Napi Gazdaság, 2002. április (12. évfolyam, 63-83. szám)

2002-04-02 / 63. szám

ARA: 178 Ft WWW.NAPI.HU Kevesebb jut a részvényeseknek Tavaly az előző évi nyereség 28,5 százalékát kapták meg osztalék formájában a tőzsdei tár­saságok tulajdonosai, idén valamivel kevesebb­re: összességében 50-52 milliárd forintra, az adózott eredmény kevesebb, mint 25 százaléká­ra számíthatnak. A legjobb osztalékfizetőnek szá­mító áramszolgáltatók 2001-ben jóval kisebb pro­fitot értek el, így kifizetéseik mintegy 40 száza­lékkal csökkennek. (E kör adózott eredménye 93 százalékát fizeti ki részvényeseinek.) A legjobb osztalékfizetők közé tartozik a Brau, a Príma­gáz és a Zwack is, e papírok osztalékhozama 12- 15 százalék között mozog. A négy vezető tőzs­dei társaság közül csak a Matáv és a Richter osz­talékjavaslata ismert, az OTP-nél 30 forintot le­het sejteni, a Mólé talányos. Annyi bizonyos, hogy e körben a kifizetési ráta nem éri el a 20 százalékot. A teljes kifizetésre kerülő osztalék­ból 130-140 millió dollár kerülhet külföldi be­fektetők számlájára. WfWFWPti Tőzsdék-piacok BÉT: továbbra is kelendő az IEB Bátrabban költekeznek a fogyasztók az Egyesült Államokban mm A bruttó hazai termék 3,8 százalékkal nőtt az előző évhez képest ge* Félmilliárd forintos gépvásárlás a Széchenyi Nyomdánál m Hat százalékos reálbér-emelkedés A GM 2002-re négy százalék alatti bővülést vár Az MFB duzzasztja az államadósságot Idén nő az Eurostat szerinti államháztartási deficit Az Eurostat módszertana (SA-95) szerint számított államháztartási hi­ány 2001-ben lényegesen alacsonyabb volt annál, mint amire sok szakértő számított, de 2000-hez képest növekedett és ez a tenden­cia folytatódik 2002-ben is - tudta meg a NAPI Gazdaság. Informá­cióink szerint a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) kiadásai miatt az 1999- 2002 közötti időszakban összesen 270 milliárd forint körüli összeg­ben nőtt az államadósság. Idén a gazdasági növekedés négy százalék alatt marad, miközben a folyó fizetési mérleg hiánya 1,6 milliárd euró lehet - véli a gaz­dasági tárca. A központi költség- vetés feszített lesz, ám ezzel együtt tartható a tervezett deficit. Dolláralapon számolva a magyar munkaerőköltség 2001-ben 2,2 százalékkal növekedett. Ebben az esztendőben a gazda­ság növekedési üteme várhatóan négy százalék alatt marad - isme­ri el a Gazdasági Minisztérium (GM) évértékelése. A prognózis szerint a lakossági fogyasztás to­vább élénkül, a Széchenyi terv ál­tal is támogatott beruházási dina­mika pedig erősödik. A gazdasá­gi tárca megítélése szerint idén a turisztikai bevételek a tavalyinál lassabban bővülnek. Mindezek miatt a folyó fizetési mérleg hiá­nya a tavalyi 1,25 milliárd euró után 1,6 milliárd euróra emelke­dik, ám a GDP arányában várha­tóan nem haladja meg a 2000-es szintet. Az elemzés azzal számol, hogy a világgazdasági kilátások javulása miatt a tavalyihoz ha­sonlóan dinamikus lesz a működőtőke beáramlása, vala­mint a részvényportfolió-befekte­tések növekedése. A központi költségvetést viszont a tavalyinál jobban próbára teszi a gazdaság­élénkítő kormányzati politika és az infláció gyors süllyedése, ám ezzel együtt tartható az előirány­zott GDP-arányos deficit. A tárca adatai szerint a magyar feldolgozóipar termelékenysége 2001-ben 5,6 százalékkal növeke­dett, ez kisebb az előző évinél. A dolláralapon számolt magyar egységnyi munkaerőköltség 1999-ben és 2000-ben is mérsék­lődött, majd 2001-ben 2,2 száza­lékkal növekedett. A többi közép­európai gazdaság közül a lengyel és a cseh hasonló mutató ennél kisebb mértékben nőtt. (Folytatás a 3. oldalon) A Pénzügyminisztérium, a Köz­ponti Statisztikai Hivatal és a Ma­gyar Nemzeti