Napi Gazdaság, 2002. november (12. évfolyam, 211-230. szám)

2002-11-04 / 211. szám

ÁRA: 178 Ft WWW.NAPI.HU I 2002. NOVEMBER 4., HÉTFŐ XII. ÉVFOLYAM 211. (3286.) SZÁM HITI gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP lLűk^s^te/| www.ieb.hu Inter-Kurópa Bank Rt. A *T»Kt lifiuit ugp Több hitelt kapnak a tagjelöltek az Európai Beruházási Banktól I 2\ Szeptemberben árnyalatnyival csökkent az ipari termelői árszint \3\ Újabb jelentős beruházásokra készül a magyar Spar A költségvetési intézmények a vesztesek Az SHV 2100 forintot ajánl a Prímagázért Az utóbbi évek legkorrektebbnek nevezhető aján­latával lepte meg a Prímagáz Rt. részvéngeseit csü­törtökön a holland SHV Holdings. A leányvállala­tán, a Pam Gas B.V.-n keresztül már a pébégáz- társaság több mint 64 százalékát kontrolláló, hol­land magánkéz­IíUíIiééUmímíUaAh^IH ben lévő csoport (Ft) 2100 forintot, az utolsó tőzsdei árat több mint 80 százalékkal, de az egy rész­vényre jutó sa- játtőke-értéket is valamivel meg­haladó árat kí­----------------------------------------------------- nál részvényen­ként a Prímagázért. A felügyeleti jóváhagyás meg­érkezte után megnyíló ajánlat várhatóan december 20-án zárul, s ezután, ha teheti, az SHV kiszoríta­ná a többi részvényest. A tőzsdei kivezetésről vár­hatóan már a Prímagáz december elejére összehí­vott közgyűlésén döntés születhet. WSJffWtjTí Tőzsdék-piacok BÉT: meglepő lEB-rally Enyhe emelkedéssel zárta a négynaposra rövidült hetet a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe. A napot valami­vel előző záróértéke felett kezdő BUX nyitás után felfelé vette az irányt, ám a délutáni lejtmenet következtében nyeresége szinte semmivé olvadt, a mutató záráskor elő­ző értékénél már csak tíz ponttal magasabban, 7345-ön állt. A Richter 1,9 és az OTP 1,2 százalékos drágulásával szemben a Matáv 2,3 és a Mól 0,1 százalékos esése fé­kezte az indexet. Egyik pillanatról a másikra meglepő ér­deklődés mutatkozott az IEB papírjai iránt, áruk 15 szá­zalékkal emelkedett. Elzárja a pénzcsapokat a kormány Szűkös év elé néznek az államigazgatási intézmények - ez a fő ta­nulsága a jövő évről szóló, összevethető adatokkal gyéren ellátott költségvetési törvényjavaslatnak. A hiányzó információk miatt csak a korábbi hivatalos nyilatkozatokból, illetve a törvényszöveg egyes részeiből lehet arra következtetni, hogy főleg a dologi kiadásoknál húzta meg a gyeplőt a kormány. Az elmúlt hónapok mind pesszi­mistábbá váló nemzetközi hangu­lata sem tudta befolyásolni a költ­ségvetés tervezőit, akik továbbra is a nyár eleji makroprognózisok szerint rajzolták meg a jövő évi bü­dzsét. A számítások ugyanis 4-4,5 százalékos gazdasági növekedésen alapulnak (ezen belül is a 4,4 szá­zalék az fő csapásirány), miközben az egyre jobban kitolódó recesszió miatt Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnerei hétről hét­re lejjebb viszik saját kilátásaikra vonatkozó előrejelzéseiket. A leg­utóbbi felmérésekkor az elemzők a magyar gazdaságban 4 százalék körüli növekedési potenciált láttak, azóta pedig csak romlott a megíté­lésük. A kormány mindenesetre ab­ban bízik, hogy a növekedés fő hú­zóereje 2003-tól ismét az export lesz. A tervezet szerint az importala­pú konjunktúramutató már a követ­kező évre észrevehető élénkülést jelez. A prognózis teljesüléséhez az (millióul forint) ______________2002 2003 Konszolidált bruttó bevételek ____7236,2 7966,8 Konszolidált bruttó kiodósok _____8635,8 8807,2 Egyenleg ___ -1399,6 -840,4 A GDP szózolékóbon ____________-8,4 -4,5 Forrás: 2003-os büdzsé____________________ is kell, hogy az export már az idén év végén növekedésnek induljon, s 2003 egészében 10 százalékhoz megközelítő ütemben pörögjön to­vább. (Folytatás *3. oldalon) Bejegyezték a Hewlett-Packard Kells Kft.