Napi Gazdaság, 2002. február (12. évfolyam, 23-42. szám)

2002-02-01 / 23. szám

Hisztériát keltett az Orbán-nyilatkozat A Mól piacán valóságos hisztéria alakult ki Or­bán Viktor tegnapi ngilatkozata ngomán, misze­rint a kormány nagylelkű ajánlatot tett az olaj- társaság gázüzletágának megvételére. A kormány­fő a sajtóbeszélgetésen arra is utalt, hogy a gáz­üzletágnak kormányzati kézben kellene lennie mindaddig, amíg az egy tiszta és átlátható üzlet­té nem válik. A politikusi kijelentéshez méltóan nem egyértelmű nyilatkozatot úgy is lehetett ér­teni, hogy a Mól nagyon hamar megválhat a gáz­üzletág egészétől, mégpedig jó áron, emiatt né­hány perc alatt mintegy 8 százalékkal, 5740 fo­rintra ugrott a BÉT-en a részvény árfolyama. A miniszterelnöki nyilatkozatot értékelve egyértel­műen kijelenthető, hogy a tőzsdei reakció túlzott volt, és annak gyors korrekciója teljesen érthető. Azt viszont megerősítette, hogy a gázüzletág el­adása jelenleg a Mól megítélését leginkább befo­lyásoló tényező. 9. oldal Tőzsdék-piacok BÉT: Mol-őrület Több mint 2,5 százalékkal emelkedett tegnap a BUX in­dex, élénk forgalom mellett. A kereskedés elején főként a Mólért kapkodtak, később az őrület alábbhagyott, és a részvény 5500 forinton zárt. Négy-öt százalék körüli mér­tékben emelkedett a Richter és az OTP, a Matáv viszont 1000 alatt is forgott, és csak az utolsó percekben tor­nászták 1008 forintra. Külföld: meglódult a dollár A Fed kamatcsökkentése után szerdán végül emelkedés­sel zártak a tengerentúli részvényindexek, s lapzártánkig tegnap is folytatták az erősödést. Ehhez a kedvező makroadatok mellett a céghírek is hozzájárultak, s a nyu­gat-európai mutatók szintén felfelé korrigáltak. A japán miniszterelnök népszerűségének csökkenése magával rán­totta a jen kurzusát, a japán fizetőeszközzel szemben a dollár egy százalékkal erősödött, miközben az euró ismét 89 cent alá süllyedt. Állampapírpiac: rekordjegyzés Rekordösszegű, 103,75 milliárd forintnyi jegyzés érkezett az egyéves diszkontkincstárjegyek tegnapi aukciójára. Az ere­detileg értékesíteni szándékozott mennyiség felemelése után is az előző napi hozamszintnél alacsonyabb, évi 8,2 százalé­kos átlaghozam alakult ki, és a hozamcsökkenés a másodpi­acon a hosszabb futamidőkre is átterjedt. A bankközi deviza­piacon a forint 11,95 százalékra volt az intervenciós sáv kö­zepétől, ami 9 bázispontos emelkedést jelent. NAPI adatok Budapesti tőzsdeindex 8108,22 pont (+223,56) BÁT-búza (március) 26 030 Ft (-500) BÁT-kukorica (március) 20 650 Ft (-450) 1 euró (Budapest) 242,28 Ft (+0,07) 1 USD (Budapest) 283,09 Ft (+2,87) FTSE-100 (London) 5164,80 pont (+75,50) Xetra DAX (Frankfurt) 5111,38 pont (+59,18) Euró/dollár 0,8595 USD (-0,0019) Font/dollár 1,4122 USD (-0,0020) Arany (1 uncia) 282,30 USD (+0,80) Brent (1 hordó) 18,88 USD (+0,09) A Fitch felülvizsgálja Lengyelország kockázati besorolását \2\ Decemberre 557 millió euró vár a piac folyó hiányt 3 A Vegyépszer tavalyi nyeresége csaknem hatmilliárd forint [5] Egyeztetik álláspontjukat a visegrádi négyek Bírálatok kereszttüzében a brüsszeli agrártámogatási javaslat Lengyel hatás Idevándorol a tőke? A tagjelölt országok közül többen bírálták és elfogadhatatlannak ne­vezték az EU brüsszeli bizottságának agrártámogatási javaslatát. A visegrádi négyek közös álláspontot készülnek kialakítani a