Bank szakemberei a múlt héten öntötték végleges for­mába az Európai Uniónak megkül­dendő Notifikációs jelentést, va­gyis azt a számítást, amely nem a jelenleg használt GFS, hanem az EU módszertana szerint számítja ki az államháztartás hiányát és az államadósságot. A jelentésből az derül ki, hogy az SA-95 szerinti államháztartási hi­ány az 1998-as 8 százalékról, illet­ve az azt megelőző 10 százalékról 2000-re 3 százalékra mérséklő­dött, ezután azonban emelkedni kezdett a deficit. Tavaly a GDP 4,1 százalékára rúgott, idén pedig vár­hatóan megközelíti az 5 százalé­kot. A NAPI Gazdaság által megkér­dezett elemzők az előző évre vo­natkozóan eddig jellemzően 4,5- 5 százalék közötti Eurostat szerin­HIÁNY* ti deficittel számoltak, és ezt vélel­mezte László Csaba szocialista pénzügyminiszter-jelölt is. (Folytatás a 3. oldalon) Konfliktus a Gripen-vásárlás miatt A világ szinte összes vezető tőzsdéje zárva tartott pénte­ken, iránymutatás nélkül hagyva a Budapesti Értéktőzsdét. Ezt tetézte még a választások közeledtével egyre jobban eluralkodó kiváró hangulat, aminek következtében a par­kett forgalma alig haladta meg az 1,2 milliárd forintot. A BUX 31 pontos erősödést követően 8113 ponton zárta a hetet. A blue chipek jegyzése alig változott: a Mól és az Egis egy, a Richter és az OTP fél százalékkal erősödött. A Matáv-részvények ára nem változott. Az IEB 91 millió fo­rintos forgalom mellett további 2 százalékkal drágult. Külföld: 88 cent fölött az euró Nyugat-Európában a pénteki szünnap után tegnap sem nyitottak ki a vezető értékpapírpiacok, a Wall Streeten eséssel indult a negyedév. Bár több kedvező amerikai makroadat is napvilágot látott tegnap, az izraeli-palesz­tin feszültség fokozódása, illetve a brókercégek által köz­zétett leminősítések nyomán lapzártánkkor egy százalék­nál nagyobb mínuszban voltak a részvényindexek. Az euró kurzusa 88 cent fölé emelkedett, a jen/dollár árfolyam át­lépte a 133-as szintet. Állampapírpiac: mozdulatlan hozamok Meglehetősen alacsony forgalom mellett lényegében stag­náltak a referenciahozamok az állampapírpiacon, kismér­tékű, egy bázispontos elmozdulás csak a leghosszabb lejá­ratokat jellemezte. A devizapiacon is változatlan maradt a forintárfolyam, a jegyzés 11,86 százalékon állt a pén­teki zárásban. Az overnight piacon viszont közel másfél százalékkal emelkedtek az árak, miután néhány bank el­számolta magát a tartalékolással, és ezért hitelfelvételre kényszerült. A hétfői munkaszünet miatt pénteken tartot­ták az MNB-kötvények aukcióját, itt az átlaghozam 9 bá­zisponttal, 8,46 százalékra emelkedett. | NAPI adatok Budapesti tőzsdeindex 8112,69 pont (+31,36) BÁT-búza (március) 22 670 Ft (-290) BÁT-kukorica (március) 19 300 Ft (0) 1 euró (Budapest) 243,52 Ft (+0,02) 1 USD (Budapest) 276,15 Ft (-3,16) FTSE-100 (London) 5271,80 pont (0) Xetra DAX (Frankfurt) 5397,29 pont (0) Euró/dollár 0,8816 USD (+0,0099) Font/dollár 1,4428 USD (+0,0169) Arany (1 uncia) 301,40 USD (0) Brent (1 hordó) 25,92 USD (0) Kivonul a Boeing Csehországból? A Boeing kiszállhat az L-159-es gépeket gyártó Aero Vodochodyból A Boeing repülőgépgyár közölte: nem kizárt, hogy kivonul a leg­nagyobb cseh hadiipari cégből, mivel a prágai kormány folyama­tosan nyomást gyakorol rá. Az ügy mögött állítólag az áll, hogy a Gripen-vásárlás keretében a BaE Systems-Saab konzorcium is tulajdonrészt kíván szerezni az Aero Vodochodyban. Pozsonyi tudósítónktól: A Boeing amerikai repülőgép­gyártó közölte: a cseh kormány ré­széről rá nehezedő nyomás miatt esetleg kiszáll az Aero Vodochody fegyvergyártó vállalatból, amely­ben 35 százalékos részesedése van. A cég tárgyalni kíván a kér­désről a cseh részvényesekkel és A NAPI