Napi Gazdaság, 2003. május (13. évfolyam, 85-104. szám)

2003-05-05 / 85. szám

A BRITTON IRÁNYÍT A PANNONPLASTBAN A Britton-csoport győzelmével zárult a Pannonplast Rt. idei közgyűlése. A befektető láthatóan kiegyezett a me­nedzsmenttel, legalábbis ez indokolhatja, hogy Fehér Er­zsébet, a PP első embere már nem ellenséges felvásárló­ként, hanem elfogadható pénzügyi befektetőként jellemez­te a részvényesek előtt a céget. A kellő többség azonban csak minimális volt, hiszen a másik nagytulajdonos, a Karsai Holding javaslatait rendre csupán 52-53 százalékos többséggel tudták elutasítani. A Pannonplastért vívott csata azonban - hacsak hajszál híján is - egyelőre eldőlt, az újjáválasztott igazgatóság összetétele már a Britton el­képzeléseit tükrözi. A jelenlegi elnök-vezérigazgató, Fehér Erzsébet mindenesetre 25 év után megválik az operatív irányítást jelentő poszttól, de az igazgatóság elnökeként továbbra is a tőzsdei cégnél marad. 7. OLDAL Tőzsdék, piacok > BÉT: MEGJELENTEK AZ EGIS-VEVÖK A csonka hét és a négynapos kereskedési szünet miatti bizonytalanság el­lenére szerdán is erősödtek az árfolyamok a BÉT-en. Legnagyobb mennyiségben a Mól cserélt gazdát, az olaj- részvény - tovább folytatva napok óta tartó erőteljes emelkedését - zárásra 5750 forintig kapaszkodott föl. A Richter-tulajdonosok számára is nyilvánvalóan pozitív hír kellett legyen részvényük 16 ezer forintos szerdai zárűára. A kisebbik gyógyszergyár, az Egis részvényei vi­szont 4 százalékot meghaladó erősödéssel zárták a na­pot. A Pannonplast árának több mint hatszázalékos zuha­nása egyértelműen a közgyűlés fejleményeivel hozható összefüggésbe. > KÜLFÖLD: REKORDPROFIT NYOMÁN OPTIMIZMUS Miköz­ben a munka ünnepe miatt zárva tartott a budapesti bör­ze, a nyugat-európai és a tengerentúli tőzsdék sorban a harmadik hetüket is nyereséggel zárták. A hét utolsó napján tapasztalt látványos rally után a S&P-500 és a Nasdaq harmadik hetét is erősödéssel zárta, míg Euró­pában a Shell rekordprofitja nyomán jött meg a befekte­tők vásárlási kedve. A dollár viszont továbbra is négy­éves mélyponton áll az euróval szemben és elemzők szerint még innen is lefelé vezethet az útja. >- ÁLLAMPAPÍRPIAC: HOZAMESÉS A KÖTVÉNYAUKCIÓK NYOMÁN Az aukciók nyomán megmozdult az állampapírpiac. A 2006/F jelű kötvénynél a rekordmennyiségű felajánlás ellenére évi 6,36 százalékra süllyedt az átlaghozam. A 15 éves 2017/A is kapós volt, és az aukció egyértelmű csökkenést okozott a hosszabb futamidejű másodpiaci referenciahozamokban. A bankközi devizapiacon a forint stabilan tartja az intervenciós sáv közepétől számított 11 százalék körüli szintet, szerdán délután 11,06 száza­lékon állt, 8 bázisponttal erősebben. A bankközi forintpi­acon viszonylag magasan, évi 7,50 százalékon maradtak az overnight kamatok. TOVÁBBRA IS DIVAT A FITNESZ Sportiskolát nyitott Béres Alexandra >• HŐNYI GYULA Márciusban jegyezte be a cégbíróság Béres Alexandra és a Fitness Duo Sportiskola közös cégét, amely április elsejétől a Lurdy-házban működtet fitneszcentrumot. Béres Alexandra lapunknak elmondta, hogy ez az első közös vál­lalkozása a Fitness Duóval, és a cél az volt, hogy részt vegyenek a gyermeksport szervezésében. Az Alexandra Fitness Duo Kft. a minimális há­rommillió forint jegyzett tőkével alakult. A be­fektetés mértékéről fitneszvilágbajnokunk nem kívánt beszélni. FOLYTATÁS A 4. OLDALON > AZ ECB KEMÉNY TÁRGYALÓPARTNER LESZ Valutauniós árfolyanuneccs Elemzők szerint a belépési árfolyamról döntő miniszteri tanácsban a tagok elsősorban saját érdekeiket nézik majd, ami