tárgyalá­sokra. A nemzetközi sajtó sem sok dicsérnivalót talált a brüsszeli álláspontban. A visegrádi négyek februári keszthelyi értekezletükön megpró­bálnak közös álláspontot kialakí­tani a csatlakozási tárgyalásokon az agrárfejezetet illetően - közöl­te Orbán Viktor az AFP francia hír­Idén akár a 800 milliót is elérheti az Újpest FC költségvetése, a klubnak közvetve az llzer Sörgyár vezérigazgatója, Genzwein Ferenc lett az új kisebbségi tulajdonosa. Lukács Ferenc és Genzwein Viola Ball Rt. néven közös céget alapí­tott, s ez a társaság vette át Lu­kácsnak az Újpestben lévő csak­nem százszázalékos üzletrészét. Az Újpest FC Football Club Kft. (Újpest Kft.) új tulajdonosa a Viola Ball Befektetési és Vagyon­kezelő Rt., amelyben Lukács Fe­rencnek és Genzwein Ferencnek is tulajdonrésze van. Genzwein, a monori llzer Sörgyár vezérigaz­gatója, korábban jelölt volt az MLSZ elnöki posztjára, s vállalt Gomba módra szaporodnak a búvároktató központok Magyar- országon, egy alapfokú tanfo­lyam elvégzése azonban még nem jelenti azt, hogy az illető ügynökséggel. A magyar, a cseh és a lengyel kormány határozottan bí­rálta a brüsszeli bizottság javasla­tát (részletesen lásd a 3. oldalon), amelynek értelmében a tagjelölt országok agrártermelői csak a csat­csökkentette részesedését a társa­ságban. A Violában kisebbségi, de 25 százalék feletti részesedése van Genzweinnek, míg a többsé­megfelelően felkészült és bármi­lyen váratlan helyzetben helyesen reagál - vélik a búvároktatók. A barlangi búvárkodást komoly fel­készülésnek kell megelőznie, hi­lakozást követő tíz év után kapná­nak akkora közvetlen támogatást, mint a jelenlegi tagállamok terme­lői, és kifejezte szándékát az állás­pontok egyeztetésére. Milos Zeman cseh miniszterelnök elfo­gadhatatlannak minősítette a ja­vaslatot, és felkérte Pavel Telicka külügyminiszter-helyettest, uniós főtárgyalót, szervezze meg a viseg­rádiak értekezletét. gi tulajdon Lukácsé maradt. A tu­lajdonosi szerkezet változásának okáról az érintettek nem kíván­tak nyilatkozni. (Folytatás 4 7. oldalon) szén a búvárnak adott esetben a felkavarodott iszap miatt vaksö­tétben kell visszatalálnia a bejá­rathoz. A lapunk által megkérde­zett oktatók említettek olyan ese­teket, hogy valaki benevezett egy hétvégi túrára - a részvételi díj 40-50 ezer forint körül van és minden előzetes felkészülés nél­kül elfogadták a jelentkezését. Azok az oktatók, túraszervezők, akik ezt vállalják, büntetlenül vi­szik vásárra mások életét, hiszen őket probléma esetén semmilyen felelősség nem terheli (egy okta­tó szavaival: „a balhét mindig a halott viszi el”). (Folytatás az 5. oldalon) Az utóbbi hónapok varsói ka­matcsökkentései nyomán jelen­tős tőke érkezhet Lengyelország­ból a jobb fundamentális muta­tókkal rendelkező Magyarország­ra - vélekednek a Reuters által megszólaltatott elemzők. A NAPI Gazdaságnak nyilatkozó szakér­tők szerint bár van esély bizonyos mennyiségű tőke átcsoportosítá­sára, ez feltehetően nem lesz je­lentős mértékű. (Folytatás a 14. oldalon) A jövő héten döntenek Befutó az Indexnél Lejárt az lndex.hu Rt. eladására kiírt pályázat beadási határideje - értesült lapunk. Az ajánlatokról a startup cég közgyűlése jövő hé­ten dönt. Közben az lndex.hu tu­lajdonában lévő Omnis Rt. körül is felforrósodott a levegő. A NAPI Gazdaság értesülései szerint lejárt a beadási határide­je az Index.hu Rt.