Napi Gazdaság, 2002. július (12. évfolyam, 125-147. szám)

2002-07-01 / 125. szám

NAPI iOr-Európa Bank 1 Alkotmányossági vizsgálat jegyügyben Megindult az Alkotmánybíróság alkotmányossági vizsgálata a kárpótlási jegyek ügyében - tájékoz­tatta lapunkat a Kárpótlási Jegytulajdonosok Ér­dekvédelmi Egyesületének (KJÉÉ) szóvivője. Az AB az egyesületnek adott válaszában kiemelte, hogy „A? Alkotmánybíróság, gyakorlata szerint jogsza­bály alkotmányellenességének utólagos vizsgála­tára irányuló ... alkotmányjogi panasz tárquá- ban általában .. * előbb dönt, mint 720 --------/'*(------más ügyekben.” hkJ U r-------------------A jegytulajdono­st) I ------*---------------------sok egyesülete I levélben fordult 40Q _______________________ László Csaba pénzügyminisz- 2002.1.2. 2002. VI. 28. terhez emlékez­tetve őt a problé­mával kapcsolatban elhangzott választási ígéretek­re. Máté Dániel, a PM szóvivője a NAPI Gazdaság­nak elmondta, hogy az ígéreteknek megfelelően au­gusztusra elkészül a forgalomban lévő jegyek be­vonásával kapcsolatos koncepció. Tőzsdék-piacok BÉT: drágább az Egis a Richternél Pénteken először felfelé indult a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, ám a BUX végül előző értékénél 1,5 szá­zalékkal alacsonyabban, 7253 ponton zárt. A Mól és az OTP 2, a Matáv 1 százalékot meghaladóan gyengült. A Richter 14 200 forinton stagnált, az Egisért 1,4 százalékos erősö­dést követően 14 400 forintot fizettek. Külföld: 99,9 centen tetőzött az euró Az egyre edzettebb befektetők simán tudomásul vették a Xerox kreatív könyvelési ügyét: a nyugat-európai indexek többlettel zártak, a tengerentúli mutatókat más hírek húz­ták le a nap végére. Az eurót egytized cent választotta el a paritástól, egy összehangolt intervenció nyomán pedig végre gyengült a jen. Állampapírpiac: nőtt az overnight kamat A tartalékolási periódus utolsó napjára néhány bank eltarta­lékolta magát, emiatt 8 3/4-9 százalékig nőtt az overnight kamatszint. A forint árfolyama nem változott, a nap végén a sáv erős oldalán, 11,45 százalékon állt. Csökkentek a hoza­mok az állampapírpiacon: a referenciaértékek elsősorban a hozamgörbe éven túli szakaszán változtak. Budapesti tőzsdeindex 7252,64 pont (-109,38) BÁT-búza (augusztus) 24 700 Ft (+200) BÁT-kukorica (július) 24 290 Ft (-50) 1 euró (Budapest) 244,48 Ft (-0,07) 1 USD (Budapest) 248,38 Ft (+1,02) FTSE-100 (London) 4656,40 pont (+115,80) Xetra DAX (Frankfurt) 4382,56 pont (+123,13) Euró/dollár 0,9856 USD (-0,0027) Font/dollár 1,5256 USD (-0,0032) Arany (1 uncia) 318,50 USD (-0,30) Brent (1 hordó) 25,45 USD (0,00) 2002. JÚLIUS 1., HÉTFŐ XII. ÉVFOLYAM 125. (3200.) SZÁM gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP V A bővítést tekinti Főként a kínai eredetű Jooó néven kerül piacra prioritásnak a dán importot korlátozza a nem pezsgő' vitaminos EU-elnökség mm a globálkvóta italtabletta pn Járni szerint a kormány lazítana a monetáris politikán Mégis módosul az inflációs célkitűzés Nem állíthatom, hogy a jegy­bank és a Pénzügyminisztérium már megállapodott, csak azt je­leztem, hogy nyitottak vagyunk a kompromisszumra, arra, hogy valamiképp módosítsuk a 3,5 Sopron város közgyűlése csü­törtökön jóváhagyta, hogy elad­hatják a Hotel Rózsadombot, a legutóbbi - sokadik - tender nyertesével aláírható a szerződés, A közvetlen