Napi Gazdaság, 2001. december (11. évfolyam, 269-287. szám)

2001-12-03 / 269. szám

ARA: 178 Ft www.napi.hu NAPI 2001. DECEMBER 3., HÉTFŐ XI. ÉVFOLYAM 269. (3057.) SZÁM gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP EUROPA AT! Az argentin kormány a banki betétállomány apadását megál­lítandó korlátozta a betétkivo­nást és a külföldi átutalásokat. Banki korlátozások... KV Az októberivel együtt idén im­már harmadszor csökkentek az előző hónaphoz képest az ipar termelői árai. Októberben... KI A MÁV pályázaton értékesíti egyik Andrássy úti, négyszintes, több mint egymilliárd forintra becsült ingatlanát. Andrássy úti... KI Mellékletünk: l-IV. oldal Ellentétes vélekedések a beruházási dinamikáról Karsai nem tett le a PP megszerzéséről A Karsai Holding Rt. (KH) elnök-vezérigazgató­ja, Karsai Béla pénteken tájékoztatón ismertette, miért is szerzett cége több mint 10 százalékos ré­szesedést a Pannonplast Rt.-ben. A befektető a Pannonplast menedzsmentjének véleménye ellené­re szakmai befektetőnek vallja magát és a cég irá­nyításában legalább részesedésének megfelelően részt kíván venni. A KH szoros együttműködést sze­retne, de nem tervezi - egymaga valószínűleg nem is lenne képes erre - a tőzsdei cég felvásárlását. Ehelyett inkább a részvényeseket szeretné meg­győzni arról, hogy a partneri viszony elmélyítése, akár azonos szervezeti egységben, mindkét cégnek hasznára válna. A piac szerint 3,8 százalékkal bővült a GDP A NAPI Gazdaság elemzői konszenzusa szerint a harmadik negyed­évben 3,8 százalékkal bővült Magyarországon a bruttó hazai termék (GDP). Az előrejelzések széles skálán szóródnak, a leginkább opti­mista és a leginkább pesszimista prognózis között 1,2 százalékpon­tos az eltérés. A beruházási dinamikával kapcsolatban még kisebb az egyetértés a szakértők között: van, aki év/év alapon visszaesés­sel számol, de olyan elemző is akadt, aki szerint a tavalyi harmadik negyedévhez képest jelentős lesz a növekedés. Az adatokat holnap hozza nyilvánosságra a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). kát mutatott. Az idei évben janu­ár és március között 4,4 százalék­kal, április és június között pedig 4 százalékkal nőtt a gazdaság. (Folytatás a 3. oldalon) A NAPI Gazdaság kilenc makroelemző megkérdezésével készített felmérése szerint a brut­tó hazai termék harmadik ne­gyedéves növekedésére vonatko­zó konszenzus 3,8 százalék. A prognózisok 3,4 és 4,6 százalék között szóródtak, a legtöbben 3,7-3,8 százalékos GDP-bővülést valószínűsítettek. A szélsőértékek kiszűrésével számolt átlag 3,7 százalék. Egy évvel ezelőtt a GDP 4,5 százalékos bővüléséről számolt be a KSH, a bruttó állóeszköz felhal­mozás részindexe 2,9 százalékos volt, a háztartások tényleges fo­gyasztása 3,4 százalékos dinami­Rekordnagyságú raktárkészlet-leépítés Az USA kedvezőtlen makroadatai negatívan hatottak a pesti börzére, a BUX 1,2 százalékos csökkenéssel fejezte be a hónap utolsó kereskedési napját. Az indexet főként a 2,2 százalékot eső Matáv húzta le, az OTP 1,9, a Mól pedig 1 százalékos veszteséget szenvedett el. A nagy in­gadozásoktól mentes napon 4 milliárd forintot alig meg­haladó értékű részvény cserélt gazdát. Külföld: nagyot esett a dollár A visszaesést mutató egyesült államokbeli adatok nem sokkolták a New York-i befektetőket, de az indexek végül elmaradtak napi csúcsuktól, sőt a Nasdaq veszteségbe for­dult. Nyugat-Európa tartotta magát, bár a bankpapírok sújtotta Footsie veszteséggel zárt. Érzékenyebben rea­gált a devizapiac, az