Napi Gazdaság, 2001. szeptember (11. évfolyam, 202-226. szám)

2001-09-01 / 202. szám

(-©aline) napinditó A VEZETŐ ÜZLETI HÍRSZOLGÁLTATÓ PORTÁL! Percenként frissülő gazdasági hírek Csődfigyelés Tőzsdei társaságok részletes adatai Bankkártya-választó www.napi.hu Kattintson ránk! NAPI www.napi.hu napindító 2001. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT XI. ÉVFOLYAM 202. (2990.) SZÁM gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP Váratlanul megnőtt júliusban Franciaországban a munka- nélküliség, miután megjelentek a piacon az pályakezdők. Váratlanul felszökött... |2\ Júliusban ismét emelkedtek a forinterősödés óta csökkenő ipari termelői árak, az adat megfelelt a várakozásoknak. Tovább csökkent... \3\ Újabb két japán cég, a Sanyo és a Hitachi tett közé profit warningot, ez utóbbi 15 ezer dolgozójától is megválik. Profit warningot... 5 Tematikus oldalaink: HÉTFŐ Befektető melléklet ingatlan- és műtárgypiaci oldalakkal iCEPÜ Reklám - marketing/Média SZERDA Csődfigyelö, NAPI informatika (számítástechnika, intemetgazdaság) CSÜTÖRTÖK NAPI hírverő (közbeszerzések, árverések, felszámolások) PÉNTEK NAPI pihenő Városbemutató, Ipari parkok Menedzserkereső (álláspiac), Idegenforgalmi ajánló Valutaválság fenyeget Thaiföldén? Nem kell as idén kedvezmény Kiszáll a Hungagent a Kartonpackból A Kartonpack Dobozipari Rt. fő tulajdonosa, a Hungagent Rt. a tőzsdén keresztül szeretné ér­tékesíteni a debreceni csomagolóanyag-ipari tár­saságban birtokolt közel 44 százalékos részese­dését. A 220 ezer 900 darab részvény jelentős mennyiségnek számít a piacon, hiszen az elmúlt egy év alatt mindössze 4838 darab fordult meg a BET-en. A Hungagent a limitárat 1250 forint­ban határozta meg, és a csomagtól akár részle­tekben is megválna. A Kartonpack a pénzügyi be­fektetőnek számító Deutsche Balaton Broker Hol­ding AG közvetett irányítása alatt áll, amely az érdekeltségi körébe tartozó Hungagenten és Né­met Befektetési Rt.-n keresztül több mint 70 szá­zalékos részesedése van a cégben. Egyelőre nem ismert, hogy a német tulajdonos a csomag eset­leges értékesítése után hajlandó-e kisebbségi ré­szesedését megtartani, vagy pedig szeretne tel­jesen kiszállni a Kartonpackból. BBWW Tőzsdék-piacok BÉT: felhúzták a Matávot A hét utolsó napján a szokottnál nagyobb forgalom mel­lett az index a nap végén bekövetkezett erősödés hatá­sára 17 pontos pluszban zárt. Közel 2,2 milliárdos forga­lom mellett végül 700 forint felett fejezte be a napot a Matáv. A Mól stabilan tartotta 4100 forintos árfolyamát, miközben határozottan esett mindkét felvásárlás alatt álló vegyipari részvény. Külföld: ingadozó euró Az egyesült államokbeli ipari termelés váratlan növeke­dése, illetve a chicagói beszerzési menedzserindex javu­lása nyomán némileg visszatért a tengerentúli befektetők derűlátása, s a csütörtöki zuhanás után felfelé korrigáltak a részvényindexek. E fejlemények átmenetileg Európában is kedvezően hatottak, ám a tőzsdemutatók végül vegye­sen zártak. Az euró dollárral szembeni kurzusa ismét meg­közelítette a 92 centes szintet, de később visszasüllyedt a 91 cent alatti tartományba. Forintpiac: emelkedtek a kamatok