erős forintot jelent, szemben a szaktárca kívánságával. > TÓTH KATALIN > FOTO: BLOOMBERG Az ECB a piaci árfolyamhoz képest 5-8 százaléknál jobban valószínűleg nem engedi leér­tékelni a forintot - véli Vojnits Tamás, az OTP Bank vezető elemzője. Duronelly Péter, a Budapest Alapkezelő szakértő­je nem tartja kizártnak, hogy a sáv erős szélén - ez jelenleg 234,69 forint - túl lesz a csat­lakozási árfolyam. Zsoldos Ist­ván, a CA-IB elemzője azonban úgy látja, hogy az ECB-nek nem érdeke a túlzottan erős fo­rint sem, az ugyanis nehezen kezelhető - az árak és a bérek nominális visszafogását ered­ményező - deflációs nyomást okozna. A pénzügyi tárca vi­szont valószínűleg mindent el­követ, hogy a magyar munka­erő versenyképességének megőrzése érdekében viszony­lag gyenge forinttal léphessünk az ERM II-be. Az ERM-II-höz való 2004- 2005-ös csatlakozás esetén akár a jelenlegi 276,1 forint fs ma­radhat az árfolyamsáv közepe - mondta Zsoldos, aki egyébként 2009-2010-es EMU-csatlako- zásra számít. Szerinte minél később csatlakozunk az EMU- hoz, annál gyengébb árfolyamon lép Magyarország az ERM II-be is, a késlekedés oka ugyanis várhatóan a maastrichti krité­riumokban előírtnál magasabb infláció vagy magasabb költség- vetési hiány lesz. FOLYTATÁS A 3. OLDALOK >• ÁRMOZGÁS Saját zsebre is megy Benyakalja a Heineken az osztrák sörbirodalmat A közép-európai sörpiac leg­nagyobb szereplőjévé válik a holland Heineken NV, miután mintegy 1,5 milliárd euróért megveszi a főleg a Zipfer, a Gösser és az Edelweiss márká­iról ismert osztrák Brau Beteiligungs AG-t (BBAG). Magyarországon a Brau Union Hungária Rt. a martfűi és a soproni sörgyárat birtokolva eddig a piac valamivel több mint 26 százalékát uralta. A holland sörgyártó pedig a ne­gyedik legnagyobb piaci része­sedéssel rendelkezett a komá­romi Amstel-gyár révén. A Brau Union AG nálunk piacve­zető lesz, a térségben 29 szá­zalékra becsült részesedésével pedig maga mögé utasítja a SABMillert és a Carlsberget. RÉSZLETEK A 6. OLDALOK >­Cukorpiaci kesergő A világ öt legnagyobb (nád)cukorexportőr országa májusban értekezletet tart Bangkokban. Nyomást akarnak gyakorolni az EU-ra, mert az a kétoldali szubvencióval leszo­rítja a világpiaci árakat, s nö­veli a mind kínzóbbá váló túl­kínálatot. Az uniós cukorrend­tartás egyébként 2006-ban mindenképpen szigorodik. RÉSZLETEK A 11. OLDALON >• HAT CÉGGEL KEZDŐDHETNEK TÁRGYALÁSOK Nyílt pályázat augusztus 20-ára >- DOMOKOS ERIKA Tárgyalásos közbeszerzési eljárást hirdetett a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) az augusztus 20- ai nemzeti ünnep központi állami rendezvénye­inek megszervezésére és lebonyolítására. A Medgyessy-kormány hivatalba lépése óta eddig az állami rendezvények lebonyolítóit - sürgős­ségre hivatkozva - hirdetmény nélküli (a Köz- beszerzési Értesítőben közzé nem tett) tárgya­lásos eljárásokon választották ki. Ezeken csak a MeH által felkért cégek vehettek részt. FOLYTATÁS A 3. OLDALON ► Mérsékelten derűlátó Greenspan >• BANA PÉTER Az iraki háború vége lehetővé teszi, hogy a vál­lalati beruházások beinduló növekedése az egész amerikai gazdaság észrevehető ütemű bővülését hozza magával valamikor a második félévben - je­lentette ki Alan Greenspan, a Fed elnöke a wa­shingtoni Kongresszus pénzügyi bizottságának meg­hallgatásán. A Bush elnök által gyakorlatilag befe­jezettnek nyilvánított iraki háború miatt különö­sen nagy figyelemmel kísért beszédben Greenspan a gyorsulásra való utalással eloszlatta a Fed nyílt­piaci bizottságának holnapi ülését esetleg még öve­ző maradék kamatcsökkentési várakozásokat. FOLYTATÁS A 2. OLDALON > INTERJÚ T0MB0R ANTALLAL, A MAVIR ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL Élénkül a villamosenergia-piac A nagyfogyasztók mellett már az egészen kicsik is kilépnének a liberalizált villamosenergia-piacra, de a hazai áramkínálat korlátozott, az importot pedig nehezítik a különböző országok közötti eltérések. >• BAKONYI ATTILA- Az év elejével megtörtént a villamosenergia-ipari libe­ralizáció első lépése. Mik a Mavir Rt. tapasztalatai az el­telt időszakról?- Január 1-jén megnyíltak a keretek arra, hogy az évi 6,5 gi­gawattóránál többet fogyasztók kilépjenek a közüzemi rend­szerből, és beszerezzék önma­guk számára a villamos energi­át. Ezt persze csak bizonyos törvényi korlátok között tehetik meg - ilyen például az 50 szá­zalékos importszabály. Tapasz­talataink szerint a kisebb fo­gyasztók óvatosabban reagáltak a piacnyitásra, míg a nagyobb cégek - amelyek fel tudtak ké­szülni erre a folyamatra - éltek a liberalizáció lehetőségével.- A kisebbek nincsenek ne­hezebb helyzzetben?- Véleményem szerint az év hátralévő részében a kisfo­gyasztók is keresik majd a le­hetőséget, hogy költségeik csök­kentése érdekében kilépjenek a piacra. Számukra viszont várhatóan valóban problémát jelent majd a hazai áramkíná­lat korlátozottsága. Ez a koráb­bi villamosenergia-törvényből Európa már majdnem kö­zös állam, még sincsenek összehangolva az országok működési mo­delljei adódik, mely szerint a teljes kapacitást az MVM Rt.-nek kel­lett megvásárolnia, így viszony­lag kicsi a szabad kapacitás. Ráadásul ennek az ára sem kedvez a kicsiknek. FOLYTATÁS A 4. OLDALON > WWWJAPUHU ____________________________________________________________________wmmmmmm__________ 2003. május 5. llUjJil ÍI7IFTI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP MMIM 178 FT Fxill ÉVFOLYAM 85 (3409.) SZÁM PjPPPHMMNVS L7:UlűdZudSdG 2^1 I 8 |HB 8 végelszámolás alá került cégekről a NAPI Gazdaságban § A kártyacégek ff ■ \ ü Garanciák Veszteséges lesz „ ÄXI kiegyeztek Bj JÉ az MFB-nek j 40» a Postabank »Csodfigyelo I A MASTERCARD ÉS MplP'fllB ÁRFOLYAM-GARANCIÁT AD |9p||0|Á AZ ÓVATOS TERVEK SZERINT IS OOOtOÜZÍS a VISA összesen há- f~\ a kormány a MFB-nek, ami- p*» legalább félmilliárd forint a NAPI Online-on: * 1 rommilliárd dollár | * I kor a hitelek kihelyezéséhez j veszteséggel számolhat az / kártérítést fizet a dollárban vagy euróbán * | elmúlt évet 1,7 milliárdos 8^ jL—i kiskereskedőknek | K -*> .H Kjf veszi igénybe a forrásokat | \^JF mínusszal záró Postabank MAI SZÁMUNKBAN I EURÓPAI UNIÓ I MŰTÁRGYPIAC 112 I BEFEKTETŐ 113-18 _________________________________I | CIKKEINK A 2. ÉS A 3. OLDALON_______________________I SOTHEBY~S-ÁRVERÉS MAGYAR REMEKMŰVEKKEL | INGATLANPIAC: EGYIK SZEGMENSBEN SEM VÁRHATÓ EXTRAPROFIT NAPI ADATOK __________________________________________________________________________________________________________________ _________________ >• Budapesti tőzsdeindex 8166,32 pont (+49,82) > 1 euró (Budapest) 245,40 Ft (-0,55) > BÁT-búza (május) 22 180 Ft (+380) III 0 3 0 8 5 > FTSE-100 (London) _____ 3952,60 pont__(+72.5JU ► 1 USD (Budapest)________219,88 Ft (-2,85) > BÁT-kukorica (május) 22 330 Ft (-170) . > Xetra DAX (Frankfurt) ____ 2986,00 pont (+43.96) > Euró/dollár_____________1,1232 USD (+0.0068) > Arany (1 uncia)__________340,50 USD (-0,70) ■:<; > CAC-40 (Párizs) _________2063,12 pont (+9,45) > Font/dollár_____________1,6038 USD (+0,1039) >- Brent (1 hordó)___________25,67 USD (-0,36) 9 77 7 500 ||

Next

/
Thumbnails
Contents