jövedelemtámogatás kivételével a mezőgazdasági poli­tika minden eleme szerepel az EU közös álláspontjában, amelyről pénteken folyt első alkalommal tár­százalékos célkitűzést 4,5 száza­lékra, hiszem, hogy a kormány ezt el fogja fogadni - jelentette ki a jegybank elnöke a Crans Montana-i üzleti fórumon a Reutersnak. Járai reményét fejez­ami ma minden valószínűség szerint meg is történik. Az önkor­mányzatnak nagy szüksége van a régen várt pénzre, az idei költség- vetésbe ugyanis 2,2 milliárd fo­gyalás a tagjelöltekkel. Egyes terü­leteken a magyar kormányéval azonos vagy közeli Brüsszel állás­pontja. így például elfogadták a cu­korgyártás „A” kvótáját, (amely a magyar felhasználásból indul ki) és te ki, hogy az előcsatlakozási program pénzügyminisztériumi és jegybanki előkészítésének ré­szeként legkésőbb augusztusig sikerül megegyezni a 2003 végé­re megcélzott inflációban. Járai már csütörtökön tett egy olyan kijelentést, amelyet az elemzők többsége a célsáv elto­lásaként értelmezett és pénteki kijelentése már egyértelműen a célkitűzés módosítására utal. (Folytatás a 3. oldalon) rint bevételt terveztek be a Hotel Rózsadomb értékesítéséből. A legutóbbi pályázat több mint tu­catnyi indulója között értesülése­ink szerint több ismert befekte­tő is volt, akik a nyertesnél ma­gasabb árat is ígértek, a fizetőké­pességüket bizonyító garanciákat azonban nem nyújtották be a leg­utolsó határidőig sem. Úgy tud­juk, újra próbálkozott a titokza­tos gibraltári off-shore cég, az SHK Holding, amely számos ten­dert nyert meg, ám sohasem fi­zetett. a joganyag része lesz a tokaji bor sajátos készítési eljárása is. A ma­gyar főtárgyaló, Juhász Endre nagykövet szerint viszont a kor­mány számára elfogadhatatlan, hogy a szántóföldi növényekre (te­rületre és terméshozamra) vonat­kozó referenciaértékeket az EU az Agenda 2000-hez képest eltérően állapítaná meg a tagjelölteknél. (Folytatás a 3. oldalon) Egységes kártyadíjak Olcsóbb az eurókészpénz Mától az Európai Unió tagországa­inak állampolgárai a térségen be­lül egységes díjakért vehetnek fel készpénzt az automatákból, illetve fizethetnek hitelkártyájukkal. így éppen a nyaralási szezon kezdeté­vel csökkennek a turisták, utazók eddig igen borsos költségei. Az Európai Unió brüsszeli bi­zottságának mától életbe lépett rendelkezése szerint a tagország­ok állampolgárainak ugyanakko­ra díjakat kell fizetniük a térség más államainak területén lévő bankautomatákból való kész­pénzfelvételkor és a hitelkártya­használatkor, mint belföldön. (Folytatása2. oldalon) Még nem eladó Marad a Zsolnay-vezér Változatlan vezetés mellett a reorganizációs program folytatá­sáról döntöttek a Zsolnay-cégcso- port pénteki közgyűlésén; a Ma­nufaktúra Rt.-nél tőkeemelés is lesz. Lapunk úgy értesült, hogy egyelőre nincs napirenden a gyár eladása. (Folytatás AZ 5. oldalon) Botrány az USA-ban Fiktív bevételek a Xeroxnál Lassan nem múlik el nap újabb számviteli botrány nélkül az Egye­sült Államokban. A WorldCom- ügy után a múlt hét végén a Xe­rox Corp.