-t Gyártást hoz Magyarországra a HP? A NAPI Gazdaság információi szerint számítógépgyártásra ké­szül Magyarországon a Hewlett- Packard Corp. Bár a magyar le­ányvállalat, a csoport termékei­nek itteni kereskedelmével fog­lalkozó Hewlett-Packard Magyar- ország Kft. képviselője még nem tudott nyilatkozni az új társaság létrehozásának céljáról, a 2002. október 10-i cégközlöny szerint a hollandiai székhelyű Hewlett- Packard Europe B.V. és a Hewlett- Packard Holding B.V. hárommil­lió forint jegyzett tőkével már A HP CORP. ÁRFOLYAMA szeptember 4-én bejegyeztette a Hewlett-Packard Kells Kft.-t. Az új társaság fő tevékenysége a cégbejegyzés szerint számító- gépgyártás, de szerepel a tevé­kenységek között az irodagép- gyártás, valamint a vezetékgyár­tás és az elektronikai alkatrészek gyártása mellett a híradástechni­kai berendezések gyártása, illet­ve a műszaki kutatás, fejlesztés is. A Hewlett-Packardnak egyébként közvetlenül még nincs Magyaror­szágon gyártókapacitása, nyom­tatók azonban már eddig is ké­szültek a csoportnak, például a Flextronics sárvári gyárában. (NAPI) A növekvő szocpol2003-ban húszmilliárd többletkiadást jelent Nem változik a jelzáloghitel támogatása Külföld: emelkedés New Yorkban Miközben Európában a biztosítószektor vezetésével estek a tőzsdék, a tengerentúlon a gyenge makroadatok elle­nére is emelkedtek a tőzsdei mutatók. A három nagy New York-i index a negyedik egymást követő nyereséges hetét zárta: a Dow Jones 0,8, az S&P-500 0,3, míg a Nasdaq 2,2 százalékos pluszban zárta a hetet. Európában a ké­sőbb záró DAX az amerikai nekilóduiásnak köszönhetően emelkedett, a többi index azonban mínuszban zárt. A dol­lár ismét közel áll az európaritáshoz. Állampapírpiac: sikeres aukciók A másodlagos piacot a profitrealizálás, míg a kötvényauk­ciókat a jelentős túlkereslet jellemezte a hét utolsó ke­reskedési napján. A referenciahozamok jellemzően 3-8 bá­zisponttal emelkedtek, miközben a 2005/D és a 2007/D jelű államkötvényeket a hivatalos értékesítésen többszö­rösen túljegyezték a befektetők. Az utóbbiból például több mint százmilliárd forint értékű mennyiség is gazdára ta­lált volna. A devizapiacon a forint csütörtökön is tartotta az elmúlt napokban stabilnak látszó 12,60 százalék kö­rüli árszintjét. Budapesti tőzsdeindex 7345,41 pont (+9,55) BÁT-búza (december) 21800 Ft (-630) BÁT-kukorica (november) 22 760 Ft (+140) 1 euró (Budapest) 241,42 Ft (+0,62) T USD (Budapest) 244,13 Ft (-1,29) FTSE-100 (London) 4997,00 pont (-42,70) Xetra DAX (Frankfurt) 3165,16 pont (+12,31) Euró/dollár 0,9885 USD 1+0,0046)^ Font/dollár 1,5636 USD (+0,0058) Arany (1 uncia) 316,90 USD (+0,35) Brent (1 hordó) 25,59 USD (+0,29) A kormányzat tervei szerint 2003-ban nem változik a jelzáloghitelek adójóváírásának rendszere - tudta meg a NAPI Gazdaság. A jelzá­log-hitelezés jövőre 15-25 milliárd forintba kerülhet a büdzsének, míg a decembertől növekvő szocpol mintegy húszmilliárd forintos többletkiadást jelent. Szakértők azt javasolják, hogy január elsejétől jogi személyiségű társaságok és önkormányzatok is felvehessék a támogatott lakáshiteleket bérlakás építésre. Jövőre biztosan nem változik a jelzáloghitelek törlesztőrész­letére vonatkozó adójóváírás rendszere - mondta lapunknak Csabai Lászlóné lakásügyi kor­mánymegbízott. így 2003-ban is igénybe vehető a támogatás mind a kamat-, mind a tőketörlesztés­re. Ez a törlesztőrészlet 40 szá­zaléka, legfeljebb 240 ezer forint lehet. Amennyiben egy hitelfelve­vő havi 50 ezer forint tör­lesztőrészletet vállal, azzal telje­sen kihasználhatja az