-re kiírt pályá­zatnak. Az eladási folyamat ta­nácsadója a Pricewaterhouse- Coopers. Bár különböző kósza hírek terjengenek az esetleges ve- vőjelöltekről, ezek némileg el­lentmondanak egymásnak. (Folytatás az 5. oldalon) Új tulqjdonos Szerencsen Elkelt a szivattyúgyár A NAPI Gazdaság értesülései sze­rint a Magyar Fejlesztési Bank ér­dekeltségébe tartozó Magyar Be­fektetési és Vagyonkezelő (MBV) Rt. eladta a szerencsi Szivattyú- és Környezetvédelmi Gépgyár Kft.- ben lévő többségi tulajdonát. Úgy tudjuk, hogy a vevő, az erre a cél­ra 5 millió forint törzstőkével ala­kult MSV Lízing Projekt Kft. 150 millió forintot fizetett a cégért. (Folytatás á 2. oldalon) Angol mintára focisulit létesítenek Új tulajdonos az Újpest FC-nél már vezető szere­pet egy másik első ligás csapat, a Vasas vezetésé­ben is. A 23 mil­lió forintos alap­tőkéjű Viola az Újpest 99,96 szá­zalékát vette át. A kft.-ben koráb­ban több mint 99,6 százalékos tulajdonrésze volt Lukácsnak, aki a Viola Ball színrelépésével A két cseh válogatott százmillióba került az Újpestnek A pénzes amatőrök csábításának nem mindenki tud ellenállni A búvárbaleset megmutatta a barlangtúrák árnyoldalát A barlangi búvárt nem lehet menteni - ezzel a mondattal kezdődik a barlangibúvár-oktató kézikönyv. Megoszlanak a vélemények a bódvarákói barlangból tegnap kiszabadított Szilágyi Zsolt felkészült­ségéről, illetve a helyzetet kialakító tényezőkről, azzal azonban a leg­több szakember egyetért, hogy sok esetben felkészületlen „fizető­vendégeket” csábít el a cseppet sem veszélytelen extrém sport, s ez könnyen szerencsétlenséghez vezethet. Változtatni kell az életbiztosítások eladási technikáján Idén ismét meglódulhat a biztosítási piac Reális lehet az a biztosítói körökből származó becslés, miszerint 2002-ben összességében a tavalyinál jelentékenyebben, 12-13 szá­zalékkal nőhet a biztosítók összdíjbevétele - mondta lapunknak Banyár József, a PSZÁF elnöki tanácsadója. A szakember szerint az életbiztosítások eladásának visszaesését olyan „orientációs” problé­ma okozza, amelyre a társaságok mindeddig nem készültek fel. Idén a teljes piac növekedése mellett - a 2001-es csökkenést követően - akár 9-10 százalékkal is emelkedhetnek az életbiztosí­tási szerződésekre befizetett dí­jak, holott 2001-ben az életbiz­tosítási díjak nemcsak reálérté­ken, hanem nominálisan is csök­kentek. A nem életbiztosítási piac egyenletes, infláció körüli növekedését szinte automatiku­san biztosítja az évenkénti díjin­dexálás - mutatott rá a szakem­ber. (Folytatás a 3. oldalon) A szerencsi szivattyúgyár tavaly kimaradt az MBV-hez tartozó Digép-csoport gyárainak eladásá­ból, elsősorban azért, mert a cég az anyagyártól több mint 30 ki­lométerre található, önálló inf­rastruktúrával rendelkezik. (Folytatás az 5. oldalon) 0 2 0 2 3 [napi 2002. FEBRUÁR 1., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM 23. (3098.) SZÁM gazdaság üzleti és pénzügyi hírlap I7ETO1 online mmmmmmm ' G lupindttó Percenként frissülő gazdasági hírek Csődfigyelés Tőzsdei társaságok részletes adatai Bankkártyaválasztó Cégradar 30 OOO cég adataival Lakáshitel-választó Eurora at! Tudni akarja, holérdeme; átváltania megszűnő valutáját NAPI www.napi.hu online napindító _______________________________ www.napi.hu / csodfigyelo

Next

/
Thumbnails
Contents