euró dollárral szembeni árfolyama 89,81 centen tetőzött. Pénzpiac: kisebb forintgyengülés A forint a sáv közepétől számított 8,95 százalékig gyen­gült, ami 23 bázispontos csökkenés csütörtökhöz képest. Az euró délután 251,30-251,50 forintot ért. A másodla­gos állampapírpiacon az éven belüli referenciahozamok nem változtak, a hosszabb futamidejűek többsége 1-2 bá­zisponttal csökkent. Az overnight kamatok az egy nappal korábbi évi 8,75-9,25 százalékos szintről 10,25 száza­lékig emelkedtek. BÁT: vegyesen zárt a gabonapiac A búza elszámolóára minden terminre süllyedt; az idei ter­més 520/150/20 forinttal, a jövő évi 210/100/180 fo­rinttal. A takarmánybúza piacán decemberre és márciusra 380/200 forinttal feljebb kúszott a jegyzés. A közeli lejá­ratokra 90-440 forint közötti értékekkel drágult a kukori­ca. A napraforgómagért a fronthónapi határidőre 320 fo­rinttal kevesebbet, márciusra 400 forinttal többet ígértek. NAPI adatok Az első jelentésben szereplő 0,4 százalék helyett a most közzétett új adatok szerint 1,^százalékkal zsugorodott ajjnittó hazai termék (GDP) az Egyesült Államokban a harmadik negyedévben. A koráb­ban becsülthöz képest a lakossági fogyasztás, a külkereskedelem és a raktárkészlet-leépítés is rosszabbul alakult. A harmadik negyedévben éves összehasonlításban 1,1 százalék­kal csökkent az amerikai GDP - jelentette a washingtoni kereske­delmi minisztérium. Egy hónap­pal ezelőtt a tárca még csak 0,4 százalékos zsugorodásról számolt be, ami sokkal jobb volt az 1 szá­zalékos Wall Street-i konszenzus­nál (NAPI Gazdaság, 2001. no­vember 5., 1. oldal). A szakértők számítottak a korrekcióra, a Dow Jonesnál 0,8, a Reutersnél 0,9, a Bloombergnél 1 százalék volt a becslések átlaga. Az 1,1 százalékos GDP-csökkenésnél nagyobbat - 2 százalékot - utoljára 1991 máso­dik negyedében mértek. A végle­ges harmadik negyedévi adatot a minisztérium decemberben teszi közzé. (Folytatás a 2. oldalon) idén negyedévei csökken m árbevétel és a nyereség X L- (r [, Másfél milliárdos amerikai megrendelést kapott az Ajka Kristály A közelmúltban 1,5 milliárd forintos amerikai megrendelést kapott az Ajka Kristály Üvegipari Kft. - tudta meg a NAPI Gazdaság. Az elmúlt időszakban a recesszió miatt 200 dolgozójából megváló Fo- tex-cég idei árbevétele és adózás előtti eredménye azonban így is várhatóan 20-25 százalékkal csökken az elmúlt évihez képest. Az egyik legnagyobb amerikai ólomkristály-forgalmazó partne­rétől a közelmúltban 1,5 milliárd forint értékű (az éves kapacitás mintegy 30 százalékát jelentő) megrendelést kapott az Ajka Kris­tály Üvegipari Kft. Információink szerint az ágazatot is érintő re­cesszió miatt ezzel együtt az el­múlt évihez képest várhatóan mintegy 20-25 százalékkal csök­ken a cég idei árbevétele és adó­zás előtti eredménye. (A Fotex- cégcsoporthoz tartozó Ajka Kris­tály tavaly 5 milliárd forint nettó árbevétel mellett 800 millió forin­tot meghaladó adózás előtti ered­ményt ért el.) A megrendelés té­nyét, illetve azt, hogy mindez 70 fős létszámbővítést tesz lehetővé, a társaságnál megerősítették, ám Katzer Zoltán vezérigazgató a részletekről nem kívánt nyilat­kozni. (Folytatás az 5. oldalon) Kivár az ECB? Csökkenő euróinfláció Az előzetes adatok szerint az ok­tóberi 2,4 százalék után novem­berben éves szinten csak 2,1 szá­zalékkal nőtt a fogyasztói árszint az euróövezetben. Az elemzők többsége azonban úgy véli, az ECB e héten még nem csökkent kamatot. Novemberben 2,1 százalék volt a 12 havi infláció az eurózónában - közölte előzetes számítások alapján az Európai Unió statisz­tikai hivatala. Ezzel folytatódott a fél éve tartó inflációcsökkenés: májusban a ráta még nyolcévi csúcson, 3,4 százalékon állt, majd fokozatosan süllyedve októ­berre 2,4 százalékra mérséklő­dött. A novemberi 2,1 százalék másfél éves negatív rekord, az inf­láció most került a legközelebb az Európai Központi Bank (ECB) által tavaly májusban megállapí­tott 2 százalékos referenciaérték­hez - írta a Reuters. (Folytatás a 2. oldalon) Könnyebb a behozatal Kurrens cikk az importautó A közelmúltban jelentősen könnyí­tették a nem kereskedelmi forga­lomba szánt személygépjárművek importját: november 24-e óta már nem családonként, hanem szemé­lyenként egy ilyen autót lehet be­hozni minden évben. A VPOP ki­mutatása szerint az idei behozatal a kedvező változásokat megelőző­en már felpörgött. Horvátország után Románia következhet— Bolthálózattal erősített a CBA XV?.-1 Budapesti tőzsdeindex 7125,20 pont (-86,19) 1 euró (Budapest) 251,52 Ft (+0,03) 1 USD (Budapest) 280,75 Ft (-2,43) FTSE-100 (London) 5203,60 pont (-4,90) Xetra DAX (Frankfurt) 4990,40 pont (+54,31) Euró/dollár 0,8960 USD (+0,0085) Font/dollár 1,4244 USD (-0,0021) Arany (1 uncia) 275,50 USD (+0,70) Brent (1 hordó) 18,75 USD (+0,34) Újabb négyszáz üzlettel bővült a CBA Kereskedelmi Kft. üzlethálóza­ta, ugyanis a napokban csatlakozott a beszerzési társasághoz a deb­receni Kerekes Szállítási Kft. A CBA a horvátországi megjelenés után Romániában tervezi a következő üzleteinek létrehozását. Szlovén vál­lalkozásokkal is tárgyalásokat folytatnak, s jelenleg Szlovákiában ke­resnek üzleti partnereket. kelt. A főként Debrecen környé­kén működő vállalkozás a csat­lakozás után tulajdonrészt is sze­rez a CBA-ban. Mintegy négyszáz, a debreceni Kerekes Szállítási Kft. által ellá­tott élelmiszerüzlettel bővült a CBA Kereskedelmi Kft. boltháló­zata. A Kerekes Kft. csatlakozásá­ról szóló szerződést a felek a na­pokban írták alá - tudta meg a NAPI Gazdaság. Ezzel a CBA be­szerzési társaság forgalma 35-40 milliárd forinttal növekedhet - mondta Baldauf László, a CBA elnöke. Az újonnan csatlakozott magyar szállítási cég közvetlenül száz élelmiszerboltban is érde­I CBA-ADATOK 1995 1999 2000 2001* Tagok száma 29 56 55 55 Központok száma 22~ 2Í~ 21 CBA-boltok száma W ~ 800~~ 870 950 Csatlakozóit boltok 500 630 850 Bruttó forgalom (milliárd forint) í$~ 194,7 250 300 Törzstőke (millió forint) 87 324 504 504 'terv Forrás: cégközlés Szűk másfél hete megváltoztak a nem kereskedelmi forgalomba kerülő személygépjárművek be­hozatalának egyes vámszabályai: november 24-e óta mindenki be­hozhat évi egy autót, feltéve hogy az megfelel a szakhatóságok ál­tal támasztott követelményeknek. A nem kereskedelmi forgalom­ba szánt gépjárművek behozata­la már a vámszabály-módosítás előtt számottevően megnőtt. A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) sta­tisztikája szerint míg tavaly egész évben 4296 autót importáltak eb- (Folytatás az 5. oldalon) j ben a körben, addig idén október ' 31-ig már 13 293 ilyen gépjármű lépte át a határt. (Folytatás a 3. oldalon) 771217 550015 0 12 6 9 Lakáshitel uhu f‘v't öf kamattal „a.,,,,, „ Inter liifopa Bank Rt Lefelé korrigálták az USA növekedési adatát Tőzsdék-piacok BÉT: hét végi gyengélkedés y fVI ( rri I líítáh jj^y Bank V7 az Interneten! * értékhatár nélkül A váitm Ha Ön 2001. december 31-ig igényli e-bank szolgáltatásunkat, 5 órás Axelero intemetCSOmagot kap ajándékba!

Next

/
Thumbnails
Contents