Minimális elmozdulás jellemezte a referenciahozamokat pénteken a másodlagos állampapírpiacon. Kismértékben gyengült a forint a bankközi devizapiacon. A kereskedés végén a hazai fizetőeszközt az intervenciós sáv erős szé­lén, a centrumtól számított 8 százalék körül jegyezték. A forintpiacon a tartalékolási periódus utolsó napján a vá­rakozásokkal ellentétben 12 1/2 százalékig drágultak az 0/N kamatok. BÁJ: ismét drágult a kukorica Tegnap is vegyesen zárt a búzapiac, szeptemberre és de­cemberre 430/40 forinttal emelkedett az elszámolóár, márciusra és májusra azonban 30/20 forinttal csökkent. A takarmánybúza piacán szeptemberre 540, decemberre 40, májusra pedig 200 forinttal emelkedett a jegyzés. A takarmányárpa is drágult, szeptemberre 480 forinttal, de­cemberre viszont 300 forinttal olcsóbb lett. A kukorica árá az összes terminre erősödött, 20-250 forinttal. A napra­forgómag a záró időszakban bemondott eladási ajánlat következtében 180 forinttal olcsóbb lett. NAPI adatok Budapesti tőzsdeindex 6360,17 pont (+17,02) 1 euró (Budapest) 252,99 Ft (+1,11) 1 USD (Budapest) 277,95 Ft (+2,13) FTSE-100 (London) 5345,00 pont (+12,30) Xetra DAX (Frankfurt) 5188,17 pont (+25,77) Euró/dollár 0,9111 USD (-0,0051) Font/dollár 1,4566 USD (-0,0011) Arany (1 uncia) 273,00 USD (+0,70) Brent (1 hordó) 26,41 USD (+0,32) Hanyatlanak A megengedett szint alatt az ázsiai gazdaságok a távközlési díjak A Matáv előfizetői az idén nem számíthatnak a tavalyihoz hasonló - ideiglenesen bevezetett - tarifakedvezményre, a lakossági kört érin­tő tarifaemelkedés az első hat hónapban ugyanis a megengedett 5- 6 százalék körül volt. A Matáv minden bizonnyal azt az elvárást is teljesíti, hogy az idén éves átlagban előfizetőinek 12,5 százaléka át­tér a kedvezményes, minimál díjcsomagra. Az ázsiai gazdaságok állapota vé­szesen romlik: a dél-koreai ipari termelés júliusban ismét jócskán visszaesett, ugyanakkor a hong­kongi második negyedévi adatok már recessziót jeleznek. Thaiföld egy valutaválság elkerülése céljá­ból óriási hitelt kapott Kínától, aminek hírére a baht jelentősen erősödött. A dél-koreai ipari termelés a júniusi 2 százalékos visszaesés után júliusban további 1,4 száza­lékkal csökkent, éves összevetés­ben pedig az előző havi 2,8 szá­zalékos zsugorodás már több mint a kétszeresére, 5,9 százalék­ra gyorsult fel - derült ki a szöu­li statisztikai hivatal jelentéséből. Tavaly júliusban éves összevetés­ben még 15,9 százalékkal bővült az ipar kibocsátása - mutat rá a Dow Jones -, míg a mostani, már negyedik hónapja tartó mélyrepülés oka elsősorban az export, a rendelésállomány és az állóeszköz-beruházások hanyat­lása. Emiatt nő a jegybankra ne­hezedő nyomás, hogy a gazdaság további lassulásának megelőzése érdekében az augusztus elején végrehajtott 25 bázispontos mo­netáris enyhítést követően már a jövő héten mérsékelje a történel­mi mélypontot jelentő 4,5 száza­lékos irányadó kamatot - vélik a Bloomberg által megkérdezett elemzők. (Folytatás a 2. oldalon) Az idén az első félévben a la­kossági körben átlagosan 5,5 százalékkal nőtt a mobil és a vezetékes telefonálás díja - tud­tuk meg a Központi Statisztikai