Napi Gazdaság, 2002. szeptember (12. évfolyam, 168-188. szám)

2002-09-02 / 168. szám

ÁRA: 178 Ft WWW.NAPI.HU I 2002. SZEPTEMBER 2., HÉTFŐ XII. ÉVFOLYAM 168. (3243.) SZÁM rrra gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP A KPMG vizsgálja a Zalakerámiát A ZALAKERAMIA A BET-EN Mindössze egy napirendi pontban született dön­tés a Zalakerámia Rt. pénteki közgyűlésén, ame­lyet az augusztus eleji felfüggesztett részvényesi találkozó után tartottak. A két főrészvényes - az Arago és az Álta­lános Értékforgal­mi Bank - szava­zatával elfogad­ták, hogy a KPMG Hungária Kft.-t bízzák meg a tár­saság befektetése­inek, ingatlanai­nak és ezek érté­kelésének vizsgá­latával. Az ÁÉB a döntést a részvényesek állás­pontjának közeledéseként értelmezte, s közlemé­nyében úgy vélte, a fő tulajdonos Arago felülvizs­gálta korábbi álláspontját a kérdésben. Ugyan­akkor még mindig nincs elfogadott tavalyi be­számolója a Zalakerámiának, a kérdés vélhető­en a KPMG vizsgálódása után kerül újra közgyű­lés elé. Eközben a Zalakerámia egyszerűsíti a csoport szerkezetét: az osztrák leányvállalatától a magyar vállalkozásba csoportosítja át a szom­szédos országokban megszerzett cégekben lévő részesedéseket. 7. oldal Tozsdék-piacok BÉT: hét végi nagybevásárlás Meglódultak az árfolyamok a hét utolsó kereskedési nap­ján a Budapesti Értéktőzsdén, a korábbi napok szerény for­galma után pénteken közel 7 milliárd forintnyi részvény for­dult meg a piacon. Záráskor a BUX 7665 pontot, előző' ér­tékénél 1,8 százalékkal többet mutatott. A vezető részvé­nyek árfolyama kivétel nélkül emelkedett, a Richter 3,5, az OTP 2,3, a Matáv 2,1, a Mól 1,1 százalékkal lett drágább. Külföld: lerántotta a Sun a tech-szektort Az európai börzék pénteken napközben csütörtöki záróértékük alatt mozogtak, a tengerentúlról érkező ked­vező makrohír utáni látványos rally nyomán viszont sze­rény nyereséggel zártak. A Footsie 0,4, a CAC-40 1,0 szá­zalékos pluszban zárt, a DAX 1,4 százalékkal kúszott fel­jebb. Az amerikai indexek lendülete ellenben estére meg­tört. A dollár árfolyama nem változott. Devizapiac: erősödő forint Pénteken közel negyed százalékpontos erősödés után már 11,24 százalékon zárt a forint jegyzése. Elemzők szerint ez a tendencia folytatódhat, sőt a forgalom bővülésére is számítanak a szabadságolási időszak vége miatt. A bank­közi forintpiacon az augusztusi tartalékolási periódus 9,5- 9,75 százalékos egynapos kamatok mellett futott ki. A másodlagos állampapírpiacon a legtöbb lejáratra, minimá­lis mértékbe, de ismét mérséklődtek a referenciahozamok. Budapesti tőzsdeindex 7665,07 pont (+137,54) BÁT-búza (szeptember) 23 890 Ft (-280) BÁT-kukorica (november) 24 500 Ft (0) 1 euró (Budapest) 244,31 Ft (-1,43) 1 USD (Budapest) 249,08 Ft (-0,62) FTSE-100 (London) 4227,30 pont (+18,00) Xetra DAX (Frankfurt) 3712,94 pont (+51,99) Euró/dollár 0,9804 USD (-0,0037) Font/dollár 1,5482 IjSD (+0,0006) Arany (1 uncia) 312,80 USD (+0,70) Brent (1 hordó) 27,45 USD (-0,07) Irodabútorok, nyomtatók és notebookok beszállítóit keresik Tízmilliárdos összértékű közbeszerzések A Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (MKGI) a napokban kiírt pályázatainak összértéke elérheti a bruttó 13 milli­árd forintot. A tenderek közül a legnagyobb falat az irodabútorok szállítása, amelyre több mint nyolcmilliárd forintos keretszerződést kötnek majd a nyertesekkel. A központi költségvetésből gaz­dálkodó szervezetek beszerzéseit levezénylő MKGI irodabútorok, nyomtatók és személyi számítógé­pek szállítására írt ki a napokban új pályázatokat. A három közbe­szerzés bruttó összértéke elérheti a 13 milliárd forintot. Az MKGI fá­ból és fémből készült