Napi Gazdaság, 2002. október (12. évfolyam, 189-210. szám)

2002-10-01 / 189. szám

ÁRA: 178 Ft WWW.NAPl.HU I 2002. OKTÓBER 1., KEDD XII. ÉVFOLYAM 189. (3264.) SZÁM rrm gazdaság ÜZLETI HÍRLAP Tőzsdék-piacok BÉT: mélyponton az Egis A nyugat-európai börzék zuhanásához képest mérsékelt csökkenéssel zárta a kereskedést a BÉT részvényindexe. A BUX 131 ponttal, 7102-re süllyedt, főleg a 3 százalék­kal eső OTP és a 2,5 százalékkal, 751 forintra gyengülő Matáv miatt. Az indexet továbbra is a Mól igyekszik sta­bilizálni, az olajpapír árfolyama alig fél százalékkal, 5275 forintra süllyedt. Eves mélypontra, 10 400 forintra esett az Egis jegyzése, a kárpótlási jegy nagy forgalom mellett 730 forintra zuhant. Külföld: óriásit zuhant Európa Az európai tőzsdéken minden különösebb indok nélkül ha­talmasat zuhantak az indexek. A várhatóan rossz vállalati profitok, valamint az újabb Öböl-háború fenyegető rém­képe nem újdonság a befektetők számára, az FTSE-100 mégis 4,8, a CAC-40 5,9, míg a DAX 5,13 százalékkal gyengült. A tengerentúli börzéken a Wal-Mart profitria­dója és a chicagói feldolgozóipar szeptemberi csökkenése húzta le az indexeket, amelyek lapzártánkig 2-2,5 szá­zalékkal estek. A dollár árfolyama csökkent az euróval és a jennel szemben. Devizapiac: ismét gyengült a forint Trend nélküli minimális elmozdulás jellemezte a hét első kereskedési napját az állampapírpiacon. A referenciaho­zamok 1-2 bázisponttal változtak, a forgalom talán a csü­törtöki államkötvény-aukciók közeledtével emelkedhet je­lentősen. Gyengült a forint árfolyama a bankközi deviza­piacon, a kurzus 0,17 százalékponttal elmozdulva, 11,75 százalékon fejezte be a kereskedést. A forintpiacon a ko­rábbi értékkel megegyező 8,60-8,70 százalékon futott ki a szeptemberi tartalékolási periódus. NAPI adatok Budapesti tőzsdeindex 7102,01 pont (-130,68) BÁT-búza (december) 25 280 Ft (-20) BÁT-kukorica (november) 23 700 Ft (0) 1 euró (Budapest) 243,28 Ft (+0,08) TUSD (Budapest) 246,49 Ft (-2,41) FTSE-100 (London) 3721,80 pont (-185,40) Xetra DAX (Frankfurt) 2769,03 pont (-149,87) Euró/dollár 0,9878 USD (+0,0071) Font/doliár 1,5698 USD (+0,0089) Arany (1 uncia) 323,70 USD (+3,65) Brent (1 hordó) 28,98 USD (+0,10) Kormányátalakítás Csak kisebb módosításokat Taroltak a magyar cégek Japánban a bankreform javasolnak adóügyben a Deloitte & Touche jegyében mmm a szocialisták m tech-rangsorában mm Kapacitásbővítést hozhat a bioetanol üzemanyagba keverése A borfelesleg benzinként hasznosulhat A jövedéki törvény Országgyűlés előtt lévő módosító javaslatának elfogadása nyomán jövő évtől a szeszgyártók által gyártott bioetanolt lehetne keverni az üzemanyaghoz, egyelőre csak 2 százalékos arány­ban, ám adómentesen, ami mintegy 3 milliárd forintot húzna ki a költségvetésből. Az agrártárcánál most készült el az a rendeletter­vezet, amely a Magyarországon épülő két kísérleti biodízelüzem ter­melésének felhasználását szabályozná. Az Európai Unió 2005-től várha­tóan előírja, hogy az üzemanyag­felhasználáson belül a bioüzem­anyagok arányának legalább 2 százaléknak kell lennie, s ez 2010-re már elérné a 5,75 száza­lékot. A benzinhez keverhető bioetanolt a napokban az Ország- gyűlés elé terjesztett, a jövedékiadó-törvényt módosító javaslat kivenné a jövedéki adó köréből, 0 százalékban állapítva meg adókulcsát üzemanyag célú felhasználás esetén. A javaslat sze­rint az üzemanyag előállítója adó­felfüggesztéssel szerezhetné be a bioetanolt a szeszgyártóktól, az üzemanyaghoz kevert bioetanol mennyiségére vonatkozóan pedig visszaigényelhetné a jövedéki adót. A parlament költségvetési bi­zottsága hétfőn általános vitára ja­vasolta a tervezetet, s ha azt az Or­szággyűlés is elfogadja, a hazai szeszgyárak kapacitáskihasznált­sága ugrásszerűen megnő. CÉGADATOK (milliárd forint) _______________Nettó árbevétel 2000 2001 Győri Szeszgyár ás Finomító Rt. ________3,4 3,7 Hungmnn Keményítő­__________________ ás Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. 