Napi Gazdaság, 2003. január (13. évfolyam, 1-22. szám)

2003-01-02 / 1. szám

ARA: 178 Ft WWW.NAPI.HU I 2003. JANUÁR 2., CSÜTÖRTÖK XIII. ÉVFOLYAM 1. (3325.) SZÁM gazdasag ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP Félúton búcsúzott 2002-től a BUX Az egy évvel korábbihoz hasonlóan ismét ha­talmas forgalmat hozott a Budapesti Értéktőzs­dén az év utolsó kereskedési napja. A szilvesz­teri rövidített nyitva tartás alatt több mint 29 mil­liárd forint értékben cseréltek gazdát részvények. Ezzel számításaink szerint 2850 milliárd forint fölé emelkedett az éves részvényforgalom a Bu­dapesti Értéktőzs­dén, s ez ha sze­rény mértékben is, de emelkedést jelent a 2001-es vissza­esés után. Az utol­só napon 59,66 pontot emelkedett a BUX, így éves szinten forintban számolva 9,38 szá­zalékkal erősödött az irányadó mutató. Az expor­táló cégek életét alaposan megkeserítő forinterő- södés-dollárgyengiilés azt eredményezte, hogy ez a viszonylag szerény emelkedés dollárban mér­ve már tekintélyesebb, 34,5 százalékra rúg. Ez­zel a BUX a világ negyedik legjobban teljesítő indexe volt 2002-ben. A blue chipek közül az ab­szolút nyertes tavaly az OTP részvénye volt, de jól produkált az Egis is. Egy év alatt sokat erő­södött a Prímagáz és az IEB is. Tőzsdék-piacok Külföld: szörnyű évet zártak a tőzsdék Rendkívül rossz évet zártak a börzék az Atlanti-óceán mindkét oldalán. Bár a tőzsdei mutatók majdnem minde­nütt emelkedtek az év utolsó kereskedési napján, érté­kük mélyen alatta maradt a 2001. év végi szintnek. A ten­gerentúli mutatók egymás után a harmadik évüket zárták csökkenéssel, amire 1939-1941 óta nem volt példa, a Dow Jones 1931 óta nem esett akkorát decemberben, mint 2002 utolsó havában. Az S&P-500 23, a Nasdaq 32, a Dow Jones 17 százalékos mínuszt könyvelhet el 2002-re. A FTSE-100 24,6, a CAC pedig 34 százalékot esett, a frankfurti DAX 44 százalékkal gyengült tavaly. Az euró/dollár árfolyam 1,05 volt az év utolsó napján, ezzel az amerikai valuta többéves mélypontra került. Devizapiac: 53 forinttal esett a dollár A dollár árfolyamának további csökkenésén túl semmi újat nem hozott a néhány órás évbúcsúztató kereskedés. A bankközi devizapiacon a forint árfolyama az előző naphoz hasonlóan 14,51 százalékon fejezte be a kereskedést. Az amerikai deviza azonban több mint fél forintot veszített árfolyamából, és 225,40/70 forinton zárta a 2002-es esztendőt. Egy év alatt ezzel a dollár 53, míg az euró csak 10 forintot vesztett értékéből. Jelentős, több mint kétsze­res túljegyzés volt a 3 hónapos futamidejű diszkont­kincstárjegyek aukcióján. A másodlagos kereskedésben ellenben alig volt mozgás, a referenciahozamok trend nél­kül, legfeljebb egy bázisponttal módosultak. Decemberben váratlanul visszaesett a fogyasztói bizalom az USA-ban —— A pénzügyi tárca és a jegybank egyaránt fiskális szigort ígér 2003-ra —— Önálló nagykereskedelmi céggé vált a Miele Kereskedelmi Kft. —— Az áht-hiány éves prognózisa ezermilliárddal emelkedett Revíziókra kényszerült 2002-ben a piac Az utóbbi egy esztendőben szinte hónapról hónapra nőtt a piaci makroelemzők optimizmusa a 2002-es inflációs pályával kapcsolatban, ám 2003 végére ma már magasabb fogyasztói árindexet várnak, mint januárban. A várt államháztartási hiány mind 2002-re, mind 2003-ra meg­többszöröződött és a világgazdasági konjunktúra késlekedése miatt a piac mindkét évi növekedési prognózisából is visszavett az esztendő folyamán. Az utóbbi 12 hónap alatt a pia­ci makroelemzők egyre optimis­tábbak lettek a 2002. decemberi inflációs rátával kapcsolatban, az átlagos előrejelzés 2001 decem­bere óta 35 bázisponttal csökkent és jelenleg 5,06 százalékon áll. Ezzel épp ellentétesen alakult a 2003-as infláció előrejelzése, a legutóbbi prognózisban szereplő 4,83 százalékos szint 52 bázis­ponttal magasabb az egy évvel ezelőtt vártnál és a jegybank 4,5 százalékos inflációs célkitűzését is meghaladja - derül ki a Reuters által készített összesítésből. Idén az államháztartási folya­matokkal kapcsolatban kénysze­rültek a legnagyobb revízióra a makroelemzők, akik egy évvel ezelőtt még 526 milliárd forint­ra tették a 2002-es deficitet, ma pedig már ennél csaknem 1000 milliárd forinttal magasabb az egész évre várt hiány. (Folytatás a 3. oldalon) I A PROGNÓZISOK VÁLTOZÁSA (százalék) 2001. 