adójóvá­írást. Ennek feltétele természetesen, hogy legalább ekkora adót befi­zessen. Az átlagjövedelmet kere­sők ennél több adót fizetnek, így ők adóbevallásukban száz száza­lékban érvényesíthetik az adójó­váírás maximumát. (Folytatás a 3. oldalon) Kényszerhelyzetben a Fed Felpörgött az USA gazdasága Az új autók vásárlásától hajtott fogyasztói költekezés a harmadik negyedévben számottevően fel­gyorsította az Egyesült Államok gazdaságát. A munkanélküliségi ráta októberi emelkedése és a fel­dolgozóipar zsugorodása azon­ban erős fékezést jelez előre, ami miatt a piac szinte biztosra veszi a Fed újabb kamatcsökkentését. A második negyedévi 1,3 után a harmadik negyedévben éves szinten 3,1 százalékra gyorsult az Egyesült Államok bruttó hazai termékének (GDP) növekedési üteme - derült ki a washingtoni kereskedelmi minisztérium elő­zetes jelentéséből. A Wall Street 3,5-3,7 százalékos bővülést várt. A gazdaság felpörgését a GDP kétharmadát adó magánfogyasz­tás és ezen belül különösen az új autók vásárlása segítette elő. A la­kossági kiadások 4,2 százalékkal bővültek, ami több mint kétsze­rese volt a második negyedévi Könnyítések jönnek? Túl szigorú a magyar áfa Az EU-csatlakozás után várható­an vissza kell venni az idei áfatörvény-módosítással beveze­tett szigorból, a szabályok ugyan­is több helyütt ütköznek az Eu­rópai Bíróság (EB) egyes ítéletei­vel, illetve az uniós szabályozás­sal - állítják adószakértők. Az uniós gyakorlat nem egységes, ám az EB ítéletei általában lehe­tővé teszik, hogy az üzleti és ma­gáncélra is használt tárgyak áfá­ját részben visszaigényeljék. Az áfatörvény idei módosítása megtiltja, hogy a személygépko­csi üzemeltetéséhez és fenntartá­sához kapcsolódó termékek, par­kolási díjak, a reprezentációs cél­ra beszerzett élelmiszerek és ita­lok, a telephelyként is használt lakóingatlanok vásárlása, építése vagy felújítása, az üzleti utak szál­lodai költsége, az éttermi és egyéb vendéglátó-ipari, valamint szórakoztatási szolgáltatások áfá­ját visszaigényeljék. (Folytatás a 3. oldalon) Gondban a vesztesek Győzött a Microsoft Az illetékes egyesült államokbeli bíróság jóváhagyta a Microsoft Corp. és a washingtoni igazság­ügyi minisztérium, valamint kilenc szövetségi állam között korábban létrejött megegyezést. így a világ legnagyobb szoftvercége szinte teljes győztesként, megerősödve került ki a Windows dominanci­ája miatt négy és fél éve kezdő­dött trösztellenes ügyből. Elégedettek vagyunk - nyilat­kozta Bill Gates, a Microsoft ala­pító-elnöke, miután az illetékes egyesült államokbeli szövetségi bíróság elutasította kilenc szövet­ségi állam és a főváros azon ke­resetét, amelyben a Windows for­ráskódjához való szélesebb hoz­záférést akarták elérni. A befekte­tők is ünnepeltek, a részvény ár­folyama a pénteki tőzsdezárás utáni elektronikus kereskedésben 6,3 százalékkal, 56,7 dollárra is emelkedett. (Folytatás a 2. oldalon) házépítők ^--'••■kalauza Á /w/ Telefon: 350-0452 www.nnpi.lui terjesztes@nupi.hu 1,8 százalékos ütemnek, miután az autógyártók újra nulla kama­tú, ötéves futamidejű kölcsönnel kínálták minden idei és néhány jövő évi modelljüket is. A kor­mánykiadások is na­gyobb ütemben nőt­tek, különösen a kato­nai kiadások, amiket a terrorizmus elleni harc fokozódása 5,1 százalékkal lendített fel. Az állami költeke­zés lehet a gazdaság motorja a folyó ne­gyedévben, mert arra senki nem számíthat, hogy az átlagamerikai negyedévente új kocsit vesz. (Folytatás a 2. oldalon) 0 2 2 1 1 9 771217 550015 MAI SZÁMUNKBAN Műtárgypiac 12. oldal iWJl befektető ingatlanpiaci hírekkel 13-16. oldal ÜSS csődfigyelő 17-18. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents