívott sajtótájékoztatón. A kormány nem kívánja eladni a Postabankot (Pb), elégedett a me­nedzsment tevékenységével. A Pb megbízható pénzintézetté vált, és ez az állapot lehetővé teszi a part­NAPI adatok nerkeresést - fogalmazta meg vi­rágnyelven Borókai a kormány teg­napi döntését. A partnernek olyan­nak kell lennie, amely a Pb-t egy bankcsoport részévé teszi, növeli a J 3 oLL . yben maradó szja-\ 33 .. rész emeleset Budapesti tőzsdeindex 8161,53 pont (—15,47)| 1 euró (Budapest) 263,28 Ft (-0,09) 1 USD (Budapest) 306,43 Ft (-3,84) FTSE-100 (London) 6457,60 pont (+19,20) Xetra DAX (Frankfurt) n. a. pont (-) Euró 0,8588 USD (+0,0100) Font 1,4464 USD (-0,0013) Arany (1 uncia) 265,50 USD (+1,00) Brent (1 hordó) 31,38 USD (+0,62) Több bizottság is támogatja a held Váratlan fricska az önkormányzati A költségvetéshez benyújtott egyik módosító indítvány szerint a je­lenlegi 5-ről 10 százalékra kellene növelni az önkormányzatok számá­ra helyben maradó szja-részesedést. A javaslat elfogadása jövőre 35,5, 2002-ben pedig 41,3 milliárd forinttal csapolná meg a központi bü­dzsé bevételeit. Az indítványt több parlamenti bizottság is jóváhagyta. A javaslat benyújtói által sem nek arányát úgy, hogy a települé- várt támogatásra lelt az az indít- seknek átengedett szja aránya a vány, amely a jelenlegi 5-ről 10 jelenlegi 40-ről 45 százalékra százalékra emelné a települések emelkedne. Az indítvány a héten helyben maradó szja-részesedésé- megkapta a gazdasági és az ön­lS? L 6,8% hozímin ./ USD-kötvények 6,8% hozámmal Euro-kötvények 4% hozammal megvásárolhatók. Információ: 484-5400 NÉMET BEFEKTETÉSI TARSASAG RT. A Deutsche Balaton Csoport tagja Budapesti Értéktőzsde alapító tagja 1074 Budapest, Dohány u. 14. Telefon: (+36-1)484-5400 7621 Pécs, Hunyadi út 2/A Telefon: (+36-72)512-470 3530 Miskolc, Arany Corvin üzletház II. emelet Telefon: (+36-46)500-170 lakossági bankszolgáltatások szín­vonalát és az állami részvények ér­tékét, valamint képes arra, hogy re­gionális bankká váljon - derült ki. E szempontok alapján a kormány megbízza az ÁPV-t, hogy elsőként az OTP-vel kezdjen tárgyalást. Bo­rókai nem zárta ki, hogy a partner­ség az összeolvadásban öltene tes­tet és készpénzbevételt nem ered­ményezne. (FolytatAs az 5. oldalon) kormányzati bizottság támoga­tását. Az előterjesztő Gémesi György (MDF) a javaslat kedve­ző startja ellenére sem számít arra, hogy azt megszavazza az Ország- gyűlés. Az indítvánnyal csak az volt a céljuk, hogy a parlament foglalkozzon az önkormányzati gazdálkodás egyik meghatározó elemével, az szja-részesgdéssel. (Folytatás a 3. oldalon) MAI SZAMUNKBAN Menedzserkereső 6. oldal Közbeszerzés, felszámolás 8-10. oldal A Danubius is pályázik Magyar cégek Szovátán A Danubius Hotels Rt., valamint a Corvinus Nemzetközi Befekte­tési Rt. vezette konzorcium is pá­lyázni kíván a Romániában lévő szovátai üdülőtelep megvásárlá­sára. Információink szerint a konzorcium tagjai között van az Aktív Hotels Rt., valamint az Al- faterv-2000 Kft. is. A Cornivus- nak jelenleg nincsenek pénzügyi nehézségei, azonban friss tőkére számít új tulajdonosától, az ÁPV Rt.-tŐl. (FolytatAs az 5. oldalon) A piac 4 millió tonnát vár Rossz lesz a kukoricatermés A kormány kukoricaexportot korlátozó tervezett intézkedései arra engednek következtetni, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesz­tési Minisztérium (FVM) a korábbi, meglehetősen bizakodó termés­előrejelzését felülvizsgálta. Keres­kedői körökben viszont úgy vélik, az FVM 5 millió tonnáról szóló prognózisai még mindig túlzóak. A legderűlátóbbak szerint idén legfeljebb 4,5 millió tonna kuko­ricát takarítanak be, míg a borúlá­tóak csupán 3,5 millió tonnára szá­mítanak. (FolytatAs a 17. oldalon) Nem gyengült a korona Távozik a cseh jegybankelnök Josef Tosovsky, a cseh központi bank elnöke november 1-jén tá­vozik posztjáról és a Nemzetközi Fizetések Bankjánál (BIS) fog dol­gozni. Václav Havel államfő de­cember 1-jén nevezi ki utódját. Távozik a cseh jegybank éléről Josef Tosovsky, aki tíz évig állt a csehszlovák, majd cseh központi bank élén, oroszlánrésze volt a független és erős jegybank meg­teremtésében. (FolytatAs a 2. oldalon) C m\ qazdasaq ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP X. ÉVFOLYAM 256. (2741.) SZÁM hosszú távú • ™ fPwV- f "-ijltpil 06 80 42 42 42 összetett befektetés . A Z életpálya megtakarítás f www.ca-ib.hu I 00256 9 771217 550046 R Ü

Next

/
Thumbnails
Contents