2002 (százalék) 2001. 2002. decemberben decemberben decemberben decemberben 2002 2003 Decemberi infláció 5,41 5,06 Decemberi infláció 4,31 4,83 Áht-hiány' 526 1519 Áht-hiány' 568 1013 Folyó hiány** 1,81 3,41 Folyó hiány**­3,77 GDP-nbvekedés 3,84 3,28 GDP-növekedés 4,56 3,74 Euró/forint árfolyom 246,6 236,05 Euró/forint árfolyam 243,48 235,38 ^milliard forint **milliárd euró . Forrás: Reuters A limitszint alatt maradt a csőtörések okozta kár Idén is az Allianz a Vízművek biztosítója Tavalyhoz hasonlóan idén ismét az Allianz Hungária fizet majd a Fővá­rosi Vízművek csőtörései miatt kárt szenvedett ügyfeleknek. A társa­ság tájékoztatása szerint az elmúlt évi csőtörések kárkifizetése a szer­ződésben foglalt limitszint alatt maradt. A vízművek az új beruházási stratégiája alapján a felújítási kapacitásait oda összpontosítja az idén, ahol a vizsgálatok a legszükségesebbnek mutatják a beavatkozást. December utolsó napjaiban a biztosító által kiadott fedezet- igazolással hatályba lépett a Fő­városi Vízművek Rt. (FV) és az Allianz Hungária Biztosító kö­zött az a felelősségbiztosítási szerződés, amely alapján tovább­ra is ez a cég rendezi a csőtöré­sek miatt a Vízművek által har­madik félnek okozott károkat. Péterffy Gábor, az FV szóvivője szerint biztosító partnerüket több jelentkező közül, tender alapján választották ki. A szóvi­vő arról nem akart nyilatkozni, hogy az elmúlt hónapok nagy kárt okozó csőtörései nyomán mennyivel drágult meg a bizto­sítás, s erről az Allianz Hungári­ánál sem kívántak tájékoztatást adni. Sipos József, az Allianz Hungária kommunikációs igaz­gatója szerint ugyanakkor a 2002-re érvényes több százmil­liós felelősségbiztosítási szerző­dés limitszintjén belül maradt a csőtörések okozta kárkifizetés. (Folytatás a 5. oldalon) Jönnek a költségcsökkentők Megbuktak a birodalomépítők Európában A nagy európai cégek éléről tavaly távozni kényszerültek a biroda­lomépítők. Helyüket olyan vezetőknek adták át, akik a költségcsök­kentés és a pénzügyi konszolidáció terén tudnak nagyot alkotni. Nem termett sok babér tavaly azoknak a vállalati vezetőknek, akik éveken keresztül dolgoztak azért, hogy birodalmat építsenek cégükből. Elsősorban a távközlé­si vállalatok és a pénzintézetek esetében járt kudarccal ez a tö­rekvés, így a birodalomépítők tá­vozni kényszerültek posztjukról. A Vodafone Plc. élén Árun Sarin váltotta Christopher Gentet, mi­után a brit távközlési cég rekord­veszteséget szenvedett el. Gent 300 milliárd dollárt költött akvi­zíciókra, ezen belül 2000-ben 185 milliárdot a Mannesmann megvásárlására. Abban az évben az akvizíciók értéke elérte a 806 milliárd dollárt Európában a Mannesmann-ügylet nélkül, míg tavaly már csak 557 milliárd dol­lárt tett ki ez az összeg. A mai vezetőktől nagyszabású akvizíciók és szövetségkötések helyett azt várják, hogy minél nyereségesebben működtessék vállalatukat. (Folytatás a 2. oldalon) Messier a Vivendi csúcskorszakában Regionális politika az unióban NAPI adatok Budapesti tőzsdeindex 7798,29 pont (+59,66) BÁT-búza (március) zárva BÁT-kukorica (március) zárva 1 euró (Budapest) 235,57 Ft (-1,01) 1 USD (Budapest) 225,15 Ft (-0,78) FTSE-100 (London) 3940,40 pont (+39,80) Xetra DAX (Frankfurt) 2892,63 pont (+52,63) Euró/dollár 1,0464 USD (-0,0021) Font/dollár 1,6097 USD (+0,0073) Arany (1 uncia) n. a. USD (n. a.) Brent (1 hordó) 28,66 USD (-1,00) Az EU nem tesz különbséget a térségek között Magyarországnak már csak három feladatot kell teljesítenie