Hivatal illetékesétől. A társaságok tehát az első fél­évben eleget tettek a kormány azon elvárásnak, ami szerint a szolgáltatások árának éves nö­vekedése nem haladhatja meg a 6 százalékot. A Matáv esetében 2001 februárjától a hatósági áras szolgáltatások díja átlago­san - a lakossági, vállalati ügy­félkörben - 3,18 százalékkal nőtt, a megengedett növekedés minden előfizető-típusra kiter­jedően az említett 6 százalék lehetett volna. A Matáv szolgáltatási területén a lakossági ügyfélkörben 5-6 százalék között maradt a tarifa növekedése - mondta lapunknak a távközlési cég illetékese. (Folytatás a 3. oldalon) Vasutak hitelfelvétele Nehezen telepíthető át a termelés Nem lakoltatták ki a Ganz Vagont Tegnap a Legfelsőbb Bíróság (LB) döntésével csupán órákon múlt, hogy az osztrák Jenbacher AG érdekkörébe tartozó T.J.M. Kft. végrehajtással ki nem költöz­tette a Ganz Holding (GH) Rt. tu­lajdonában lévő, vasúti jármű- gyártással foglalkozó Ganz Vagon (GV) Kft.-t Vajda Péter utcai telep­helyéről. Az eddig zavartalanul termelő gyár tulajdonjogáról ugyanis per folyik az ingatlan fő­bérlője, a Ganz-Hunslet Rt. és a telephely tulajdonosa, a T.J.M. között. (A gyárat ugyan korábban a Ganz-Hunslet bérelte a T.J.M.- től, a társaság örökébe lépő GV azonban - szerződés híján - nem I GANZ VAGON-ADATOK 2000 2001 • Nettó árbevétel (milliard forint) 2,4 3,7 Adózás előtti eredmény (millió forint) 10,0 0 ’ prognosztizált adatok Forrós: cégközlés volt hajlandó fizetni a Jenbacher cégének.) A Ganz-Hunslet koráb­bi tulajdonosa, az állami Reorg- Apport Rt. szerint a Jenbacher jogellenesen jutott a milliárdos ingatlanhoz, ezért perli azt vissza. Az eljárásban első fokon a T.J.M. javára döntött a Fővárosi Bíróság és birtokháborítás jogcí­mén elrendelte, hogy a GV-nek el kell hagynia a területet. A végzést legkésőbb tegnap kellett volna végrehajtani. Miután már őrző­védők is megjelentek a gyárka­punál, az LB az első fokú bírósá­gi döntésnek az ideiglenes intéz­kedésre vonatkozó részét meg­semmisítette. (Folytatás az 5. oldalon) Jugoszlávia nemet mondott a magyar ajánlatra A Ganz Acélszerkezet Rt. esélyes az újvidéki híd helyreállítására Jugoszlávia nem tartott igényt arra a maavar ajánlatra, amply komp­lett finanszírozási csomagot kínált a lebombázott újvidéki Szabad­ság híd helyreállításához. Az Európai Unió pénzügyi forrásaira épü­lő beruházásra vonatkozó nemzetközi pályázatról, amelyben a Ganz Acélszerkezet Rt. is érdekelt, egyelőre nem sokat lehet tudni. Július végéig élt az a Szabad­ság híd rendbehozatalára vonat­kozó pénzügyi ajánlat, amelyet a hidat eredetileg - még 1982-ben - felépítő Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezetgyártó (Ganz Acél- szerkezet) Rt. és a jugoszláv Mostogradnija készített el. Ezzel a 15 évet meghaladó, kedvezmé­nyes kamatozású hitelt és a ma­gyar kormány finanszírozási se­gítségét is tartalmazó ajánlattal nem foglalkoztak a jugoszláv il­letékesek. Ennek egyik oka lehet, hogy az Európai Unió 62 millió eurót ígért a koszovói háborúban lebombázott híd helyreállítására; a Politika című belgrádi napilap értesülései szerint ebből 22 mil­liót szánnának a folyómeder