22,87 29,99 Forrás: cégközlések ______________________ A magyarországi etilalkohol­kapacitás éves szinten 80-85 mil­lió hektoliterfok, míg a termelés csupán 42 millió hektoliterfok körüli (1 liter hektoliterfok = 1 liter 100 százalékos töménységű szesz). (Folytatás a 3. oldalon) Az elemzők többsége nem bízik a turizmusban Szerény szufficitre számít a piac A lapunk által készített felmérés szerint az utóbbi években rend­re kiemelkedő szufficitet termelő augusztus az idén mindössze sze­rény, 11,5 millió euró folyó több­letet hozott, a visszaesés pedig elsősorban az idegenforgalom gyengélkedésével magyarázható. Az elemzők az árusoron 200 mil­lió euró körüli hiányt valószínű­sítenek, a profitrepatriálást pedig 50-70 millió euróra teszik. A NAPI Gazdaság által megkér­dezett makroelemzők átlagosan 11,5 millió euró folyó deficitet valószínűsítenek augusztusra, szemben az egy évvel korábban feljegyzett 201 millió, illetve a 2000 azonos időszakában re­gisztrált 209 millió euró többlet­tel. A szakmai előrejelzések szé­les skálán mozogtak, a leg­derűlátóbb szakértő több mint 100 millió euró szufficitet vár, a legborúlátóbb pedig 130 milliós hiányra számít. Júliusban a végleges adatok szerint 215, millió euró volt a fo­lyó fizetési mérleg hiánya, ami csaknem 40 millióval meghalad­ta az elemzők előzetes várakozá­sait. Az első hat hónap kumulált hiánya 2,015 milliárd euróra rúg, ami időarányosan több mint egymilliárd euró romlásnak felel meg, de a tavalyi éves deficitet is csaknem 800 millióval megha­ladja. (Folytatás a 3. oldalon) Jobb üzlet lesz az önkormányzati számlavezetés Gyilkos harc indulhat a bankok között Az önkormányzatok néhány várható kormányintézkedés, valamint az uniós csatlakozás miatt a jelenleginél mindenképpen nagyobb összegeket ke­zelhetnek majd a jövőben. A helyhatóságok számlavezetéséért így min­den eddiginél gyilkosabb harc indulhat a pénzintézetek között. A bankok legkorábban a következő évre várják ennek a küzdelemnek a kezdetét. Az önkormányzatok súlya, az ál­taluk kezelt pénzösszegek nagysá­ga a jövőben (például a helyi adók jelentőségének várható növekedé­se miatt) mindenképpen emel­kedhet majd. A helyhatóságok számlavezetéséért eddig is harcba szálló bankok számára így bizto­san felértékelődik ez a terület. Az önkormányzatok gazdálkodását az uniós csatlakozás kapcsán el­engedhetetlen infrastrukturális beruházások finanszírozása élén­kítheti, amelyek megszerzéséhez a számlavezetés elnyerése az egyik út - véli Módi Zoltán, a CIB Bank Rt. ügyvezető igazgatóhe­lyettese. A projektfinanszírozás mellett a lakásépítésben való rész­vételt említi mint jelentősebb hi­telezési lehetőséget a Raiffeisen Bank Rt. önkormányzati üzletágá­nak vezetője, Keményné Koncz Ildikó. (Folytatás a 4. oldalon) Jobb helyzetbe kerültek a vásárlók és a szolgáltatók Üj európai autókereskedelmi szabályok Az Európai Unióban ma léptek életbe a gépjármű-kereskedelem liberalizációjára vonatkozó rendel­kezések, amelyek a fogyasztók vé­delmét szolgálják, és mérföldkövet jelentenek az ágazat életében. A hosszas vitákat követően elfogadott módosított piaci irányelvek az au­tókereskedők számára lehetővé te­szik, hogy bemutatótermeikben gyártói hozzájárulás nélkül is kí­nálhatnak különböző márkájú gépkocsikat. Brüsszel emellett kö­telezi a gyártókat, hogy a franchise- szerződéseken alapuló márkakép­viseleti hálózatuktól független szer­vizeket is ellássák a szükséges al­katrészekkel és szerszámokkal. A ma életbe lépett rendelkezések al­kalmazására a gyártók egy év át­meneti időt kaptak. A rendelkezés egyik célja az, hogy érezhetően csökkenjenek az egyes EU-orszá- gok között az azonos típusú gép­kocsik adómentes árában mutat­kozó - végletes esetben akár az 50 százalékot is elérő - különbségek. A brüsszeli bizottság azonban az autógyárak nyomásának engedve egyelőre letett arról, hogy a gyár­tókat a márkaképviselettel kapcso­latos kizárólagos területi jogok fel­adására kényszerítse. G. s. A Magyar Televízió (MTV) Rt.-nek nem lett tegnap új vezetője, miu­tán a pártok delegáltjaiból álló el­nökség jelöltjét, Baló Györgyöt nem támogatta az intézmény ku­ratóriuma. A kuratórium elnöksé­ge október 7-én új pályázatot ír ki. Nem támogatta az MTV kurató­riumának kétharmada Baló György elnökjelöltségét, így a tes­tület hétfőn délután nem tudta megválasztani a közmédia új ve­zetőjét. Ezt megelőzően az MTV kilencfős kuratóriumi elnöksége csak a harmadik körben tudta ki­választani Balót, mint egyetlen je­löltet, a korábbi két szavazáson ugyanis senki sem élvezte a testü­let kétharmadának bizalmát. Baló az előző két körben négy, majd öt szavazatot kapott a kilencfős tes­tületben. (Folytatás a 4. oldalon) Duzzadó hiány Takarékosság Berlinben A reméltnél lassabb gazdasági nö­vekedés miatt Németországban 10 milliárd eurónyi lyukat kellene be­tömni a jövő évi költségvetési terv teljesítéséhez, az alakulófélben lévő kormány ezért kiadáscsök­kentésekre és bizonyos támogatá­sok megszüntetésére készül. Idén az államháztartási hiány akár a GDP 3,5 százalékát is elérheti. Bár a koalíciós tárgyalások hi­vatalosan csak tegnap este kez­dődtek meg, a szociáldemokraták és a zöldek már napközben is egyeztettek a fiskális elképzelé­A NÉMET GDP ALAKULÁSA* 19971998 1999 2000 2001 2002 ‘negyedéves odatok éves összehasonlításban Forrás: Bloomberg sekről. A tárgyalások alaphangját a pénzügyminisztérium adta meg, bejelentve, hogy jövőre a koráb­ban alapul vett 2,5 százalék helyett már csak 1,5 százalékos gazdasá­gi növekedést prognosztizál. (Folytatás a 2. oldalon) Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság budapesti irodája 2002. szeptember 30-tól új helyen fogadja ügyfeleit. Új cím: 1061 Budapest, VI. Andrássy út 12. Telefon: 472-8100, Fax: 472-8101 m OG 40 555 444 ERSTE ® Új pályázatot írnak ki Baló nem lett az MTV elnöke OTP: román fiaskó után bolgár célpont Az OTP Bank számára a román akvizíció - bár hivatalosan még nem adták fel a reményt - egyre távolabbinak látszik, miután a román pénzügyminiszter Washingtonban kijelentette: a román kormány az IMF-fel egyetértésben új pri­vatizációs tendert készül kiírni a BCR-re. A leg­nagyobb ma- ■ébaJImmLéA&bmHHHHI gyár bank azon­2 700 ■ • ■------------------------------- ban nem adja c fel regionális tér­im Mu. ~ veit, Bukarest 2100 \r>\ ff* után most Szófi­/vv ^ \f ában készül 1808 / bankvásárlásra, 15oo Wolf László ve­im. 1.2. IX. 30. 2érigazgató-he­------------------------------------------------------lyettes megerő­sítette, a bank akár egyedül, akár pénzügyi be­fektető bevonásával kész megvenni a 94 millió euró saját tőkével és 700 millió euró mérlegfő­összeggel rendelkező DSK Bankot. A legnagyobb bolgár pénzintézet vételárát a J. P. Morgan mint tanácsadó a saját tőke két-két és félszeresére taksálja.------------------------------------------------PVm| 0 2 18 9 9 771217 550022 m Ü Í

Next

/
Thumbnails
Contents