Napi Gazdaság, 2003. április (13. évfolyam, 64-84. szám)

2003-04-01 / 64. szám

. WWVOAPUUJ________________________________________________________________________________________________ 2 0 0 3. április l. rÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 178 FT ...............I XIII. ÉVFOLYAM 64. (3388.) SZÁM H ___gazdaság Felmondták a szerződést A CSEH KORMÁNY 2 felmondta az elődje által kötött négy- milliárd eurós autó­pálya-szerződést Márciusban 45 milliárd a hiány? A MAKROELEMZŐK 3 húszmilliárdos többlet és hetven-hetvenöt milliárdos deficit közé várják az államháztartás egyenlegét Eladná a Kaiser’st a Tengelmann A PROFILTISZTÍTÁS MIATT 6 eladósorba került magyar Kaiser’st a Tesco-csoportnak értékesítheti német tulajdonosa, a Tengelmann HÍREKET szeretne WEBOLDALÁRA? > Szakszerű ágazati hírekkel szolgálunk > internetes oldalára, > hírlevelébe, intranetjére, > kiadványába, > gazdasági műsorába! A hír-szerzést bízza a NAPI gazdaság-ra! Telefon: 350-4349 Fax: 350-1117 e-mail: csendesivan@napi.hu TÚLADOTT A BÁV-ON AZ OTP A 230 éves múltjával a legöregebb magyar cégnek szá­mító BÁV életében újabb - az első privatizáció óta im­már a harmadik - fő tulajdonos jelent meg. Az MFB-től tavaly májusban 2260 forintos árfolyamon 1 millió 17 ezer Bizományi-részvényt vásárló OTP Bank tegnap beje­lentette, hogy 46,25 százalékos pakettjét „több mint 250 millió forintos” nyereséggel eladta a Szövetkezeti Ipari Központ Kft.-nek. A vevő cég ugyanúgy a korábban a Nagy Elek ellenőrzése alatt álló Vegyépszer-holdinggal is „hírbe" hozott Inforg Rt.-vel áll tulajdonosi kapcso­latban, mint a tavaly az OTP mellett 48,27 százaléknyi BÁV-ot szerző Pro-Cash Kft. Bár a két, egymáshoz közve­tetten kapcsolható cégnek együtt 94,5 százaléka van, nem kell nyilvános vételi ajánlatot tenniük, mert a BÁV zárt társaság. A stabil pénzforrást jelentő zálogüzlet és a jelentős in­gatlanvagyon miatt már a múltban is sokakat (Arago, MFB) vonzó BÁV sorsa jelenleg tehát az Inforg-csoport kezében van; megfigyelők elképzelhetőnek tartják, hogy mindez kihathat az Európa legnagyobb zálogházának szá­mító Kinizsi utcai épület sorsára is. 7. OLOAL Tőzsdék, piacok ► BÉT: MÉLYBE ZUHANT A RICHTER Az iraki háború elhúzó­dására utaló jelek nyomán meredek zuhanással kezdte a hetet a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe. A BUX a nyitás után pár perccel már pénteki értékénél száz pont­tal kevesebbet mutatott, s záráskor a veszteség már el­érte a két százalékot. Hatalmasat zuhant tegnap a Richter. Az elmúlt héten még 15 ezer forint fölött jegyzett papír árát a befektetők túl magasnak találhatták, tegnap ugyanis 4,4 százalékkal, 14 300 forintra szorították le. A Mól közel két százalékkal gyengült tegnap, a Matáv- és az OTP-tulajdonosok pedig 1,3 százalékos veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni. TÖBBE KERÜL A GYÓGYSZER ÉS A CIGARETTA Nem tréfa az áprilisi drágulás >• MAPI GAZDASÁG Április elsejétől hatályos a dohánytermékek jövedéki adó­jának emelkedése, amit a kor­mány 2004. január elsejéről hozott előrébb. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy mától drágább cigaretta kerül az üzletek polcaira. In­formációink szerint a nagy gyártók az új árakat néhány hé­ten belül hozzák nyilvánosság­ra, ám az üzletek régi készle­teinek eladásáig még a jelenle­gi árakon lehet vásárolni. A jogszabály mai életbelépésével Egyes fogam­zásgátlók, fáj­dalomcsillapí­tók és altatók 25-30 száza­lékkal is drá­gulhatnak a dohánytermékek közterhe valamivel több mint 20 száza­lékkal emelkedik. Hasonló szintű adóemelés mellett ta­valy augusztusban a közkedvelt márkák fogyasztói ára átlago­san 15 százalékkal nőtt. FOLYTATÁS A 3. OLDALON >• Több hónapos háborúra készülnek a piacok > PAPP ZOLTÁN A piacok már nem többhetes, hanem több hó­napos háborúra számítanak - nyilatkozta a Reutersnak egy befektetési banki elemző, meg­erősítve ezzel azt az egyre általánosabb véleke­dést, hogy végképp szertefoszlottak az iraki kato­nai akció gyors befejezésére vonatkozó remények. Tegnap a brit csapatok szinte teljesen bekerítet­ték Irak második legnagyobb városát, Bászrát, az amerikai légierő folytatta Bagdad intenzív bom­bázását, a gyalogság és a tüzérség tovább nyomult a főváros felé. Ugyanakkor Richard Myers tábor­nok, az USA vezérkari főnöke szintén a háború elhúzódására utalt, közölve, hogy türelmesen ki fogják várni a legalkalmasabb pillanatot a Bagdad ellen intézendő szárazföldi támadásra. FOLYTATÁS A 2. OLDALON > 1 A KŐOLAJÁRFOLYAMA ____________________ 40 -----London, Brent ------------------­New York, WTI ■ *~k”\ a | 25 /"vX V---------------------­I 20 ^--------7--------------------------------------­havi átlagok napi átlagok U 15 -------------------------------------------------­2002. II. III. 31. Forrás: Bloomberg >- KÜLFÖLD: ZUHANÓREPÜLÉSBEN A LÉGISZEKTOR Az euró­pai börzéken alacsony forgalom mellett tovább estek az árfolyamok. A befektetők továbbra is a biztosító- és légipapíroktól próbáltak szabadulni, az Airbus-tulajdonos EADS részvénye 7 százalékkal zuhant. A Dow Jones 2,5 százalékos eséssel kezdett, lapzártánkkor a New York-i mutatók 1,5-2,0 százalékos mínuszban álltak. ► DEVIZAPIAC: MINDENT VETTEK Szokatlanul magas, több mint 25 milliárdos forgalommal kezdte a hetet a BÁT pénzügyi szekciója. Az amerikai dollár és az euró lejára­taira több ezer kontraktus cserélt gazdát. A forint árfolya­ma a pénteki jelentősebb gyengülés után tegnap 0,05 százalékponttal, 10,63 százalékra erősödött, napközben pedig 10,50 és 10,72 százalék között ingadozott a kur­zus. Az állampapírpiacon a legtöbb terminre stagnáltak a referenciaértékek, de például a 3 hónapos futamidőre 4, míg a 10 éves lejáratra 9 bázisponttal csökkentek a ho­zamok. Végelszámolják az In-Forrás XXI.-et >• TÓTH LÁSZLÓ LEVENTE Folyamatban van az In-Forrás XXI. Informati­kai Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kht. végelszámolása - mondta el lapunk érdeklődé­sére Kovács Ferenc, a cég végelszámolója, a Reorg Gazdasági és Pénzügyi Rt. igazgatója. A kht. idén január 1-jétől kezdődő végelszámolásáról tavaly decemberben a tulajdonos Miniszterelnöki Hi­vatalt (MeH) vezető miniszter - akkor Kiss Elemér - alapítói határozattal döntött, rendelkezve ar­ról is, hogy a végelszámolást a Reorg végezze. FOLYTATÁS AZ 5. OLOALOM ► TELEFON A RYANAIRTŐL Jön a fapados mobil > PAPP ZOLTÁN Váratlan kihívójuk akadt az európai mobil- társaságoknak: az ír Ryanair Plc fapados légi- társaság május végétől beindítja saját mobilszol­gáltatását, amelynek keretében a jelenlegi tari­fák feléért lehet külföldre telefonálni. Az ügy­felek egy havi 9 euróba kerülő, előre fizetendő hívókártyával vehetik igénybe a szolgáltatást. A Ryanair az első körben Nagy-Britanniában, Fran­ciaországban és Belgiumban kínálja az olcsó nemzetközi hívásokat, de utóbb meg akar jelen­ni a német és az olasz piacon is - adta hírül a német Focus hírmagazin Conal Henryre, a