Gazdaság kilenc makroelemző megkérdezésével készített felmérése szerint a piac átlagosan 151 millió euróra te­szi a folyó fizetési mérleg janu­ári hiányát. A leginkább pesszi­mista elemző 200 millió eurós hiányt prognosztizál, a legopti­mistább pedig 110 millióra te­szi ennek mértékét, a szélsőérté­kek nélkül számított átlag 151 millió eurót tesz ki. Egy évvel ezelőtt 14 millió eurós hiányt re­a Zeman-kormánnyal - mondta Tom Stringer, a Boeing cseh kép­viseletének vezetője. A Boeing máris megkezdte az Aerónál alkal­mazott emberei egy részének visszahívását: a 21 tanácsadóból öt készül távozásra. A konfliktus tavaly ősz óta érlelődik, amikor gisztrált a jegybank, 2000 febru­árjában pedig 157 millió euró volt a deficit. Az elemzők szerint a januárban is meglepetést oko­zó idegenforgalmi szaldó a feb­ruári mérleg legnehezebben elő­re jelezhető eleme, a legnagyobb érdeklődés pedig ezúttal is a külkereskedelmi egyenleget kí­séri. Az árusor hiányára vonatkozó elemzői konszenzus az egy év­vel korábbi értéknél épp 100 Milos Zeman miniszterelnök munkájuk ellátására alkalmatlan­nak minősítette az Aero Vodo­chody gyár amerikai vezetőit, akik szerinte képtelenek irányítani a cseh hadseregnek az L-159-es katonai gyakorló repülőgépet szállító céget. ,r . , , ° (Folytatás a 2. oldalon) millió euróval magasabb, azaz 175 millió euró, a szakértői prognózisok 100 millió és 240 millió euró között szóródtak. Az elemzők egyöntetű véleménye, hogy februárban az import nö­vekedése meghaladta az export bővülését és a többség úgy véli, KUMULÁLT FOLYÓ HIÁNY hogy a behozatal megugrása a vállalati készletek feltöltését tükrözi, így a kilábalás előjele­ként értékelhető. (Folytatás a 3. oldalon) Újra megpróbálják Német-brit tőzsdefúzió? A frankfurti értéktőzsdét mű­ködtető Deutsche Börse AG azt tervezi, hogy felvásárlási ajánlatot tesz a londoni részvénypiac üze­meltetőjére, a London Stock Ex- change-re (LSE) - értesült a brit Sunday Telegraph. A lap meg nem nevezett banki forrásokra hivat­kozva azt közölte, hogy Werner Seifert, a Deutsche Börse vezér- igazgatója számos részvényest in­formált már a tervről, amelynek végrehajtásába bevonta a Gold­man Sachs befektetési bankot. Az újság szerint a Deutsche Börse ba­ráti felvásárlást preferál, s e célból Seifert valószínűleg nyáron tárgya­lást kezdeményez Clara Furse-szel, az LSE vezérigazgatójával. A Deutsche Börse részéről nem kí­vánták kommentálni az értesülést. A Deutsche Börse és az LSE másfél évvel ezelőtt már tervezte az össze­olvadást, ám akkor az iX nevű né­met-brit piac létrehozására irányu­ló szándék kudarcba fulladt. Új év, régi bejok Stagnáló japán bizalom A japán jegybank felmérése sze­rint a január-márciusi időszakban stagnált az üzleti bizalom az előző negyedévhez képest, viszont az áp­rilis-júniusi negyedre a vállalatok vártnál kisebb hányada tekint bo­rúlátással. Más adatok nem ígérnek komoly javulást a tegnap kezdődött Üzleti évben. (Folytatás a 2. oldalon) Sok a bizonytalanság az idegenforgalmi szaldó körül Februárra 151 millió eurós folyó hiányt vár a piac A lapunk által készített elemzői felmérés szerint a folyó fizetési mér­leg februárban 151 millió eurós hiánnyal zárt, az árusoron pedig 175 millió euró deficit halmozódott fel. A szakértők a januárban jó­val a várakozások alatt teljesítő idegenforgalom alakulását tartják a prognózisok legbizonytalanabb pontjának, s ezúttal is főként a kül­kereskedelem szaldójára figyel a piac. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán teszi közzé az előzetes adatokat. 2002. ÁPRILIS 2., KEDD XII. ÉVFOLYAM 63. (3138.) SZÁM gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP

Next

/
Thumbnails
Contents