-ról derült ki, hogy az elmúlt években a ténylegesnél 1,9 milliárd dollárral magasabb árbe­vételt tüntetett fel mérlegeiben. Exportszubvenciót is szorgalmaznak a kereskedők Apartmanház lesz az egykori SZOT-szállóból? Magyar befutó a Hotel Rózsadomb tenderén Sopron közgyűlése hozzájárulásával ma eladják a hányatott sorsú Ho­tel Rózsadombot. A szálloda értesüléseink szerint 2 milliárd forintnál valamivel kisebb összegért cserél gazdát és a város jó esetben ké­sőbb további pénzt kaphat az ingatlanért. A vevő kilétét hivatalosan ma jelentik be, meg nem erősített hírek szerint a vásárló mögött álló tulajdonost a Trigránit Rt. tisztségviselői között kell keresni. A tokaji bor készítési eljárása az EU-joganyag része lesz Hátrányos feltételekkel is számolni kell az európai agrártárgyaláson Szerdán várható döntés a gabonaágazat támogatásáról Az Agrárrendtartási Tárcaközi Bizottság (ARTB) július 3-ra elnapolt ülésén eldőlhet, milyen gabonapiaci beavatkozásokat eszközöl a Föld­művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM). A kereskedőcé­gek a búza tonnánkénti 23 ezer forintos alsó intervenciós árának bevezetésén túl - az agrártárca jelenlegi álláspontjával szemben - az exporttámogatást is szükségesnek tartanák. Az aszály és a kánikula miatt a korábbinál mintegy 200 ezer ton­nával kevesebb búzatermést be­csülnek a gazdák, országosan így mintegy 6 millió tonna kalászos terméssel - ebből 4,16 millió tonna búzával - számol az FVM, a betakarítás alatt csapadéko­sabbra forduló időjárás azonban molnárok 1,6-1,8 millió tonna búzával számolnak, a fennmara­dó mennyiség exportra és takar­mányozásra mehet. (Folytatás a 3. oldalon) ronthatja az eredményeket. Az agrártárca a gabonafélék betaka­rítását hat hét időtartamra terve­zi - ha az időjárás nem szól köz­be -, figyelemmel arra, hogy az aszály sújtotta megyékben az őszi árpa 60 százalékát már levágták. Az ország kenyérellátásához a FVM szakemberei 1,6 millió, a ______________Átlag*_______Mennyiség* __________(kilogramm/hektár) (ezer, tonnn) Őszi búza _________376]_________4160 Őszi árpa _________3202__________669 Tavaszi árpa _______2779__________489 Tritikólé_________3183 __________424 Zab _______2317__________151 Rozs ____________2414__________116 ’‘országos, betslés ______________Forrás: FVM A Xeroxnál most lezárult audit szerint a világ legnagyobb fény­másológép-gyártója 1997 és 2001 között együttesen 6,4 milliárd dol­lárt könyvelt el szabálytalan mó­don termékeladásból származó bevételként', s további 600 millió dollárt 1997 előtt befolyt lízing- bevételként. (Folytatás a 6. oldalon) MAI SZÁMUNKBAN S fül .2.1 befektető ingatlanpiaci hírekkel 0 2 12 5 9 771217 550015 Ü Ü R!A ■ I ■ A ■ karrier — Hétfőn és csütörtökön a Menedzserkeresőben (4. oldal) telefon: 350-3784 fax: 451-0169 e-mail: andreapeter@napi.hu Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke pénteki nyilat­kozatában reményét fejezte ki, hogy a kormány és a jegybank legké­sőbb augusztusig kompromisszumra jut a jövő év végi módosított inf­lációs célkitűzésről. A jegybank első embere - aki most már csak ab­ban bízik, hogy jövőre 5 százalék alatt lesz a drágulás üteme - csü­törtökön is tett egy olyan kijelentést, amelyet többen a célsáv eltolá­saként értelmeztek, de ezt az MNB szóvivője ekkor még cáfolta. Magyarország számára kedvezőtlen referenciák és kvóták szerepel­nek az Európai Unió (EU) közös mezőgazdasági álláspontjában, amely­ről első alkalommal tárgyaltak pénteken a tagjelöltekkel. A legna­gyobb távolság a tejkvótában és a szántóföldi növények termeszté­sére vonatkozó referenciaértékben van.

Next

/
Thumbnails
Contents