tisz­títására, a többit a hídépítésre. Az uniós ígéretek azonban egyelőre csak a hírek között szerepelnek, tényleges lépésekről még nem tudnak a munkálatokban érde­keltek, holott a jugoszlávok tel­jesítettek bizonyos - egyebek mellett politikai - feltételeket, amelyekhez kötötték a finanszí­rozást. (Folytatás az 5. oldalon) Nem kell a legnagyobb gyár A GM ajánlatot tett a Daewoo Motorra A General Motors (GM) tegnap átadta a Daewoo Motor vételére vonatkozó végső ajánlatát, és várja a csődbe ment autógyárat irányító hitelezők és a dél-kore­ai kormány válaszát - értesült a Korea Economic Daily. A kiszi­várgott hírek szerint az ajánlat nem vonatkozik a cég fő gyártó­bázisára, a 15 ezer főt dolgozta­tó pupjongi üzemre. A Dow Jo­nes szerint a GM ajánlatának el­fogadásáról legfeljebb két héten belül döntenek. Csín Njom pénzügyminiszter a részleg eladásával kapcsolatban - amely a jövő évi elnökválasz­tások miatt fokozott politikai je­lentőséggel bír - már korábban közölte: személyes felelősséget érez azért, hogy a Daewoo Mo­tor értékesítése során a pupjongi üzem sorsa is megnyugtatóan rendeződjön. A vállalatvezetés és a Daewoo Motor alkalmazottai ígéretet tettek, hogy az eladásra vonatkozó tárgyalások lezárásá­ig felfüggesztik az utóbbi hóna­pokban elmérgesedett vitákat. A hitelező bankok két évvel ez­előtt vették át cég irányítását és azóta további közel 2 milliárd dollárt költöttek az autógyár szanálására. A több kelet-euró­pai gyártóbázissal rendelkező gépjárműipari csoport adósság- állománya a múlt év végén 22 ezer milliárd von, teljes eszköz- állománya pedig 9,1 ezer milli­árd von volt (1 dollár=1274,0 von) - írja a Reuters. c. s. Kormánygarancia 36 milliárdra A kormány a napokban kezessé­get vállalt a Magyar Államvasutak (MÁV) Rt. működőképességének biztosítására, illetve a MÁV és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GySEV) Rt. fejlesztéseire szolgá­ló hitel visszafizetésére. A két vasúttársaság összesen 36 milli­árd forint hitelt kap. A kormány júliusban döntött ar­ról, hogy a MÁV 107,8 milliárd fo­rintos hitelállományából 63,7 mil­liárd forintnyi, jórészt fejlesztésre felvett hitel visszafizetését átvállal­ja (NAPI Gazdaság, 2001. július 10., 1-3. oldal), a napokban pedig ahhoz járult hozzá, hogy a két vas­úttársaság állami garancia mellett összesen 36 milliárd forint hitelt vegyen fel. (Várhatóan ez az összeg, illetve ennek egy része is a korábbi hitelek sorsára jut, va­gyis végül beváltják a garanciát.) (Folytatás a 3. oldalon) Átalakul a Ringier-újság Gazdasággal bővít a Magyar Hírlap A Magyar Hírlap (MH) gazdasá­gi témájú írásai október 1-jétől a jelenlegi négy helyett nyolc olda­lon jelennek meg - erősítette meg a NAPI Gazdaság informá­cióit Kocsi Ilona, az MH főszer­kesztője. Kérdésünkre kifejtette, hogy az MH-nak hagyományosan erős a gazdasági rovata, s ezt most új vezetővel és új elemekkel bő­vítik. A gazdasági rovatot szeptem­ber 1-jétől Ernőd Pál vezeti, aki korábban már betöltötte ezt a po­zíciót. (Ernőd augusztus végéig a Népszabadság főmunkatársa volt.) (Folytatás az 5. oldalon) ÁRA: 148 Ft www.napi.hu 9 771217 550060 I 0 12 0 2

Next

/
Thumbnails
Contents