a regio­nális politika terén, hogy megfeleljen az Európai Unió ajánlásainak. Más társult országokkal együtt erősítenie kell a meglévő intézmé­nyek közötti koordinációt, s további közös feladat még a forrásko­ordináció és az ellenőrzés megteremtése. A keleti bővítés hatásai - a népes­ségszámot és a gazdasági elmara­dottságot tekintve - még a medi­terrán szárny csatlakozásánál is ko­molyabb nehézségek elé állítják az Európai Uniót - vélik az elemzők, előrevetítve, hogy a kelet-európai, társult országok csatlakozása je­I STRUKTURÁLIS TÁMOGATÁS* 1 (millió euró) ÉY Összeg 2004 3478 2005 4788 2006 5990 *a tíz új tagországnak Forrás: NAPI Gazdaság-gyűjtés lentősen mérsékli majd az unió tel­jesítőképességét. Ennek kapcsán rendre utalnak a kelet-közép-eu- rópai régiók fejlettségi mutatói­ra, amelyek lényegesen rosszab­bak, mint a nyugat-európai elma­radott térségeké. Az EU 2000 és 2006 között a strukturális kiadá­sok hatodát kívánja az új tagál­lamoknak folyósítani, a prog­ramidőszak végén e támogatás a kiadások 30 százalékát (12 mil­liárd euró) éri majd el. (Folytatás a 3. oldalon) Telefon: 350-0452 www.napi.hu terjesztes@napi.hu Mérsékelt fejlesztés Buktak a tóparti szállásadók A rendkívül gyenge balatoni sze­zon miatt várhatóan a 2001. évi­nél kisebb nettó árbevétellel zárja az elmúlt évet a Balatontourist Ide­genforgalmi és Kereskedelmi Rt. - tudta meg a NAPI Gazdaság. A tópart legnagyobb szállásadó cége források híján kénytelen volt módosítani idei fejlesztési prog­ramját. A vállalkozás az internetes reklámokra koncentrál, szálláshe­lyeinek jelentős részét is a világ­hálón kívánja értékesíteni. Az előzetes adatok szerint a Balatontourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Rt. a tervezettnél 12 százalékkal kisebb árbevétellel zárta az elmúlt évet - tájékoztatta lapunkat Csákvári Árpád vezér- igazgató. A Balaton-part legna­gyobb, a Veszprém Megyei Önkor­mányzat többségi tulajdonában lévő szállásadó cégének árbevétel­kiesése vélhetően meghaladja a 150 millió forintot, így a tavalyi 1,37 milliárdos bevételt sem sike­rül elérni. Az adózás előtti nyere­ség vélhetően 25 millió forinttal' kevesebb lesz, mint 2001-ben - 100 millió forint körülire várha­tó. Ezt is csak úgy sikerült elérni, hogy időben hozzákezdtek rend­kívül szigorú takarékossági prog­ramjuk megvalósításához - tette hozzá a vezérigazgató. A több mint 10 ezer szálláshellyel rendel­kező cégnél a vendégek száma 9,5, a vendégéjszakáké közel 14 száza­lékkal csökkent. A fentiek miatt, illetve a megfe­lelő saját források híján kénytele­nek voltak felülvizsgálni idei fej­lesztési programjukat. A Balaton­tourist a Széchenyi terv segítségé­vel 2001-ben 1,5 milliárd forint ér­tékű, többéves ingatlanfejlesztési program megvalósításába kezdett. (Folytatás a 4. oldalon) A J. P. Morgan a vevő IBM-rekordüzlet Az International Business Machines Corp. (IBM) nyerte meg a J. P. Morgan Chase & Co. ameri­kai befektetési bank legalább 5 milliárd dolláros, világrekordot jelentő számítástechnikai erőfor­rás-kihelyezési tenderét. A két hó­napig tartó tárgyalásokat követő­en aláírt szerződés értelmében a következő hét évben a világ leg­nagyobb információtechnológiai vállalata végzi el a J. P. Morgan számítástechnikai feladatait. Az IBM, amely a nagy rivális Elect­ronic Data Systems Corp. (EDS) elől halászta el az üzletet, a bank adatfeldolgozó infrastruktúrája számottevőnek minősített részét veszi át, beleértve az adat- és szá­mítógépközpontokat, valamint az adat- és hangátviteli hálózatokat is. (Folytatás az 5. oldalon) NAPI *»>»«* napi hu Személyre szabható - Uj szolgáltatás Percenként frissülő gazdasági hírek Csödfigyelés Tőzsdei társaságok részletes adatai Bankkártyaválasztó Lakáshitel-választó Cégradar 55 000 cégadattal! rúl * matätot* v. ■ ää&e* -a .c. online a nutt BzMI MMaoigMaM 0 3 0 0 1 9 771217 550046

Next

/
Thumbnails
Contents