szekrények, konténerek, asztalok és ülőbútor­ok szállítására bruttó 8,13 milliárd forint keretösszegben köt majd szerződéseket a közbeszerzés nyer­teseivel. A nyílt eljárás eredmény­hirdetése november közepén vár­ható, a nyertes cégekkel 2004. jú­nius 30-ig szóló szerződést köt a miniszterelnökség - mondta la­punknak Scháffer István, az MKGI főigazgatója. A bútorbeszerzést négy kategóriában írták ki, ezekre a cégek részajánlatokat is benyújt­hatnak. A vállalatok önállóan és konzorciumot alakítva közösen is pályázhatnak. A központosított be­szerzések biztos üzletet, előre ter­vezhető bevételi forrást jelentenek a nagyobb irodabútor-gyártó válla­latoknak. Az MKGI-tenderek nyer­tesei szinte mindig a legnagyobb bútorgyárak, a Balaton Bútorgyár MKGI-TENDEREK ÉRTÉKE (Mrd Ft) Forrás: MKGI félév Rt., a Falco-Sopron Kft., a Garzon Bútor Rt., a Mezőkövesdi Bútoripa­ri Kft. és a korábban Hajdúthonet néven szereplő Sei laton Hajlított­bútor Rt. közül kerültek ki. (Folytatás a 4. oldalon) Vége a gyógyszerkassza alultervezésének? A nyugdíjakon nem spórolhat az állam A Pénzügyminisztérium (PM) által megadott paramétereken alapuló számításaink szerint a társadalom- biztosítás kiadásai kevesebb, mint 8 százalékkal bővülnek jövőre. Eközben a nyugdíjaknál 10 száza­lék feletti emelésre lehet szükség. A tárca által megszabott kiadási korlát nem tartalmazza az idei évkö­zi béremelések áthúzódó hatásait. Amint azt várni lehetett, a pénz­ügyi tárca megpróbálja visszafog­ni az államháztartás idei hiányának elszaladásáért elsősorban felelős társadalombiztosítási alapok ki­adásait jövőre. A költségvetés ter­vezéséhez adott szempontok közt szerepel, hogy az Egészségbiztosí­tási Alap kiadási főösszege a követ­kező évben legfeljebb 24,8 száza­lékkal haladhatja meg a 2001-es kiadásokat, míg a Nyugdíjbiztosí­tási Alap esetében ugyanez a mu­tató 25,8 százalék. A számítások alapjául szolgáló 2001. évi kiadá­si főösszegek ismertek, azokból ki­számítható, hogy jövőre összesen 2620 milliárd forint kiadással szá­molhatnak a tb-alapok. Ez az alap­eset, ugyanis információink szerint a pénzügyi tárca három változat­ban készítteti el az előirányzatot, melyekben a középértéktől le és fel 10-10 milliárd forint eltérést engedélyez. A növekmény az idei várhatóhoz képest kevesebb mint 8 százalék. A szigorúság azonban csak látszólagos, ugyanis ezek a keretszámok nem tartalmazzák az idei bérintézkedések áthúzódó hatásait, márpedig ez önmagában több mint 100 milliárdos kötele­zettséget jelent az alapoknak jö­vőre. (Folytatás a 3. oldalon) A Molt érdekelheti a magyar és a szlovák kúthálózat Új magyar Arai-társaság alakult . Ezentúl két különálló Arai-társa­ság működik Magyarországon, az egyik kenőanyag-forgalmazással, a másik üzemanyag-értékesítéssel és a benzinkutak üzemeltetésével foglalkozik - tudta meg a NAPI Gazdaság. Az idén év elején a BP tulajdonába került európai Aral- jöltőállomások közül összesen 869 eladását tervezi a brit cég. Lapunk értesülése szerint az Arai Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató (AHK) Kft.-bői nem­rég kivált az Arai Üzemanyag Ke­reskedelmi és Szolgáltató Kft. (AÜK). Az új cég létrehozása szo­rosan kapcsolódik ahhoz a tulaj­donosváltáshoz, amire ez év ele­jén került sor - mondta lapunk­nak Vass Róbert, az AÜK ügyve­zető igazgatója. A BP Holdings International (BPH) 2002 elején vásárolta meg a Veba konszern többségi üzletrészét s ezzel vala­mennyi, összesen mintegy 2800 Elváló üzletágak európai Aral-benzinkút a brit cég tulajdonába került (NAPI Gazda­ság, 2002. március 11., 5. oldal). Az új tulajdonos tavasszal be­jelentette, hogy az Aral-benzin- kutak közül eladja 800 német, 58 magyar és 11 szlovák töltőál­lomását (NAPI Gazdaság, 2002. május 30., 6. oldal), s ennek ér­dekében csaknem egy tucat üzemanyag-forgalmazó cégnek - köztük a Mólnak is - elküldte az ajánlattételi felhívást. Ennek ered­ménye nem ismert - mondta la­punknak Magyar Tamás, a BP magyarországi érdekeltségeit irányító cégcsoport elnöke. Most egyelőre annyi látszik biztosnak, hogy a potenciális vevők száma mára lecsökkent. (Folytatás az 5. oldalon) Nem változik az EU-bővítési menetrendje Márciusban csatlakozási szerződések Az EU külügyminiszterei megerősítették, hogy tartják magukat a bő­vítési menetrendhez. Ha sikerül decemberben lezárni a tárgyaláso­kat, akkor márciusban aláírhatóak lesznek a csatlakozási szerződé­sek. A brüsszeli bizottság októberben megnevezi azokat a tagjelöl­teket, amelyekkel az év végéig lezárhatók a tárgyalások. Brüsszeli tudósítónktól: Az EU-külügyminiszterek infor­mális hétvégi helsingöri (Dánia) találkozójukon megerősítették, hogy a tagállamok a decemberi koppenhágai csúcstalálkozón le kívánják zárni a csatlakozási tár­gyalásokat, remények szerint tíz tagjelölttel. Günter Verheugen, az EU brüsszeli bizottságának bőví­tésért felelős tagja szerint az EU nem hivatalos találkozói egyfajta figyelmeztető rendszerként mű­ködnek, jelzik, ha valamit prob­lematikusnak ítélnek, most azon­ban senki sem beszélt a bővítés halasztásáról. (Folytatás \2. oldalon) ■ cég jgg ésJOGJ Összevont szaklapok 2002/9 Telefon: 350-0452 www.napi.hu terjesztes@napi.hu NAPI-konferencia Számadás az első 100 napról A kormány első 100 napjának tel­jesítményéről ma tart előadást a Central European Business Cent­re (CEBC) és a NAPI Gazdaság konferenciáján három minisztere társaságában Medgyessy Péter kormányfő. A 150 milliárdos programhoz kapcsolódó politikai döntéseket a kormány szerint már félidőben meghozták, míg a vállalások végrehajtása - néhány pontot leszámítva - a 100 nap alatt megtörtént. A 100 nap lejártával elsőként a CEBC és a NAPI mai konferenciá­ján ad számot László Csaba pénz­ügy-, Kovács Kálmán informati­kai és hírközlési, valamint Csillag István gazdasági és közlekedési miniszterek társaságában a rövid távú kormányprogram végrehajtá­sáról a kormányfő. A szocialista­szabaddemokrata irányítású kabi­net hatalomra kerülésekor hirdet­te meg cselekvési programját, amelyben javarészt jóléti intézke­dések szerepeltek. (Folytatás a 3. oldalon) Ultimátum a Sonynak Kiszállhat az Ericsson A svéd Ericsson AB azt fontolgat­ja, hogy beszünteti a Sonyval kö­zös mobiltelefon-gyártó vállalat finanszírozását, hacsak nagyon gyorsan nem lendül fel a keres­let. A világ legnagyobb távközlé- siberendezés-gyártója a nyeresé­gesség érdekében kiszervezi majdnem az egész információ­technológiai tevékenységét, ami legalább 4000 fős újabb elbocsá­tással jár. A világ legnagyobb mobilhá- lózatieszköz-gyártója, az Erics­son, amelynek mintegy 3,2 mil­liárd dollár bevétele származik a most záruló részvénykibocsátás­AZ ERICSSON ÁRFOLYAMA Ismét két százalék fölé emelkedett az infláció azeurózónában n Olcsóbb benzinre számít a Mól, az elemzők viszont szkeptikusak ae* Igen sok pénzébe kerül a tv2-nek, hogy újra piacvezető lehessen (svéd korona) “ (/V ~ 20 ---------- Ls­10 ----------------------­0 r--------------------------1------------T 2001. Vili. 30. 2002. V. 7. Vili. 30. Forrás: Bloomberg ból, nem hajlandó tovább finan­szírozni a japán Sony Corp.-pal alig egy éve alapított, veszteséges közös mobiltelefon-gyártó válla­lat további működését, hacsak nem lendül fel egy-két negyed­éven belül a készülékek iránti ke­reslet. (Folytatás a 6. oldalon) lilii 9 771217 550015 II III III *

Next

/
Thumbnails
Contents