má­sodik legnagyobb európai fapados légitársaság értékesítési igazgatójára hivatkozva. Henry sza­vai szerint a profilbővítés egyik célja az, hogy végképp megtörjék a nemzetközi mobildíjsza­bás európai árkartelljét. Már nem építhetünk az olcsó munkaerőre >• MAPI GAZDASÁG Az elektronikai cégek tavalyi nagyarányúi lét­számleépítéseit követően folyamatosan nő a ve­szélye annak, hogy a bérmunkájukat korábban Magyarországra hozó vállalatok alacsonyabb munkaerőköltséget biztosító országokba települ­nek. A pénzügyi tárca március 10-i gyorsjelen­tésében legalábbis nem tartotta kizártnak újabb vállalatok kivonulását. FOLYTATÁS Á7 5. OLDALOK >­INTERJÚ BIGE LÁSZLÓ NAGYVÁLLALKOZÓVAL Állami segítséget vár a péti Nitrogénművek Az illetékesek előtt nyitott könyv az egész történet - mondja Bige László, a péti Nitrogénművek Rt. tulajdonosa az ammónium-nitrát-műtrágya ügyéről. A vállalkozó szerint a péti gyár állami támogatásra szorul az EU-csatlakozásig hátralevő időszakban. > TÓTH LÁSZLÓ LEVENTE- Ön - hogy csak két nagy befektetését említsem - a TVM és a péti Nitrogénművek Rt. tulajdonosa, ám cégcso­portjának, a Bige Holdingnak Nyíregyházán van a székhe­lye, s ön ott is él. Mi köti a városhoz?- Már 18 évet töltöttem el Nyíregyházán. Lokálpatrióta lévén, nagyon szerettem Nagy­váradot is, ahol 25 éven keresz­tül éltem. Az olyan várost sze­retem ugyanis, amelyik kicsit melegebb, vannak érzelmei, egyszóval él körülöttem. A na­gyobbakat - amelyek lehetnek akár igen szépek, mint példá­ul Budapest vagy a hozzá ha­sonlók - nem igazán kedve­lem.- Krúdy ideje óta is van élet Nyíregyh ázán ?- Valamikor 1982-ben vol­tam ott először, egy este utaz­tam át rajta, Dombrád irányá­ba. Egy lélek sem járt a környé­ken, és úgy gondoltam, arra jár­nak a csókák megdögleni, nincs már arra élet. Azóta azonban Nyíregyháza olyan szinten fejlődött, hogy tényleg emberközpontú, szép kis város lett belőle. Valójában persze Pesten kéne laknom, hiszen itt dőlnek el a dolgok, sokan mondták is, hogy költözzek ide, de jó nekem ott.- Mivel önt a leggazdagabb magyarok között tartják szá­mon, ráadásul előkelő helyen, nem kerülhető meg a követ­kező kérdés. Amikor Erdély­ből áttelepült, még nem volt akkora a vagyona, mint most. Ilyen jól lehet keresni a vegy­szerekkel, vagy némi ügyesség is kellett hozzá?- Az 1950-es évektől kezdve az én családom elment külföld­re; a nagybátyáim, nagynénéim, majd a testvérem, később az unokatestvéreim, szóval min­denki elment Nagyváradról. FOLYTATÁS A 4. OLDALON > MAI számunkban EURÓPAI UNIÓ I MAGYAR GAZDASÁG I 4 ITŐZSDÉK-PIACOK 18 ___________________________|_ CIKKEINK A 2. ÉS A 3. OLDALON_______________________________| KEVÉSBÉ OPTIMISTÁK A NAGYVÁLLALATOK______________________| IGAZI PESSZIMIZMUS A DANUBIUS-MENEDZSMENTTÖL NAPI ADATOK . - _____ _________ *• Budapesti tőzsdeindex ____ 7423,29 pont (-150,79) > 1 euró (Budapest)__________246,84 Ft (-0,08) *■ BÁT-búza (május)________ 22 690 Ft_ (0) II II Ilii Ilii 0 ^ 0 ®4 > FTSE-100 (London) 3613,30 pont (-95,20) > 1 USD (Budapest) __ 226,81 Ft (-2,24) > BÁT-kukorica (május) _______22 650 Ft_______(0) I I II II IHHN 4 > Xetra DAX (Frankfurt)' _ 2423.87 pont (-96,87) >• Euró/dollár 1.0903 USD (+0,0124) > Arany (1 uncia) ____ 334,85 USD (+4,10) 'i "H >- CAC-40 (Párizs) _______ 2618,46 pont (-114,54) > Font/dollár_______________1,5792 USD (+0,0052) > Brent (1 hordó)_____________27,20 ÜSD (+0,85) 9 771217 550022 II Ilii III II

Next

/
Thumbnails
Contents